Kirjallisuus läheiseksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma kuva. Kuvan ottanut Pertti Mäkelä.
Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400376276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0505240033
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Pukkilan kunnankirjastossa toimii Mäntsälän kansalaisopiston kirjallisuuspiiri aikuisille. Alle kouluikäisille järjestetään kirjastossa säännöllisiä satuhetkiä osittain vapaaehtoisvoimin. Haluaisimme nyt parantaa myös kouluikäisille suunnattuja palveluita ja tukea Pukkilan alakoululaisten lukutaitoa ja kirjallisuuden harrastusta .

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaus

Kuvaus : 

Pukkilan kunnankirjastossa toimii Mäntsälän kansalaisopiston kirjallisuuspiiri aikuisille. Alle kouluikäisille järjestetään kirjastossa säännöllisiä satuhetkiä osittain vapaaehtoisvoimin. Haluaisimme nyt parantaa myös kouluikäisille suunnattuja palveluita ja tukea Pukkilan alakoululaisten lukutaitoa ja kirjallisuuden harrastusta .

Hanke toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa  järjestämällä kirjavinkkauksia kaikille Pukkilan alakoulujen luokille kerran lukukaudessa ja järjestämällä lasten kirjallisuuspiiri kirjastossa.  2013 Koukuta kirja kampanjan yhteydessä aloitettuja, oppilaita kirjaston käyttöön tutustuttavia kirjastoseikkailuja  jatketaan. Lisäksi järjestään lastenkirjailijan kirjailijavierailu yhdessä Myrskylän kunnankirjaston kanssa.  Hankeen toteuttaminen aloitetaan keväällä 2014 ja se jatkuu syyslukukaudella 2014.

Haemme avustusta kirjavinkkausten, kirjallisuuspiirin ja kirjastoseikkailuiden ja kirjailijavierailun hankkimiseen ostopalveluna ja materiaalikustannuksiin.  Omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta  ja matkakustannuksista.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirkonkylän koulu, vs. rehtori Merja jyrkilä, 040 554 7414

Torpinkylän koulu, apulaisjohtaja Hanna Kallasmaa, 0400 187 174,

Myrskylän kunnankirjasto, kirjastonhoitaja Anne-Maj Felin,  (019) 510 8550

Aiemmat hankkeet: 

Kirja tutuksi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke käynnistyi toukokuussa 2014 kirjailijavierailulla kun Kalle Veirto vieraili Pukkilan kirkonkylän koulussa. Paikalle olivat saapuneet myös Torpin koulun oppilaat. Veirto oli innostava esiintyjä ja osaa herättää myös poikin kiinnostusta kirjallisuuteen. Kesällä  yritimme järjestää sanataidekerhon varhaisnuorille mutta emme saaneet osallistujia kuin kaksi joille järjestimme päivän mittaisen työpajan. Ajattelimme että jatkossa olisi enemmän otettava selvää ajateltujen osallistujien tarpeista ja yritettävä muokata kerhoa siihen suuntaan. Avoimeksi jääneillä resursseilla järjestimme sitten aikuisille Progoff-päiväkirjamenetelmän kurssin.

Kesän aikana päivitimme ja uudistimme Koukuta-kirja lukudiplomin kirjalistoja ja tehtäviä. Syksyllä järjestimme Torpin- ja Kirkonkylän koulun oppilaille kirjastonkäytön opastusta kirjastokäyntien ohessa ja hanketyöntekijä kävi pitämässä kirjavinkkauksia kouluissa . Alle kouluikäisiä innostimme tarinoiden maailmaan kutsumalla kirjastoon näyttelijä Jussi Ollilan Satutuokio- esityksen. Kirjavinkkaukset kouluissa ovat hyvä tapa innostaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa kirjaston palveluihin, ne vaativat kuitenkin paljon valmistelutyötä johon yhden henkilötyövuoden kirjastossa ei tahdo riittää aikaa.

Kirjaston vapaaehtoistyöntekijä kävi lukemassa kirjastossa satuja  päiväkotilapsille perjantai- aamuisin. Tilaisuuksiin osallistui myös kotona olevien vanhempien lapsia. Sadun päivänä järjestimme satujen lukua ja lanseerasimme yhteistyössä Myrskylän kanssa tehdyn satukunnarin, josta ei tullut kuitenkaan mitään suurta menestystä. Satukunnarin toteutustapaa pitää miettiä uudelleen. Satuhetket sopivat hyvin perjantai aamuun kun päiväkotilaiset yleensäkin käyvät kirjastossa.

Hanketyöntekijä Maija Ala-Nikkolan ajatuksia:

Hankkeen tarkoituksena oli tarjota monipuolisesti erilaista tietoa kirjallisuudesta.

Maaseudulla tämän tyyppinen kulttuuritarjonta lienee uutta, perinteisesti satsataan liikuntaan ym. Helsingin pian rakennettava uusi puinen kirjastotalo antaa uusia malleja myös maaseudulle.

Sanataidekurssi-tyyppiset jutut koetaan vieraina. Pukkilan koulut ansaitsevat kiitoksen myönteisestä asenteesta kirjallisuuskasvatukseen. Asia on kovin uusi ja siksi vain 2 osallistujaa.

Mitkä olisivat yhteistyömahdollisuuden kulttuuritoimen kanssa toteuttaa esim. kirjailijavierailuja.

Kirjailijavierailu tuo kirjan lähemmäksi lapsia ja aikuisia. Innostava kirjailija  kannustaa lukemaan ja kirjoittamaan.

Ennakkotiedottaminen on hankkeen totettamisen toinen puoli. Hyvä yhteistyö paikallismediaan, helpottaa toteuttamista.

Pukkilan ympäristössä asuu useita tunnettuja kirjailijoita, mitkä mahdollisuudet olisi hyödyntää näitä resursseja paikallisesti, liittyen myös koulun opetussuunnitelmiin.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjavinkkaukset kouluissa tullaan jatkamaan säännöllisesti. Yhteistyömahdollisuuksia naapurikuntien kanssa lasten ja nuorten kirjastotyön resurssien parantamiseksi Pukkilassa tullaan kartoittamaan.

Aloituspäivämäärä : 
15/03/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 629
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 629
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
354henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi