Kirjallisuuselämyksiä kimpassa - Lukki-kirjastot 10 vuotta
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtatie 26, PL 50
03600
Bibliotekets telefonnummer : 
044 767 4642
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@karkkila.fi
ISIL-kod : 
FI-Karki
FO-nummer : 
0127046-7
Ansvarsperson : 
Eeva Nikander
Telefonnummer : 
044 767 4643
E-post : 
eeva.nikander@karkkila.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on järjestää tapahtumia eri-ikäisille asiakkaille kaikissa yhteistyöalueen kirjastoissa unohtamatta yleensä tapahtumatoiminnasta sivuun jääneitä kirjastoautoja. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien järjestämiset ja niihin osallistujat

Projektbeskrivning : 

Lukki-kirjastokimpan (Karkkila, Lohja ja Vihti) perustamisesta tulee vuonna 2015 kuluneeksi 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi haluamme tarjota asiakkaille mieleenjääviä ja yhteisöllisiä kirjallisuustapahtumia. Lukki-juhlavuoden ohella tapahtumilla voidaan huomioida myös Kirjan vuosi 2015 ja Lukuinto-teemavuosi, joka jatkuu vuonna 2015.

Lukki-kirjastot ovat tehneet tapahtumayhteistyötä mm. ”Kohtaa elävä kirjailija” -hankkeessa ja parhaillaan ”Tutustu tekijään” -hankkeessa. Onnistuneiden hankkeiden myötä asiakkaat ovat alkaneet kysellä, keitä kirjailijoita he seuraavaksi pääsevät tapaamaan: hankkeet ovat siis synnyttäneet kasvavaa kysyntää kirjallisuustapahtumille. Juhlavuosihankkeessa järjestettäisiin tapahtumia erityisesti syyskaudella 2015, mutta hanke jatkuisi vielä vuoden 2016 puolella.

Tavoitteena on järjestää tapahtumia eri-ikäisille asiakkaille kaikissa yhteistyöalueen kirjastoissa unohtamatta yleensä tapahtumatoiminnasta sivuun jääneitä kirjastoautoja. Aiemmissa yhteishankkeissamme kirjastoissa on vieraillut paljon paikallisia esiintyjiä, mutta juhlavuoden kunniaksi kiertueelle Lukki-kirjastoihin kutsuttaisiin valtakunnallisesti tunnettuja ja suosittuja kirjailijoita. Lasten- ja nuortenkirjailijatkin esiintyisivät vaihteeksi koulujen sijaan kirjastoissa: näin vierailuihin voidaan toivottaa tervetulleeksi lasten lisäksi myös vanhemmat ja innostaa perheitä yhteisölliseen kirjallisuudesta nauttimiseen. Lapsiperheet ovat toivoneet kirjastoilta myös lisää suuren suosion saaneita nukketeatteriesityksiä, joita kirjastoissa on korkeista kustannuksista johtuen voitu toteuttaa vain erilaisten hankkeiden yhteydessä.

Haemme avustusta esiintyjien palkkioihin ja matka- ja majoituskuluihin sekä tapahtumien markkinointiin. Hanketta hallinnoivan Karkkilan kaupunginkirjaston ja yhteistyökumppaneiden eli Lohjan kaupunginkirjaston ja Vihdin kunnankirjaston yhteiseksi omakustannusosuudeksi on arvioitu kirjastojen henkilökunnan tapahtumien suunnitteluun ja järjestelyihin käyttämä työaika rahaksi muutettuna.

 

Kustannusarvio:

Kirjailijavierailut 12 x 250 € = 3000 €
Nukketeatteriesitykset 5 x 700 € = 3500 €
Matkakulut 1000 €
Markkinointikulut 1000 €
Henkilöstökulut (n. 10 työtuntia à 23 €/esiintyminen) 17 x 230 € = 3910 €

Haettava avustus 8500 €
Oma ja yhteistyökumppanien rahoitus 3910 €
Kokonaiskustannukset 12 410 €

 

Samarbetspartner/s: 
Muut Lukki-kirjastot: Lohjan kaupunginkirjasto, Vihdin kunnankirjasto
Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Lukki-kirjastot täytti pyöreät 10 vuotta keväällä 2015. Juhlavuoden hankkeella haluttiin palkita kirjastojen asiakaskuntaa tarjoilemalla toivottuja tapahtumia juhlavuoden aikana eli kevääseen 2016 asti. Kirjailijavieraiden aikatauluista johtuen syistä juhlavuoden "jatkot" venyivät vielä syksylle 2016. Hankkeen nimen mukaisesti asiakkaille tarjoiltiin kirjallisuus- ja tarinaelämyksiä kirjastoissa eri puolilla Lukki-kirjastokimppaa.

Pienten lasten vanhempien toivomia nukketeatteriesityksiä järjestettiin kaikkien kolmen kunnan kirjastoissa seitsemänä eri kertana, yhteensä 12 esitystä. Nukketeatterikeskus Poiju toimi tässä hyväksi havaittuna yhteistyökumppanina. Esityksiä pidettiin yleisön tarpeista riippuen niin aamuaikaan päiväkodeille, eskareille ja satutuntilaisille kuin iltaisin ja viikonloppuisin perheille. Mahdollisuuksien mukaan esityksiä pidettiin laajempien yleisötapahtumien aikaan, kuten Lohjan Mäntynummen kirjaston ympäristössä järjestetyn asukastapahtuman yhteydessä. Nukketeatteri pakattiin Lohjalla myös kirjastoauto Saimaan, jonka käyttäjille erilaiset esitykset ovat harvinaisempaa herkkua.

Kirjailijavierailuita järjestettiin Lukukeskuksen kanssa yhteensä viisi Karkkilan ja Vihdin kirjastoissa. Vieraiksi pyydettiin eturivin kirjailijanimiä: sekä Vihdissä että Karkkilassa vieraillut Leena Lehtolainen ja Karkkilaan kutsuttu Matti Rönkä vetivät salit odotetusti täyteen. Lehtolaisen Karkkilan-vierailun suosiota ei haitannut edes se, että kirjasto oli vierailun aikana muuten suljettu kirjastojärjestelmän päivityksen takia. Lapsiperheille pyrittiin järjestämään Vihdin kirkonkylällä ensin Markus Majaluoman vierailu, mutta kyseinen vierailu peruuntui viime hetkellä kirjastosta riippumattomista syistä. Korvaava lastenkirjailijavierailu järjestettiiin myöhemmin Vihdin pääkirjastossa, jossa Kari Levola kertoi työstään ja teoksistaan alakoululaisille. Hankkeen hännänhuipun eli syksyllä 2016 järjestetyn Heidi Könkään vierailun Hertta Kuusis-teemalla suunnattiin jo katseet hieman kohti itsenäisen Suomen juhlavuotta.

Hankeavustuksella katettiin esiintyjien kulut. Yli menneestä pienestä osuudesta vastasi Karkkilan kaupunginkirjasto. Omarahoitusosuuteen on laskettu myös kirjastojen henkilökunnan tapahtumien järjestelyyn käyttämä työaika. Järjestelyihin käytetyn työn todellista määrää on ollut vaikea arvioida etenkin tiedotustyön sirottuessa pieniin palasiin muun työn lomaan. Laskentaperusteena on tässä käytetty 5 työtuntia/tilaisuus. Keskimääräisen tuntipalkan ollessa noin 20€ laskennalliset henkilöstökulut olivat näin 1200 €. Jokaisessa kunnassa järjestettiin neljä tapahtumaa, joten tältä osin omarahoitus jakautui tasan kolmen kunnan kesken.

Webbsidor, publikationer och material: 

Syksyn 2015 yhteistä tapahtumatiedotetta levitettiin laajalle paikallismediassa:

http://www.ykkoslohja.fi/?q=node/57700

 

Paikallislehdet uutisoivat ahkerasti etenkin kirjailijavierailuita, esimerkiksi:

http://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/326474-kari-levola-kertoi-lasten-j...

http://www.lehtiluukku.fi/lue/karkkilalainen-02.12.2015/96113.html, artikkeli sivulla 8

http://www.lehtiluukku.fi/lue/karkkilalainen-13.04.2016/106883.html, artikkeli sivulla 5

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke toteutettiin erittäin kiireisenä aikana: sekä hankkeen vetäjä että monet muut toteutuksessa mukana olleet olivat syksyllä 2015 toteutetussa kirjastojärjestelmän päivityshankkeessa. Rauhallisemmassa tilanteessa oltaisiin varmasti voitu paremmin avata kirjastokimpan pitkään jatkuneen yhteistyön sisältöjä ja merkitystä asiakkaillekin. Hankkeen varsinaisena tavoitteena oli kuitenkin jatkaa aiempien yhteisten tapahtumahankkeiden myötä hyvään vauhtiin saatua, tiiviissä yhteistyössä toteutettua tapahtumatoimintaa ja vastata asiakkaiden toiveisiin uusista kirjailijavierailuista ja nukketeatteriesityksistä. Tässä onnistuttiin, ja mikäpä olisi ollut kirjastojen työntekijöidenkään kannalta hienompi tapa juhlistaa Lukki-kimpan merkkivuotta kuin yhteistyön edistäminen entisestään. 

Fortsatta åtgärder: 

Hankekokemusten perusteella jatketaan tapahtumatoiminnan järjestämistä ja kehittämistä Lukki-kirjastoissa.

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 500
Egen finansiering: 
€3 910
Budget sammanlagt: 
€12 410
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 273
Egen finansiering: 
€1 273
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
664henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000