Kirjan koodi koululaisille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Enonkosken kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 1
58175
Kirjaston puhelin : 
0443453038
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@enonkoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Enoko
Y-tunnus : 
016 3687-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Virri
Puhelin : 
0443453038
Sähköposti : 
liisa.virri@enonkoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Aktivoida koululaisten kirjastonkäyttöä uusin ja vanhoin menetelmin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston käytön lisääntyminen ja lainatilastot.  

Kuvaus : 

Kirjan koodi koululaisille -hankkeen tarkoitus on lisätä ja parantaa lukutaitoa, edistää oppimista, luoda elämyksiä, tehdä kirjasto tutummaksi ja osaltaan tukea koulun uutta opetussuunnitelmaa.   

Suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt.  Enää ei ole itsestään selvää, että yläasteikäiset olisivat sujuvia lukijoita, vaan suuria eroja lukutaidossa on kaikilla luokka-asteilla.  Se on koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta huolestuttavaa.  Kirjaston tehtävänä on omalta osaltaan innostaa ja kannustaa nuoria lukemisharrastuksen pariin.  Kirjasto tukee myös koulun uutta opetussuunnitelmaa, jossa kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.  Tämä korostaa kirjaston roolia tiedon hankinnassa ja lukuharrastuksen kehittämistä yhteistyössä lähikirjaston kanssa. Perinteisen kirjan rinnalle on tullut erilaisia digitaalisuuteen pohjautuvia ympäristöjä, joita myös kirjasto pyrkii tarjoamaan.  Yksi hankkeen tavoitteista on tuoda esille vaihtoehtoja eri tasoisille lukijoille: kirjastosta löytyy lukemista kaikille!

Enonkosken kirjasto ja koulu ovat tehneet yhteistyötä monella tavalla.  Ne sijaitsevat vierekkäin, joten koululaisten poikkeaminen kirjastoon on hyvin helppoa. Lukudiplomeja on suoritettu ja luokkakäynnit ovat tavallisia.  Yhteistyön syventämiseksi ja oppilaitten aktivoimiseksi on tarkoitus järjestää vuoden 2017 aikana koululaisten lukupäivät, joiden toteutus sujuisi kahdessa eri osassa, kumpikin kattaen kolme aktiviteettipäivää.  Suunnitelmana on palkata kirjavinkkari ja lukupäivien koordinaattori, joka organisoi monipuolisesti ohjelmaa kullekin luokka-asteelle tavoitteiden mukaisesti.  Kirjavinkkauksessa esitellään laajasti kauno-, runo- ja tietokirjoja, e-kirjoja ja yhdeksäsluokkalaisille myös aikuistenkirjoja.  Lisäksi 1-2 -luokkalaisille kirjaleikin muodossa kirjastonkäytön opastusta, 3-4 -luokkalaisille teemavinkkausta, yläkoululaisille QR-koodiratoja.  Kirjastoa tehdään tutuksi monin eri tavoin, perinteisten kirjojen lisäksi käytetään tabletteja, älypuhelimia, tutustutaan e-kirjoihin ja erilaisiin kirjastoleikkeihin.  Aiemmin hankittuja tabletteja voidaan näin hyödyntää opetuksessa.  

Kustannusarvio koostuu vinkkarin palkkiosta sekä matka- ja majoituskuluista.  Omavastuu henkilökunnan työpanoksesta ja vinkkausmateriaalin hankinnasta.

 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjan koodi koululaisille -hankkeen tarkoitus oli lisätä ja parantaa lukutaitoa, edistää oppimista, luoda elämyksiä, tehdä kirjasto tutummaksi ja osaltaan tukea koulun uutta opetussuunnitelmaa.   

Suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt.  Enää ei ole itsestään selvää, että yläasteikäiset olisivat sujuvia lukijoita, vaan suuria eroja lukutaidossa on kaikilla luokka-asteilla.  Se on koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta huolestuttavaa.  Kirjaston tehtävänä on omalta osaltaan innostaa ja kannustaa nuoria lukemisharrastuksen pariin.  Kirjasto tukee myös koulun uutta opetussuunnitelmaa, jossa kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.  Tämä korostaa kirjaston roolia tiedon hankinnassa ja lukuharrastuksen kehittämistä yhteistyössä lähikirjaston kanssa. Perinteisen kirjan rinnalle on tullut erilaisia digitaalisuuteen pohjautuvia ympäristöjä, joita myös kirjasto pyrkii tarjoamaan.  Yksi hankkeen tavoitteista oli tuoda esille vaihtoehtoja eri tasoisille lukijoille: kirjastosta löytyy lukemista kaikille!

Enonkosken kirjasto ja koulu ovat tehneet yhteistyötä monella tavalla.  Ne sijaitsevat vierekkäin, joten koululaisten poikkeaminen kirjastoon on hyvin helppoa. Lukudiplomeja on suoritettu ja luokkakäynnit ovat tavallisia.  Yhteistyön syventämiseksi ja oppilaitten aktivoimiseksi järjestettiin vuoden 2017 ja 2018 aikana koululaisten lukupäivät, joiden toteutus sujui neljässä eri osassa, yhteensä kattaen 10 aktiviteettipäivää.  Palkattiin kirjavinkkari ja lukupäivien koordinaattori, joka organisoi monipuolisesti ohjelmaa kullekin luokka-asteelle tavoitteiden mukaisesti.  Kirjavinkkauksessa esiteltiin laajasti kauno-, runo- ja tietokirjoja, e-kirjoja ja yhdeksäsluokkalaisille myös aikuistenkirjoja.  Lisäksi 1-2 -luokkalaisille kirjaleikin muodossa kirjastonkäytön opastusta, 3-4 -luokkalaisille teemavinkkausta, yläkoululaisille QR-koodiratoja.  Kirjastoa tehtiin tutuksi monin eri tavoin, perinteisten kirjojen lisäksi käytettiin tabletteja, älypuhelimia, tutustuttiin e-kirjoihin ja erilaisiin kirjastoleikkeihin.  Aiemmin hankittuja tabletteja hyödynnettiin opetuksessa.  

Kustannusarvio koostui vinkkarin palkkiosta sekä matka- ja majoituskuluista.  Omavastuu henkilökunnan työpanoksesta ja vinkkausmateriaalin hankinnasta.

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto tuli kaikille osallistujille tutummaksi ja helpommin lähestyttäväksi paikaksi.  Perinteinen kirjavinkkaus näyttäisi olleen tehokkain tapa saada koululaiset lukemaan.  Kirjastoleikit ja koodiradat tekivät kirjastosta jännemmän paikan vierailla.  Alakoululaisten kirjojen lainaaminen lisääntyi, mutta yläkoulaiset eivät aktivoituneet toivotulla tavalla.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatketaan hankkeesta saatujen kokemusten opeilla lukemisen ja kirjaston käytön aktivoimista.

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
600henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 900

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi