Kirjasta näytelmäksi : monitaiteellisuutta alakouluun
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 386 / 044 7401 380
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi / maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli alakoululaisten lukemisharrastuksen lisääminen ja kirjoittamiseen innostaminen. Oppilaille tarjottiin työpajoissa myös mahdollisuus taiteelliseen itsensä ilmaisuun.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- hankkeen puitteissa järjestettyjen tapahtumien (kirjailijavierailut ja työpajat) määrä ja
niihin osallistuneiden oppilaiden määrä
- lastenkirjallisuuden lainamäärien kasvu ja kirjastonkäytön aktivoituminen
- opettajilta saatu palaute

Kuvaus : 

Alakoulujen 3.-6.-luokkien oppilaille tarjotaan kirjailijavieras. Jo ennen vierailua  opettajia aktivoidaan lainaamaan kirjaston tarjoamia kirjasarjoja- tässä tapauksessa kirjailijavieraan kirjoittamia -  joissa samaa kirjaa on 25 kpl. Näin koko luokka voi lukea samaan aikaan samaa kirjaa ja jakaa lukukokemuksen. Kirjailijavierailun jälkeen oppilaat kirjoittavat opettajan ohjaamina oman tarinansa mieleenjääneestä kirjan tapahtumasta tai jostain kirjan henkilöstä.

Kuopiolaisen teatteri-ilmaisun ohjaajan johdolla tarinoista muokataan käsikirjoituksia ja niistä työstetään näytelmiä. Teatterityöpajoissa ohjaaja innostaa ja tutustuttaa oppilaita näytelmän valmistamiseen ja tekee teatteriharjoitteita. Työpajatyöskentelyn edetessä myös käsikirjoitukset muotoutuvat näytelmiksi. 

Opettajat ovat koko ajan mukana ja heidän kanssaan on etukäteen sovittu, mitä työpajoissa käsitellään ja miten luokka voi  valmistautua työpajatyöskentelyyn. Opettajat voivat jatkossa hyödyntää työpajoissa saamiaan ideoita useiden oppiaineiden tunneilla.

Valmiita näytelmiä voidaan kouluissa esittää koulun juhlissa tai teemapäivinä.

Hankkeella pyritään monipuoliseen taidekokemukseen ja itsensä ilmaisemiseen. Lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi oppilaille tarjotaan toiminnallisuutta, kun he pääsevät muokkaamaan tuottamaansa tarinaa valmiiksi näytelmäksi. Luvassa on siis monitaiteellinen hanke, joka antaa luokan erilaisille persoonallisuuksille mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen. Arat, hiljaiset ja lukemista harrastavat oppilaat voivat loistaa lukemisen ja kirjoittamisen osiossa, kun taas rohkeat ja esiintymisestä nauttivat oppilaat pääsevät toteuttamaan itseään näytelmän harjoituksissa ja esityksessä. Parhaassa tapauksessa oppilaat löytävät itsestään uusia puolia ja mahdollisesti uuden harrastuksen.

 Omarahoitusosuus koostuu kirjastonhoitajan palkkakustannuksista ja matkakustannuksista, kun kirjailijavierasta kuljetetaan kouluille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Alakoulun luokanopettajat

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Paula Noronen kävi kirjailijavieraana kolmella alakoululla 5.10.2016. Oppilaat olivat lukeneet Paulan kirjoittamia Supermarsuja jo ennakkoon ja kuuntelivat kiinnostuneina, kun Paula kertoi lisää kirjoista ja omasta kirjoittamisestaan. Paula korosti sitä, että kannattaa uskoa omaan tarinaan, eikä välittää siitä, jos esim. luokkakaveri on sitä mieltä, että tarina oli ihan hölmö. Sehän tarkoittaa vain sitä, ettei luokkakaveri ole ymmärtänyt sitä, mistä olet kirjoittanut. Paula piti tärkeämpänä itse tarinaa kuin viimeisen päälle hiottua oikeakielisyyttä ja kielioppisääntöjä. Paula muistutti myös siitä, että kirjailijan tärkeimpiä työkaluja ovat hyvä mielikuvitus ja taito tarkkailla ympäristöä silmät ja korvat auki.

Jokaisella koululla Paula kehitteli oppilaiden kanssa muutamassa minuutissa hulvattomia tarinoita, joiden sisältöön oppilaat saivat osallistua. Oppilaat olivat niin innokkaina mukana, että opettajat päättivät käyttää tilaisuuden hyväkseen ja käyttää seuraavan oppitunnin tarinoiden kirjoittamiseen. Into kirjoittamiseen siis heräsi ja sitä ylläpidettiin aktiivisesti kouluilla.
Kirjailijan vierailu lisää aina kiinnostusta kirjoja kohtaan. Näin kävi nytkin - Supermarsuja on lainattu vilkkaasti koko syksy.

Sanataidekoulu Aapelin kautta saimme sanataideohjaaja Sari Siltavuoren vetämään työpajoja. Työpajoissa käsitetiin Norosen Supermarsu-kirjoja siten, että oppilaat tekivät toiminnallisia draamaharjoituksia kirjan juoneen, henkilöihin ja kirjan kuviin liittyen: dialogia, lyhyitä tarinoita, kohtauksia, äänimaisemia. Kirjoissa esiintyvän talonmies "Räppäri-Jaskan" innoittamana ohjaaja oli houkutellut oppilaat tekemään räppejä luomansa räpin kaavan avulla ja esittämään niitä. Työpajat olivat sekä opettajien että oppilaiden mielestä mahtava kokemus.

Sekä kirjailijavierailuihin että työpajoihin osallistuneita oppilaita on käynyt pääkirjastossa hankkeen toteuttamisen jälkeen ja vieläkin heidän kommenteistaan kuulee, kuinka vaikuttuneita he ovat olleet Paula Norosen Supermarsu-kirjoista!

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 330
Oma rahoitus yhteensä: 
€755
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 085
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 311
Oma rahoitus yhteensä: 
€811
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
320henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi