Kirjan kannet auki - kirjallisuuden lajit tutuiksi
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
0401054111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Kuvaus : 

Tavoitteet

Tarkoituksena on eri keinoin luoda myönteisiä kokemuksia ja mielikuvia lukemisesta ja kirjastosta, jotka voisivat vakiintuessaan muuttaa arkea. Projektin punaisena lankana ovat kirjallisuuden lajit ja aihepiirit, niiden näkyväksi tekeminen ja niihin tutustuttaminen. Niiden pohjalta kirjasto järjestäisi erilaisia teemaviikkoja ja –tapahtumia. Aihealueeltaan ne olisivat lähellä  lasten ja nuorten omaa kokemusmaailmaa ja niitä voisi liittää myös kalenterivuoden tapahtumiin ja kirjaston omiin teemapäiviin.

Projektin tavoitteena olisi tällä tavoin tuoda kirjallisuus osaksi lapsen ja nuoren elämää, ja laajentaa kokemusta kirjoista ja kirjastosta enemmän kokonaisvaltaiseksi elämykseksi.

 

Haasteet

Projektin haasteena on ei-potentiaalisten lasten ja nuorten innostaminen kirjaston käyttäjiksi. Näin myös sellaiset lapset ja nuoret, jotka eivät käytä kirjaston palveluita voisivat pienimuotoisten ”happeningien” myötä löytää tiensä kirjastoon.

 

Yhteistyökumppanit

Mahdollisia yhteistyökumppaneita olisivat koulut ja opettajat, perhepäivähoito ja päiväkodit, yksittäiset lapsiperheet, kansalaisopisto ja oman alansa asiantuntijat.


Toteuttaminen

Hanketta vetämään palkattaisiin projektityöntekijä tai sen toteuttaa kirjaston henkilökuntaan kuuluva, jonka tilalle hankitaan työntekijä puoleksi vuodeksi kokopäiväisesti tai pidemmäksi aikaa puolipäiväisesti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjallisuuden eri genrejä ja lajeja tuotiin esille toiminnan, teemapäivien ja näyttelyiden kautta. Lapset ja nuoret osallistuivat tekemiseen esim. kooten omia runoja, dekkariaiheisessa kirjastoseikkailussa, lautapelipäivä -tapahtumassa ja satutuokioissa. Yhteistyötä tehtiin päivähoidon, koulun ja nuorisotoimen kanssa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hyvin alkanutta yhteistyötä kunnan eri toimialojen kanssa pyritään pitämään yllä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 067
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 067
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
210henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013