Kirjallisuustapahtumat kirjaston brändiksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12
28100
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
0447015829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Porin pääkirjasto kehittää kolmesta vuosittaisesta kirjallisuustapahtumastaan, Kirjojen yö, Tylypori ja Nippori, kokonaisuuden, jolle etsitään yhteistä kirjastollista imagoa ja tapahtumatuotannon prosessia. Niiden tukemana voidaan järjestää erilaisia kirjallisuutta edistäviä tapahtumia omanlaisena konseptinaan.
Kirjastolaki edellyttää kirjastoilta entistä aktiivisempaa yhteiskunnallista otetta. Isompien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyt helpottuvat, kun kehitetään toimivat, hyvät käytännöt. Kirjaston imagoa venytetään pois lainaus/palautus –akselilta.

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla. Eri kieli ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja osallistumisesteiden poistaminen. Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien osallistujamäärä kertoo tilaisuuden onnistumisesta.
Asiakkailta saatu palaute kerätään asiakkaalle helpolla tavalla. Kysymysten pitää olla sellaisia, joilla saadaan kehittämisideoita jatkoon.
Tapahtumilla saadaan kirjastoon myös henkilöiltä, jotka eivät muuten ole kirjastonkäyttäjiä. Hankkeella etsitään tapoja tehdä kirjastoa tutuksi ja kiinnostavaksi.
Vuotuisessa asiakaskyselyssä kartoitetaan asiakkaiden mielikuvien muutosta kirjastosta.

Kuvaus : 

Kirjallisuustapahtumien käytännön järjestelyitä hoitamaan palkataan osa-aikainen (50%) projektityöntekijä 16.4.2018-31.12.2019. Hän toimii tapahtumien tuottajana ja kokoaa hyvistä käytännöistä käsikirjan, jonka pohjalta tapahtumat saadaan osaksi kirjaston brändiä.
Projektityöntekijä jatkaa alustavien ohjelmasuunnitelmien pohjalta. Hän sopii esiintyjien ja yhteistyökumppanien kanssa käytännön järjestelyistä ja aikatauluista. Varsinkin nimekkäiden esiintyjien kanssa täytyy asiasta sopia riittävän aikaisin. Viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään ja painotetaan eri kanavia kohderyhmän mukaan.
Varsinaisen tapahtumapäivän erilaisten taustatehtävien mm esiintyjien vastaanotto, asiakkaiden ohjaus, tuolien, pöytien sijainti, sujuminen on myös tuottajan tehtävä.
Kirjojen yötä vietetään vuosittain elokuun puolivälissä. Vuonna 2018 päivä on 16.8. ja teemana on tulevaisuus. Esiintyjiksi halutaan tutkijoita ja kaunokirjailijoita, joilla keskeinen teema on ihmisen valintojen vaikutus omaan elämään. Pääkirjasto kahviloineen pitää ovet auki klo 22.00 saakka ja ilta huipentuu ulkoilmaelokuvanäytökseen. Kirjamyynnille osoitetaan omat tilat.
Nippori on pääsymaksuton ja avoin manga- ja animetapahtuma, joka järjestetään syyskuussa. Sen yhtenä tärkeänä osana on pukuilu eli cosplay eli cossaus. Tapahtumassa järjestetään lisäksi erilaisia työpajoja ja näyttelyitä.
Tylypori tapahtuma lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna kerää fantasiakirjallisuudesta pitävän yleisön yhteen Harry Potterin hengessä.
Kirjaston henkilökunta osallistuu tapahtumatuotantoon.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Taiteen edistämiskeskus; Skriivari ry., Manuscript ry., Jinsei ry
Aloituspäivämäärä : 
16/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi