Kirjasto 150 vuotta - lukemisen juhlaa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heinolan kirjaston logo
Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 8493619
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Häyrinen
Puhelin : 
0503670044
Sähköposti : 
liisa.hayrinen@heinola.fi
Kuvaus : 

Heinolan kaupunginkirjasto viettää 150-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2013. Vuosi 2013 merkitsee asiakkaille lukemisen juhlaa. Kirjasto auttaa löytämään erilaisin tapahtumin ja tempauksin uusia näkökulmia lukemisharrastukseen sekä tukee ja vahvistaa jo olemassa olevaa suhdetta kirjoihin ja kirjallisuuteen.

Heinolassa on jo vuosien ajan panostettu lasten ja nuorten lukemishankkeisiin yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa.  Juhlavuoden aikana on tarkoitus aloittaa suunnitelmallinen aikuisten lukemisharrastuksen tukeminen ja elvyttäminen.

Juhlavuonna halutaan tarjota houkuttelevia syitä tulla kirjastoon. Valtakunnallisia kirjaston ja kirjallisuuden teemapäiviä hyödynnetään. Vuoden aikana järjestetään kirjailijavierailuja ja luentoja, jotka liittyvät lukemiseen ja kirjoihin. Yhtenä teemana on novelli. Kuukauden novelli -tapahtumassa luetaan ääneen kirjastossa. Lukemista viedään myös kirjaston ulkopuolelle. Kirjasto järjestää ääneenlukua esim. vanhain- ja hoitokodeissa sekä työpaikoilla.

Juhlavuotta vietetään sekä koko vuoden jatkuvina tapahtumina että varsinaisena juhlapäivänä, jolloin kirjasto järjestää bussikuljetuksia kirjastoon. Kirjastossa järjestetään silloin yhteistyössä kansalaisopiston, yrittäjien, yhdistysten ja eri hallintokuntien kanssa esim. musiikkiesityksiä, taidenäyttely, työpajoja, kirjavinkkausta ja ääneenlukua. Illan päätteeksi on ohjelmaa nuorille.

Juhlavuotta mainostetaan paikallisissa tiedotusvälineissä. Kirjastossa ja ulkopuolella järjestettäviä tilaisuuksia varten teetetään roll-up -kuvatelineitä, banderolleja ja viirejä. Juhlavuotta tehdään tunnetuksi myös esittein ja kirjanmerkein.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Heinolan kansalaisopisto, kaupungin hallintokunnat, yhdistykset, yritykset

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Juhlavuoden www-sivu

Kirjasto Heinolassa 150 vuotta –video (tuotanto: Heinolan kansalaisopiston mediapaja)

Juhlapäivän ohjelma

Juhlapäivän kuvagalleria

Juhlavuoden sävellys (säv. Mikko Saarela)

Uutisoinnit ja ilmoitukset paikallislehdissä

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suunnittelu

Heinolan kirjaston 150-vuotisjuhlavuoden suunnittelu aloitettiin konkreettisesti marraskuussa 2012 perustamalla nelihenkinen Jubileum-työryhmä. Työryhmä kokoontui 11 kertaa, suunnitteli ja koordinoi koko vuoden tapahtumia, juhlavuoden markkinointi- ja tiedotusmateriaaleja sekä erityisesti pääjuhlapäivää.

Mainostoimisto King Kong suunnitteli kirjastolle juhlavuoden logon ja sen mukaiset teippaukset toteutettiin kirjastoautoon. Myös logon teemaa noudattavat banderolli, roll-up ja työpaidat henkilökunnalle hankittiin. Juhlavuoden logoa käytettiin kirjaston tiedotteissa ja esitteissä, lehti-ilmoituksissa ja verkkojulkaisuissa.

Ääneen luku

Juhlavuoden yksi teema oli novelli ja ääneen luku. Sopivasti vapaaehtoinen kirjastonkäyttäjä ilmoittautui lukijaksi ja novellien ääneen lukua kuultiin vuoden aikana yhteensä 14 kertaa. Lukutuokiot olivat intiimejä pienen kuulijakunnan tilaisuuksia, hetken pysähdyksiä kiireisen arjen lomassa.

Juhlapäivä 5.6.2013

Toiseksi teemaksi juhlavuonna nousi lähikulttuuri ja sen esiintuominen ja vaaliminen. Hyvin pian pääjuhlaa suunniteltaessa päädyttiin siihen, että juhlapäivästä halutaan matalan kynnyksen koko kansan tapahtuma. Niinpä esiintyjiksi ja yhteistyökumppaneiksi pyydettiin paikallisia toimijoita.

Juhlapäivänä oli ohjelmaa tauotta aamukymmenestä iltaseitsemään: laulua, soittoa, tanssia, runonlausuntaa, ääneen lukua jne. Kaikki tapahtui kirjaston normaalin toiminnan ohessa.

Pääyhteistyökumppanimme oli Heinolan kansalaisopisto, joka järjesti juhlaan mm. äänentoiston, valokuvanäyttelyn, runoraadin, musiikkiesityksiä, juhlasävellyksen sekä ”Kirjaston historiaa kaikilla aisteilla” kokemuksellisen tilan toteutuksen.

Kaupungin hallintokunnista vahvasti oli esillä Kaupunginmuseo, jonka asiantuntijat Kari-Paavo Kokki ja Sirpa Juuti esitelmöivät paikallishistoriasta. Varhaiskasvatus oli valmistellut päiväkotilasten hienot esitykset juhlapäivän alkuun.

Heinolalaislähtöinen, vuoden 2012 sukukirjaksi valitun ”Omenoita oksat täynnä” kirjoittaja Leena Kekkonen saatiin kertomaan kiinnostuneelle yleisölle kirjastaan.

Paikallisilta yrityksiltä saimme lahjoituksia arvonnan palkinnoiksi sekä kahvitarjoilun toteutukseen.

Päivään sisältyi myös kasvomaalausta ja poistokirjojen myyntiä. Kaiken kruunasi vielä ilmojen haltija, joka järjesti lämpimän ja aurinkoisen alkukesän päivän syntymäpäivillemme.

Koko henkilökunta oli juhlassa mukana asiakkaiden seassa tai maskottiemme Kirjastoilveksen tai Liikuntapöllön nahoissa koko päivän ajan. Myös juhlavieraat viettivät runsaasti aikaa kirjastossa tai poikkesivat paikalle useamman kerran. Yhdessä tekeminen ja osallistuminen loi päivään leppoisan ilmapiirin.

Kävijämääräksi laskuriin kirjautui juhlapäivänä lukema 1870.

Kirjailijavierailu 31.10.2013

Syksyllä saatiin kirjailijavieraaksi Virpi Hämeen-Anttila ja 50-päinen kuulijajoukko oli haltioissaan. Kirjastossa ei juuri ole aikuisille kirjailijavierailuja järjestetty, mutta tämä tapahtuma osoitti, että tilausta niille olisi.

Kirjamessut 2013

Henkilökunta pääsi kokemaan suurimman suomalaisen kirjallisuustapahtuman tunnelmaa, kun syksyinen kehittämispäivämme suuntautui Helsingin kirjamessuille. Lisäksi työantaja palkitsi henkilökunnan juhlavuoden merkeissä marraskuussa juhlaillallisella.

Mikä ei toteutunut

Melko varhain luovuttiin 150-vuotispäivänä asiakkaille tarjotuista bussikuljetuksista ja ääneen lukua palvelutaloissa ja vanhainkodeissa päätettiin kokeilla myöhemmin. Lastenosaston 100 ja 50 kiloa kirjoja –projekti (päiväkodit ym. kilvoittelisivat kuka ensiksi lainaa 150 kiloa kirjoja) ei käynnistynyt.

Jatkotoimenpiteet: 

-          Kirjastolle suunniteltu logo on muunneltavissa ja sitä käytetään edelleen kirjaston tiedotuksessa ja markkinoinnissa.

-          Kirjailijavierailuja järjestetään jatkossakin.

-          Ääneen lukemista jatketaan.

-          Yhteistyötä ja verkostoitumista paikallisten toimijoiden kanssa jatketaan.

-          Kirjastoa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien esityspaikkana vahvistetaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 415
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 415
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 980

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
15henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 964henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi