Kirjasampo-palvelun evaluointi
Vuoden 2012 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 262 0624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaisa Hypén
Puhelin : 
044 907 2943
Sähköposti : 
kaisa.hypen@turku.fi
Kuvaus : 

Kaunokirjallisuusaiheinen, valtakunnallinen verkkopalvelu Kirjasampo julkistettiin Turun kirjamessuilla 30.9.2011. Palvelua on ollut kehittämässä useita toimijoita, ja sen ylläpidosta vastaavat tällä hetkellä Turun kaupunginkirjasto ja kirjastot.fi-toimitus. Palvelu on rakennettu opetus- ja kulttuuriministeriö rahoituksella.

 Palvelu on toteutettu uudenlaisilla, semanttisen webin tekniikoilla. Näitä ovat mm. rdf-tietomallin mukainen tietokanta, annotointityökalu SAHA ja ontologiat. Kirjasammossa on sovellettu myös funktionaalista luettelointimallia, jossa kuvailun painopiste on teoksen sisällössä fyysisen esineen kuvailun sijasta. Tällaisia sovelluksia on kirjastoissa käytetty maailmanlaajuisestikin toistaiseksi vielä hyvin vähän.

 Kaunokirjallisuuden kuvailu on suhteellisen uusi ilmiö kirjastoissa, eikä vanhemman kaunokirjallisuuden systemaattista kuvailutyötä ole juuri tehty. Kirjasampo on kehitetty korjaamaan tätä puutetta, ja sen tavoitteena on kerätä kaunokirjallisuuteen liittyvää tietoa ja tietämystä yhteen järjestelmään ja palveluun.

 On tärkeää, että palvelua, sen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia evaluoidaan ja arvioidaan, auttavatko uudet tekniikat palvelun käyttäjää löytämään tarvitsemansa tiedot entistä helpommin. Tarvitaan myös palautetta palvelusta ja siihen liittyviä kehitysideoita.

 Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitoksella, professori Pertti Vakkarin ohjauksessa on alkamassa tutkimus Fiktiohaku rikastetuista kirjastojärjestelmistä, johon on saatu rahoitusta Memornet-tutkijakoulusta. Lisärahoitusta tarvitaan vielä mm. laite-, ohjelmisto- ja matkakuluihin. Olisi hyvä, jos Turun kaupunginkirjasto voisi Kirjasammon ylläpitäjänä ja kehittäjänä osallistua niihin.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasampo-palvelun rakentamiseen liittyvät aiemmat projektit.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 780
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 780

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 780
 
okm
avi