Kirjasammon kirjailijat kuosiin
År 2013 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Sami Varjo
Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Bibliotekets telefonnummer : 
06 325 3533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Birgitta Aurén
Telefonnummer : 
+358405211863
E-post : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjasammon kirjailijat kuosiin (lähetetty valtakunnalliset, keskitetyt hankkeet -anomus ELY > OKM)                                                       

Tilanne                                                                                                                                                                                           

Valtakunnallisessa kirjailijatietokantahanke KITKA:ssa siirrettiin Kirjasampoon kaikkien maakuntakirjastojen kirjailijasivujen tiedot, yhteensä noin 4 200 kirjailijakuvausta.  Tietojen tallentamisessa käytettiin funktionaalista luettelointia, linkitettyä dataa ja ontologioita. Konservatiivisilta, lähinnä html-sivuilta siirryttiin innovatiiviselle tallennusalustalle. Toistaiseksi kaikkea tallennettua tietoa ei pystytä täysin hyödyntämään ja näyttämään Kirjasampo.fi – Boksampo.fi  –palvelun verkkosivulla.

Maakuntakirjastoja kiinnostaa Kirjasammon kirjailijaosuuden eteneminen ja toteutuminen, koska tällä hetkellä myös kaikki vanhat kirjailijasivut ovat olemassa verkossa.  Kirjastojen on päivitettävä kirjailijatietojaan kahteen paikkaan, alueellisten sivujen tekniikka alkaa olla vanhentunutta ja kirjastoissa on halukkuutta kirjailijatiedon keskittämiseen Kirjasampoon. Kun tiedon tallentamisesta ja esittämisestä tehdään mahdollisimman sujuvaa ja verkkostandardien mukaista helpotetaan muidenkin kuin maakuntakirjastojen osallistumista yhteiseen verkkopalveluun ja lisätään kirjailijatiedon verkkonäkyvyyttä.

Vaasan kaupunginkirjasto hakee avustusta Kirjasammon kirjailijakokonaisuuden toteuttamiseen.

Toteutus

KOTIMAINEN KIRJAILIJATIETO

Paikkakuntiin ja maakunta-alueisiin perustuvan alueellisen rajauksen lisäksi toteutetaan karttaan perustuva esitystapa, joka listaa paikkakunnan kohdalle kaikki sen alueelle merkityt kirjailijat. Oma kokonaisuutensa tulee suomenruotsalaisista kirjailijoista (n. 870 kpl) ja saamelaiskirjailijoista (työn alla), tarvittaessa yhteistyössä Pietarsaaren ja Rovaniemen kaupunginkirjastojen kanssa.

Suurimmissa alueellisissa kirjailijakokonaisuuksissa on 500 - 700 kirjailijaa, keskimäärin maakuntakirjastoissa on alueellisia kirjailijoita 250. Näiden listausten jatkokäsittely rakennetaan niin, että ne voidaan aakkostaa, jakaa paikkakunnittain, jakaa mieskirjailijoihin/naiskirjailijoihin, jakaa kielen mukaan sekä yhdistää esimerkiksi palkintoihin tai alueelliseen tietoon verkossa.

Kirjasampo – Boksampo sisältää lokakuussa 2012 yli 31 500 henkilöihin liittyvää tietoa. Näistä noin 14 % on kotimaista kirjailijatietoa ja loput koostuu ulkomaisista kirjailijoista, kääntäjistä, arvostelijoista, kuvittajista ja toimittajista. On tärkeä pystyä erottamaan kotimainen, monipuolisesti kuvailtu kirjailijatieto tästä massasta omaksi kokonaisuudekseen. 

MUU HENKILÖTIETO

Ulkomaisista kirjailijoista (n. 16 600 hlöä) toteutetaan vastaavanlainen kokonaisuus kuin kotimaisista, huomioiden että niiden kuvailutieto on toistaiseksi suppeampaa, mutta täydentyy vähitellen.

Kuvittajat (n. 1 900 hlöä) liittyvät teoksen kuvitukseen tai kansikuviin.  Lastenkirjallisuudessa kuvittaja on erittäin tärkeässä osassa ja tämä kokonaisuus tulee kasvamaan merkittävästi.  Sarjakuvataiteilijat (n. 850 hlöä) muodostavat oman osuuden sarjakuvakokonaisuudessa (n. 2 400 albumia).

Kansikuville kuvailutietoineen (yli 35 000 teoksesta) on rakennettu oma hakutoiminto.  Kuvittajatieto on tallennettu kun se on ollut saatavissa ja vähitellen kansikuvien kuvittajista muodostuu oma tietopankki.

Arvostelijat (n. 450 hlöä) liittyvät pääosin sekä Arvostelevan kirjaluettelon (10 184 kpl) että Resonerande bokkatalogin (5 215 kpl) arvosteluihin ja näistä esitetään teoskohtaisten arvostelujen lisäksi arvostelijakohtainen listaus kaikista henkilön arvostelemista teoksista.

Kääntäjistä (n. 6 400 hlöä) on tallennettu henkilötietoja, teokset ja kielet joista ja joille on käännetty, näistä saadaan oma kokonaisuutensa jonka laajuista ei ole muualla.

HAKUTOIMINNOT

Kirjailijatiedon tarkennettu haku

Tarkennettu haku toteutetaan kirjastojen toiveiden mukaisesti hyödyntäen tehokkaasti uuden tekniikan suomia mahdollisuuksia ja tallennustapaa, jossa henkilö- ja teostiedot liittyvät toisiinsa.  Tarkennettu haku rakennetaan kohdistumaan perushakuehtojen (esim. tekijä, teos, ilmestymisvuosi, tekijään liittyvä paikka, kirjallisuudenlaji) lisäksi mm. tarkkaan fraasiin (”Lapin kirjailijat”), kieleen (ranskan kieli), ajanjaksoon (1950-luku) ja sukupuoleen. 

Moninäkymähaku

Moninäkymähaun avulla tiedon hakijalle tai sivuston satunnaiselle kävijälle nostetaan Kirjasammon sisältöjä kategorioittain selailtavaksi, kokonaisuuksissa voi liikkua rajaamalla eri kriteerien mukaisesti, esim. ajan, kielen tai sukupuolen mukaan. Paikkoihin liittyvien selailujen lisäksi esitetään mm. palkintosarjoja palkittuine teoksineen ja kirjailijoineen (palkintosarjoja yli 200 kpl, vuosittaisia palkintoja lähes 2 800 kpl), kirjailijayhdistyksiä jäsenineen (n. 120 kpl), kirjailijoiden muita ammatteja, koulukuntia ja tiettyyn aikaan syntyneitä tai kuolleita.

KYSELY

Jotta kirjailijatiedon kokonaisuudesta saadaan kirjastojen toiveiden mukainen, toteutetaan alkuvuodesta 2013 valtakunnallinen kysely kirjastot.fi:n LimeSurvey-verkkokyselyllä sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysely kohdistetaan kirjastojen kaunokirjallisuudesta vastaavalle henkilökunnalle. Samalla kerätään aiheenmukaista sähköpostiosoitteistoa kirjastot.fi:n tiedotuskäyttöön.

Kyselyllä selvitetään kolmea pääkohtaa:

 • Kirjasammon yleistä käyttöä, hyötyä ja parannustoiveita kirjastoissa,
 • kirjailijatiedon esittämisen ja hakuehtojen toiveita ja tarpeita kirjastoissa sekä
 • halukkuutta kirjastojen kaunokirjallisuuden teosesittelyjen ja kirjavinkkien tallentamiseen ja julkaisuun Kirjasammossa.

Kyselyn perusteella kirjailijatiedon kokonaisuutta hahmotellaan ja syvennetään kaunokirjallisuusvastaavien haastatteluilla ja tarvittaessa järjestetään maakuntakirjastojen avoin kirjailijatiedon ideointipäivä. Yhteistyö ja kommunikointi maakuntakirjastojen kanssa tulee kehitysvaiheessa olemaan tiivistä, sisältäen tiedotuksen ja koulutukset.

 Tavoite  

Kirjasampo tekee jatkuvasti kehitystyötä avoimen linkitetyn datan soveltajana ja parantaa tiedontallennuksen ja verkkopalvelun toiminnallisuuksia.  Projektin tavoitteena on toteuttaa Kirjasampo - Boksampoon monipuolinen teostietoihin, artikkeleihin ja vinkkeihin liittyvä henkilöosuus sekä kotimaisen kirjailijatiedon kokonaisuus niin, että kirjastot voivat luopua vanhojen alueellisten kirjailijasivujensa ylläpitämisestä ja päivittämisestä sekä tehdä kirjailijakokonaisuudesta joustava, yhteisöllisesti näkyvä ja innovatiivinen työkalu kirjastojen asiakaspalveluun ja verkkoon.

 

Aikataulu 1.4.2013 – 31.3.2014

                         

Toimijat

Vaasan kaupunginkirjasto

 • kirjailijaosuuden koordinointi, kehittäminen, yhteydet maakunta- ja kunnankirjastoihin, tiedotus ja koulutukset
 • ruotsinkielinen sisällöntuotanto, ruotsinkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden käsittely ja kehittäminen (mahdollisesti Okariinoa ja Sivupiiriä varten)
 • kirjailijatiedon ja ruotsinkielisen aineiston asiantuntemus SAHAssa, hyödynnettävissä eri yhteyksissä kuten rakennettaessa rajapintoja kirjastojärjestelmiin, Finnaan tai aluetietokantoihin

Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto

 • Kirjasampo-hankkeen päävastuu ja johtaminen

 Kirjastot.fi/Biblioteken.fi

 • Kirjasampo.fi/Boksampo.fi -verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen

SeCo

 • päävastuu tietoteknisistä ohjelmista: rdf-tietokanta ja SAHA-annotointieditori sekä konversioista

 Fredrika-kirjastot; Pietarsaaren kaupunginkirjasto

 • ruotsinkielisen aineiston erityistuntemus ja sisällönkuvailu, verkkosivun sisällöntuotanto

Suomen maakuntakirjastot

 • osallistuminen kyselyyn ja kirjailijaosuuden kehittämistyöhön

 

Kustannusarvio

Henkilöstökustannukset sivukuluineen, 2 htv                                                      70 000 €

 • koordinaattori, kirjailijakokonaisuus
 • projektityöntekijä, sisällöntuotanto

Matka- ja kokouskulut                                                                                                      8 000 €

 • projektikokoukset, toimituskunnan kokoukset
 • maakuntakirjastojen ideointi- ja koulutuskokoukset

Tiedotus ja markkinointi                                                                                                  3 000 €

Yhteensä                                                                                           81 000 €

 

Vaasan kaupunginkirjaston oma panos

Koordinaattorin vakituisen toimen sijaiskulut, 1 htv                                          30 000 €

Tietotekniikkaohjelmistot ja –liikenne, työvälineet, tilat                                   2 000 €

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, Kirjastot.fi/Biblioteken.fi, SeCo, Fredrika-kirjastot; Pietarsaaren kaupunginkirjasto, Suomen maakuntakirjastot

Tidigare projekt: 

KITKA-valtakunnallinen kirjailijatietokanta, Kirjasampo, Boksampo

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjasampo-kysely

Projektin aluksi haluttiin selvittää miten Kirjasampo on otettu vastaan kirjastoissa, minkälaista sen käyttö on ja onko kirjastoilla toiveita kehityskohteista.  Toukokuussa 2013 lähetettiin 296 suomenkieliseen ja 91 ruotsinkieliseen kirjasto-osoitteeseen sekä 19 SAHA-tiedontallennukseen eri aikoina osallistuneelle kirjastolaiselle linkki kirjastot.fi/Kirjasampo-kyselyyn, jossa kartoitettiin Kirjasammon käyttöä ja tarpeita kirjastoissa. 

Kysymyksiä oli yhteensä 59 pakollista ja 15 vapaaehtoista ja ryhmitellyt kysymysosiot olivat:

1. Vastaajan ja kirjaston taustatiedot

2. Kaunokirjallisuuden ja kirjailijatiedon tilanne kirjastossa

3. Kirjasammon käyttö tällä hetkellä

4. Kirjasampo verkkopalveluna

5. Kirjasammon hakutoiminto ja hakuominaisuudet

6. Kirjasammon vuorovaikutteisuus

7. Kirjasammon rikastetun teoskuvailun hyödyntäminen kirjastotyössä

8. Kirjasammon suosittelut ja niiden hyödyllisyys

9. Kirjastojen osallistuminen valtakunnalliseen verkkopalveluun ja Kirjasammon kytkökset

muihin palveluihin

Laajaan kyselyyn saatiin 142 loppuun asti suoritettua vastausta lähes kaikkialta Suomesta.  Vastaajat olivat kirjastoissa eri toimissa kirjastovirkailijoista kirjastonjohtajiin.  Myös sanallisiin kommenttiosuuksiin saatiin runsaasti vastauksia.

Kyselyssä haluttiin lisäksi kartoittaa kirjastojen halukkuutta mm. siirtää kirjailijasivujensa ylläpito Kirjasampoon ja Kirjasammon tietojen näkymistä Finnassa ja Melindassa.  Vastaajat olivat kuitenkin usein sellaisessa asemassa että eivät osanneet ottaa kantaa ja vastaamatta jättämisprosentti kohdassa 9 oli huomattavan suuri.

Kirjasampoa pidettiin luotettavana tiedonhakulähteenä.  Kirjasammon yksittäisiä osioita pidettiin tärkeinä, samoin suositteluja ”Katso myös” ja ”Kirjastonhoitaja suosittelee”.

Päivittäisessä työssä hyödynnettiin rikastettua teos- ja kirjailijatietoa sekä normaalia ja kansikuvahakua ideoiden ja lukuelämysten etsintään, kirjavinkkausten valmisteluun ja näyttelyiden sekä kokoelmaluetteloiden luomiseen.  4 % vastaajista ei pitänyt Kirjasampoa hyödyllisenä vaan käytti mieluummin kirjastojärjestelmää/-järjestelmiä tai omaa hiljaista tietoaan.

Kirjasampo-kyselyn raportti on luettavissa osoitteessa https://kirjasto.vaasa.fi/kirjasampo.

Kotimainen kirjailija- ja henkilötieto

Kirjasampo-Boksammossa on joulukuussa 2014 koti- ja ulkomaisia henkilötietoja 47 184.  Kokonaisuus on monipuolinen ja lisää teostiedon ohella kirjallisten toimijoiden verkkonäkyvyyttä.

Kotimaisia henkilöitä on yli 16 700 eli 36 % koko määrästä.  Näistä 5 186 kirjailijaa kuuluu johonkin maakuntakirjastoalueeseen eli pääosin niiden tiedot on siirretty maakuntakirjastojen kirjailijasivuilta.  Saamelaiskirjailijoita on 32 ja suomenruotsalaisia kirjailijoita 1 048.  

Karttaan perustuva henkilötiedon esittäminen on osoittautunut haasteelliseksi, koska paikkakuntakohtaiset määrät Kirjasammossa saattavat olla useita satoja henkilöitä (Helsinki 3 251, Oulu 770, Tampere 652, jne.) ja toimiva karttasovellus onkin vielä kehitteillä.

Jotta tiedonhakijan on helppo löytää Kirjasammon kotimainen kirjailijatieto, on kotimaiselle henkilötiedolle tehty omat kokonaisuudet nostona etusivulle ja osioon Selaile sisältöjä.  Siellä näytetään Kirjailijat maakunnittain, suomenruotsalaiset kirjailijat ja saamelaiskirjailijat aakkosellisina listauksina.

Kirjailijatietoa voi selailla myös kirjallisuuden suuntausten tai kirjailijuuteen liittyvien luottamustehtävien mukaisesti.  Osiosta löytyvät myös kirjailijoista sekä Sanojen aikaan että Kirjasampoon kirjoitetut artikkelit.

Hakutuloksen rajaamiseksi Kirjasammon hakuun voi yhdistää eri elementtejä, mm. runoilijat Jyväskylä – kuvittajat Helsinki – suomalaiset arvostelijat – kirjailijat opettajat. 

Henkilötiedon kokonaisuus

Kaiken kaikkiaan Kirjasammossa on joulukuussa 2014 kirjailijoita 24 040, kääntäjiä 8 856, kuvittajia 6 096, runoilijoita 3 681, Arvostelevan kirjaluettelon ja Resonerande bokkatalogin arvostelijoita 493, sarjakuvataiteilijoita 1 516 sekä lisäksi muita tekijöitä kuten toimittajia.

Henkilöistä on tallennettu vähintään ammatti, sukupuoli, tekijän käyttämä kieli tai kielet, kansallisuus sekä paikkaan ja aikaan liittyviä tietoja sekä tekijän saamat palkinnot ja valokuva.  Kotimaisista on usein saatavilla elämäkerrallista kuvausta, tietoja jäsenyyksistä ja ulkoisia verkkolinkkejä.

Kirjasammon mittavista sisällöistä voi hakusanoja yhdistämällä rajata hallittavia kokonaisuuksia, mm. alankomaalaiset kirjailijat - ranskalaiset runoilijat – tanskalaiset kuvittajat – amerikkalaiset sarjakuvataiteilijat – saksalaiset kääntäjät.

Kotimaisia ja ulkomaisia palkintosarjoja on 241, joihin on kytketty 5 068 vuosittaista palkintoa tekijöineen ja teoksineen. 

Kansikuvahaussa voi hakea kannen kuvittajaa ja saada hakutulokseksi tallennetut kansikuvat, jotka puolestaan voi järjestää aakkos- tai aikajärjestykseen.

Kirjasammon henkilömäärästä noin 11 % on tullut maakuntakirjastojen kirjailijasivuilta runsain sisällöin.  Suurin osa henkilötiedosta on täydennetty projektissa.  Kaikkiin dumppien ja uutuuslistojen mukana tulleisiin nimitietoihin on projektissa haettu täydennystiedot joko verkkotiedonlähteistä tai pienessä määrin hakuteoksista.  Projektin aikana noin sata kirjailijaa on suoraan ottanut yhteyttä joko Kirjasampo-sivun tai sähköpostin kautta ja täydentänyt omia tietojaan.

Kehitystyö

Kirjasammon sisällöt karttuvat jatkuvasti.  Nuorten verkkopalvelu Sivupiirin liittämistä valmisteltiin siirtämällä Kirjasampoon kaikki suomen- ja ruotsinkieliset lasten- ja nuortenteokset HelMet-tietokannasta. 

Kirjasampo-Boksammon henkilötietoja on täydennetty eri projektissa. Sanojen aika on siirtynyt Kirjasampoon jo aikaisemmin.  Syksyllä 2014 Lukukeskukselta on siirretty runoilijatietokannat Kaskas ja Knäpparen Kirjasampo-Boksampoon.  Joulukuussa 2014 on siirretty Pohjois-Pohjanmaan naiskirjallisuus-sivusto Saran sisaret ja lasten- ja nuortenkirjailijoiden tietoja on täydennetty syksyn 2014 aikana erillisessä projektissa.

Tiiviisti teostietoon liitettynä kirjailijatieto on saanut uutta näkyvyyttä.  Kirjasamposivun ulkopuolella päivitykset Facebookissa ja Twitterissä perustuvat teoksiin ja niiden kansikuviin mutta tuovat samalla myös kirjailijan esiin.  Ylen Kirjakalenterin viikon kirjallisuusohjelmat Kirjasammon etusivulla linkittää kirjailijatietonsa Kirjasampoon.

Tällä hetkellä tutkitaan Pohjois-Pohjanmaan Kirjailijat Oulussa -sivuston siirtämistä Kirjasampoon ja kirjailijatietokanta Pakkalan 773 kirjailijatiedon päivittämistä.  Porvoossa päivitetään Itä-Uudenmaan lisäksi Uudenmaan alueen kirjailijatietoja ja niiden valmistuttua siirrytään vanhoilta kirjailijasivuilta Kirjasampoon. 

Kirjasampoon kirjailijasivunsa siirtäneet ja vanhoista kirjailijasivuistaan ovat luopuneet:

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Kanta-Hämeen maakuntakirjasto,

Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto,

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto,

Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto,

Turun kaupunginkirjasto – Varsinais-Suomen maakuntakirjasto ja

Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/03/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€81 000
Egen finansiering: 
€32 000
Budget sammanlagt: 
€113 000

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€112 000
Egen finansiering: 
€32 000


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€80 000