Kirjasampo.fi - Boksampo.fi aidosti kaksikieliseksi
Vuoden 2012 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Harri Oksanen, kifi
Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65101
Kirjaston puhelin : 
040-5211863
Kirjaston sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Puhelin : 
06 325 3520
Sähköposti : 
birgitta.auren@vaasa.fi
Kuvaus : 

Kirjallisuuden kotisivu Kirjasampo.fi – Boksampo.fi aidosti kaksikieliseksi sisältöä täydentämällä

Tilanne

Boksampo.fi on kehittynyt Kirjasampo.fi:n rinnalla toteuttaen funktionaalista luettelointia.  Sekä tiedon kaksikielisessä tallentamisessa, että käyttöliittymän valmistuttua kaksikielisen tiedon esittämisessä on omat haasteensa.

Hakutuloslistassa on tällä hetkellä voittopuolisesti suomenkielistä kirjallisuutta, ruotsinkieliset kirjallisuusartikkelit voidaan kirjoittaa vain teoksista ja henkilöistä, joista on SAHA:ssa olemassa ruotsinkielinen kuvaus ja kirjavinkit voi tehdä vain teoksista, joihin on ehditty liittää sekä sisällönkuvaus että ruotsinkielisen teoksen kansikuva.

Kirjasammon suomenkielisiä artikkeleita ei suoraan pysty käännettyinä käyttämään, koska valitut teemat viittaavat eri teoksiin eri kielikulttuureissa ja ruotsinkielisen sekä suomenruotsalaisen kirjallisuuden tietämys on tässä ensiarvoisen tärkeää.

Boksampo-ideointiryhmä on käsitellyt ruotsinkielisen sisällön ja kaksikielisen palvelun erityiskysymyksiä, jakanut sisällönkuvailuvastuita ja järjestänyt koulutuksia suomenruotsalaisten kirjastojen henkilökunnalle.  Ryhmässä ovat edustettuina Ahvenanmaa, kaksikieliset maakuntakirjastot, Blanka-, Fredrika- ja Lukas-kirjastot sekä Helsingin kaupunginkirjasto.

Samanaikainen tiedottaminen Kirjasampo.fi:n kanssa tai palvelun käyttöönotto kirjastoissa on hankalaa, koska ruotsinkielinen sisältö on vielä puutteellista, sen kohdentaminen ja sovittaminen SAHA:ssa jo olevaan suomenkieliseen vaatii tietojen vertailua ollen sen vuoksi hidasta. 

Tehtävät

BTJ:n välittämän ja muun uutuusaineiston sisällönkuvailu, erityisesti takautuva sisällönkuvailu ja kansikuvien skannaus, koordinaattori ja projektityöntekijä, kesto yhteensä 6 kk

  • Kirjasampoon on dumppina siirretty HelMetin suomeksi julkaistu kaunokirjallisuus 1800-luvulta vuoteen 2008 sekä BTJ:n uutuudet 2009-2011.  Suomenkielistä aineistoa on dumpin lisäksi johdonmukaisesti sisällönkuvailtu vuodesta 2008.  Vastaavaa ruotsinkielisen aineiston siirtoa ei pystytä teknisesti toteuttamaan, ruotsinkielinen sisällönkuvailu alkoi 2010. 
  • Ruotsinkielisten teosten täydentämistä tehdään ottamalla kirjaston ruotsinkielinen tuotanto sisällönkuvailtaviksi joko aakkosittain tai vuosittaisina kokonaisuuksina sekä täydentämällä kotimaisten kirjailijoiden ruotsinkielisiä käännöksiä SKS-FILI:n käännöstietokannasta ”Finlands litteratur i översättning”.
  • Ruotsinkieliseen uutuusaineistoon ei ole saatavilla asiasanoitusta, uutuusteosten sisällönkuvailu on tehtävä kokonaisuudessaan kirjastossa.
  • Verkkopalvelun ulkonäköä tehdään houkuttelevaksi lisäämällä teoksiin kansikuvat, tarjoamalla lukuelämyksiä vaihtuvan kansikarusellin kautta ja luomalla uusi kansikuviin ja niiden kuvailuihin perustuva erikoishaku. Vanhemman ruotsinkielisen kaunokirjallisuuden kansikuvia on järjestelmällisesti skannattava, kuvailtava asiasanoilla ja lisättävä SAHA:an. 

Ruotsinkielisten novellikokoelmien avaaminen novelleiksi, koordinaattori ja projektityöntekijä, kesto 3 kk

  • Kirjasampoon on avattu lähes 3 600 novellikokoelmaa noin 28 000 yksittäiseksi novelliksi.  Ruotsinkielisten novellikokoelmien avaaminen tarkoittaa yksittäisten suomen- ja ruotsinkielisten novellien vertaamista ja kieliversioiden yhdistämistä. 

Lisäksi projektissa toteutetaan seuraavat osuudet ja ehdotus pysyvistä ratkaisuista valmistellaan Biblioteken.fi:lle:

  • Ruotsinkielisten artikkeleiden ja kirjavinkkien kirjoittaminen.
  • Boksampo-ideointiryhmän kokemuksen hyödyntäminen, tiedottaminen ja yhteistyö esim. Svenska Litteratursällskapetin ja kirjailijayhdistysten kanssa. 
  • Boksampo.fi:n hakulogiikan ja käytön ohjeistus niin, että kirjastot voivat hyödyntää tietopakettia käyttäjäkoulutuksissaan. 

Tavoite ”En hemsida för skönlitteraturen”

Projektissa toteutetaan aidosti kaksikielinen kaunokirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasampo.fi – Boksampo.fi hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaasti sitä kokemusta, joka on saavutettu tiedon kaksikielisestä tallentamisesta ja sen esittämisestä käyttöliittymässä. Suuren tietomassan keskitetty käsittely kaksikielisessä maakuntakirjastossa on tehokasta ja valtakunnallisesti taloudellista ja silloin yksittäiset kirjastot pääsevät keskittymään oman paikallisen erityisosaamisensa liittämiseen Boksampoon.  Projektin päättyessä hallinnointi siirtyy Biblioteken.fi:hin.

Vaasan kaupunginkirjasto hakee ELY-keskukselta avustusta sisältökokonaisuuksien toteuttamiseen tiiviissä yhteistyössä alueen Fredrika-kirjastojen, erityisesti Pietarsaaren kaupunginkirjaston kanssa. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, Fredrika-kirjastot, Pietarsaaren kaupunginkirjasto, Kirjastot.fi/Biblioteken.fi, SeCo

Aiemmat hankkeet: 

Boksampo

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjasampo.fi-verkkopalvelun teossisältö perustuu HelMet-kirjastotietokannasta vuonna 2008 otettuun dumppiin, joka sisälsi suomenkielisen kaunokirjallisuuden vuosilta 1890-2008. Sen jälkeiset teostiedot on saatu ja saadaan BTJ Finlandilta.

Tekniset vaihtoehdot ruotsinkielisen aineiston dumppiin olivat huonot ja työteliäät joten päädyttiin viemään ruotsinkieliset teokset annotaatioeditori SAHAan manuaalisesti projektityönä. Palvelun ruotsinkielinen sisältö on tallennettu vuoden 2010 keväästä alkaen pääasiallisesti Vaasan ja Pietarsaaren kaupunginkirjastoissa sekä erillisissä projekteissa useassa suomenruotsalaisessa kunnankirjastossa.

Pietarsaaren kaupunginkirjasto / Fredrika-kirjastot ovat osallistuneet Boksammon kehittämiseen isolla työpanoksella tuottamalla kirjavinkit sekä artikkelit ja tekemällä projektissa tarvitut käännöstyöt.  Suunniteltu yhteistyö SLS:n ja kirjailijayhdistysten kanssa sekä käytön ohjeistus joudutaan toteuttamaan myöhemmin johtuen lähinnä keskeneräisistä toiminnallisuuksista käyttöliittymässä.

Ruotsinkielinen sisällönkuvailu

Boksampo.fi-verkkopalvelun ruotsinkieliset uutuusteokset tulevat BTJ:ltä ilman asiasanoja. Vuoden 2012 loppupuolelta lähtien teosten ennakkotiedoissa on ollut Ruotsissa käytetyn asiasanaston mukaisia asiasanoja. Ne eivät sovellu suoraan käytettäväksi suomalaisen asiasanaston kanssa. Ennakkotietojen virheelliset asiasanat korjattiin ja sisällönkuvailut täydennettiin omasta kokoelmasta.

Vanhempaa ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta sisällönkuvailtiin lähinnä kirjaston omasta kokoelmasta tai muiden kirjastojen tietokannoista vuosi kerrallaan uudemmasta vanhempaan. Asiasanoituksen lisäksi tallennettiin takakansiteksti ja kannet skannattiin ja myös ne sisällönkuvailtiin hakutoiminnallisuutta varten. Johdonmukaisesti kuvailtuna on koko 2000-luku ja suurilta osin takautuvasti 1980-luvulle asti.

SKS-FILI:n käännöstietokannan ”Finlands litteratur i översättning” ruotsinnokset lisättiin SAHAan.

Resonerande bokkatalogin arvostelujen myötä tallennettiin 5 215 ruotsinkielistä teosta ajalta 1923-1988 ja niitä asiasanoitettiin mikäli tietoa oli löydettävissä helposti esim. takakansitekstistä.

Ruotsinkieliset novellikokoelmat

Vaasan kaupunginkirjaston ruotsinkieliset novellikokoelmat avattiin yksittäisiksi novelleiksi. Tietoja siirrettiin oman kokoelman lisäksi myös kirjastotietokannoista, joissa oli nähtävissä novellikokoelman sisällysluettelo. Mikäli oli kyse käännöskirjallisuudesta tai jos teoksesta oli sekä suomen- että ruotsinkielinen novellikokoelma, jokainen novelli verrattiin ja vastaavat kieliversiot yhdistettiin ja novellit liitettiin kokoelmiin. Vastaavaa tietopankkia ei ole tarjolla missään kirjastojärjestelmässä. 

Projektin aikana Boksampoon siirrettiin noin 1 700 ruotsinkielistä novellikokoelmaa joista kertyi sisältöä noin 14 600 yksittäistä ruotsinkielistä novellia.

Suomenruotsalainen kirjallisuus ja suomenruotsalaiset kirjailijat

Boksammon tavoitteena on ollut ensisijaisesti luoda verkkopalveluun suomenruotsalaisen kirjallisuuden kokonaisuus ja luonnollisesti täydentää sitä ruotsinkielisellä kirjallisuudella ylipäätään.

Boksampo sisältää vuoden 2013 maaliskuussa 5 848 teosta jotka on merkitty suomenruotsalaiseksi kirjallisuudeksi. Vertailuna HelMetistä löytyy hakutuloksessa 1 774 osumaa.

Boksammossa on tallennettuna 906 suomenruotsalaisen kirjailijan kokonaisuus. Vertailuna hakukoneen tulos antaa Wikipediasta tai Opetushallituksesta alle 200 osumaa.

Boksampo.fi:n ruotsinkielinen sisältö vertailussa HelMetin sisältöön:

Kirjasampo-Boksampo:sta ei pysty saamaan tarkkoja lukumääriä siitä kuinka monta teosta kullakin kielellä on tallennettu. Tämä johtuu tietokanta SAHAn tallennustavasta, jossa teos tallentuu lukumääränä yhden kerran, mutta siihen liittyy eri määriä eri kielisiä versioita; alkuteos ja sen käännökset.

Eri kirjallisuudenlajien teoksia Kirjasammossa on tällä hetkellä noin 70 000. Koska palvelun suomenkielinen aineisto on tullut HelMetistä, on Boksammonkin sisältöä verrattava HelMetin sisältöön.

Vertailu on tehty ottamalla 100 satunnaista otosta HelMetin ruotsinkielisestä aikuisten kaunokirjallisuudesta vuosilta 1980, 1990, 1999, 2002, 2006 ja 2012.

Lisäksi on otettu 100 otosta ajanjaksolta 1960-1970 sekä 175 novellikokoelmaa koko ajanjaksolta 1890-2012. Näitä 875 HelMetin teosta on verrattu Boksammon sisältöön.

Lopputulokseksi saadaan että huhtikuun 2010 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana Boksammon sisältöä on pystytty manuaalisesti kartuttamaan niin paljon, että Boksammosta löytyy 92.4 % Helmetin vastaavasta aineistosta yli sadan vuoden ajanjaksolta.

Koska Boksammon sisällöntuotantoon on osallistunut useita kirjastoja suomenruotsalaiselta alueelta omine kokoelmineen, on luonnollista arvioida, että Boksammosta löytyy lisäksi paljon enemmän ja monipuolisemmin ruotsinkielistä aineistoa kuin HelMetistä.

 Tekijänoikeusvapaat e-kirjat

Verkkosivustoissa Projekt Runeberg ja Litteraturbanken on saatavilla tekijänoikeusvapaata ruotsin kielistä e-aineistoa ja niitä linkitettiin Boksampoon myöhemmin toteutettavaa e-aineistokokonaisuutta varten.

Kirjavinkit ja artikkelit

Boksampo-sivulla julkaistava ajankohtainen kirjavinkki jaettiin sivun lisäksi Boksammon Facebook-sivulla. Pääkaupunkiseudun johtava nykykirjailija- ja kirjallisuussivusto Sanojen aika-Ord i tiden luopui omista, teknisesti vanhentuneista verkkosivuistaan ja niiden sisältö siirrettiin Kirjasampo-Boksampoon. Boksammon teoksiin, kirjailijoihin tai teemohin liittyvät artikkelit ovat tällä hetkellä näitä aikaisemmin julkaistuja artikkeleita ja ne muodostavat hyvän perustan palvelun ruotsinkieliselle toimitukselliselle sisällölle.

Valtakunnallisen kirjallisuustarjonnan vertailussa voidaan todeta, että sisällöltään Kirjasampo-Boksampo on saatu aidosti kaksikieliseksi.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€58 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€58 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€58 000
 
okm
avi