Kirjaretki
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Kirjaston puhelin : 
040 181 2020
Kirjaston sähköposti : 
anne-maj.felin@myrskyla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Myrsy
Y-tunnus : 
0203282-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne-Maj Felin
Puhelin : 
040 1812020
Sähköposti : 
anne-maj.felin@myrskyla.fi
Kuvaus : 

Satupiirissä alle kouluikäiset tutustuvat kirjan maailmaan. Nuoria kirjoittajia ohjataan tekstin teossa. Yhdessä etsitään julkaisukeinoja eri medioissa. Kirjailija käy kertomassa kirjanteon vaiheista. Kirjavinkkari ohjaa koululaisia kirjaretkelle. Toisaalta aikuiset lukupiiriläiset kokoontuvat kertomaan lukukokemuksistaan ja mahdollisista omista tuotoksistaan. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanketta ja sen tapahtumia on esitelty paikallislehdissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa käytettiin alakoululle kirjavinkkausta, satutunteja ja kirjastoseikkailuja, joissa oppilaat opettelivat kirjastojärjestelmän sekä kirjaston käyttöä. Koululaisten kirjallisuuteen liittyviä töitä oli esillä kirjastossa ja nettisivuilla. Lukupiiri ja lasten sanataidekerho kokoontuivat kirjastossa. Kirjavinkkausta kyläkokouksessa. Alakoululaisille järjestetyt kirjavinkkaukset ja kirjastoseikkailut toimivat hyvin ja rohkaisivat lapsia myös omaehtoiseen kirjastonkäyttöön. Lukupiiriin ei saatu houkuteltua miehiä, mutta seitsemän aktiivista naista.

Hanketyöntekijä Maija Ala-Nikkola: Kirjaretkii-hankkeen tuomia haasteita ja kysymyksiä.

Myrskylän kirjasto on uusien haasteiden edessä, kun perheiden asioimissuunta on yhä enemmän kohti isompia keskuksia, ostetaan kirjoja edullisesti netin kautta, ja käydään isommassa kirjastoissa lainaamassa. Lapsille omaan lähikirjastoon tutustuminen antaa hyvät valmiudet kirjaston käyttöön. Lähikirjastomaailma on turvallisesti lapsen kokoinen, jossa voi oppia kirjastojärjestelmään, ja jossa voi viihtyä omana itsenään. Koulumenestyksen ei tarvitse olla yhteydessä kirjojen lukemiseen. Miten kirjaston voisi saada olohuonemaisemaksi? Voisiko lähikirjastossa palata kokeilemaan oman kirjaston jäsenyyttä vaikkapa leikkimielisesti kokeillen? Haasteena on myös miten lisätä kriittisempää lukemista? Voisiko lähikirjasto tarjota lisää mahdollisuuksia omien kirjallisten tuotoksien esille tuomiseen ja yhteiseen kokemiseen?

Lukukunnari tukee koulun kirjallisuuskasvatusta, miten opettajien motivoidaan? Miten tukea kunnarin kautta vähän lukevia lapsia myönteisiin kirja ja kirjastokokemuksiin? Miten vaikuttaa kodin asenteisiin, lapselle ei enää tarvitse lukea illalla, kun itse jo osaa. Maaseudulla on vaikea saada kerhoa toimimaan kouluajan ulkopuolella koulukuljetusten vuoksi. Miten liittää kerhotoimintaa kirja/kirjoittamiskerho, joka vie koulun kerhoajan (20min) pitemmän ajan. Koulun vanhempainyhdistyksen kautta kokeiluna toteutettava yhteistyö voisi myönteisesti herättää vanhemmat kirjaston käyttöön. Hyvät kokemuksen lukemisesta antavat malleja lapsille: On kivaa ja mielenkiintoista lukea aikuisena kirjoja.

Verkostojen luominen haastaa kirjaston. Päättäjien kahville kutsuminen ja kirjastotoiminnan esittelyt. Hankkeen rytmittäminen vuoden kiertoon ja kirjastomarkkinoinnin edistäminen. Kesällä lukeminen on esimerkiksi erilaista kuin talvella. Miten maaseudun ilmainen kirjastopalvelu voisi tukea vaikkapa perheen yhteisiä hetkiä eli aikapaikkoja kirjahankkeella? Kirjapiiri toimii keskustelukanavana ja tapaamispaikkana. Kirjallisuudessa on monipuolisesti tutustuttu uusiin ja vanhoihin kirjailijoihin. Lasten kirjallisuus on ollut myös esillä isovanhempi näkökulmasta. Kirjailijavierailuita ja verkostojen luomista lisätään paikkakunnalla. Luodaan yhteys lähipaikkakunnan kirjallisuuspiiriin vierailuilla. Lasten sanataidekerhoon ei ollut helppo houkutella osallistujia. Hankkeissa on mahdollista kehittää toimintatapoja ja menetelmiä.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukupiiriin jatkossa kirjailijavierailijoita. Omakustanteisen kirjallisuuden tuottamista. Lasten sanataidekerho voisi tuottaa omaa materiaalia nettisivuille. Toteutusta voisi kehittää niin että se huokuttelisi kirjoittamiseen tavoitteellisesti suhtautuvia Kirjoituskilpailu ala- ja yläkoululaisille.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin sisältyy kirjastonhoitaja Anne Maj-Felinin hankkeeseen käyttämä työaika, ks. erillinen laskelma, joka ei ilmene kirjanpitoraportista.

Aloituspäivämäärä : 
14/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
14/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 740
Oma rahoitus yhteensä: 
€740
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
149henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
72henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000