Kirjasto - avoin kohtaamistila
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Hankkeen tarkoituksena on aluksi kartoittaa millaisia toimijoita tai poikkihallinnollista yhteistyötä kirjastossa voisi olla sen auki ollessa tai sulkiessa ovensa. Kenen kaikkien kanssa kirjastolla on synergiaa? Olisiko siitä ongelmia kirjaston perustoimi
82600
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
0401054110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajärvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tarkastellaan kirjaston mahdollisia tulevia yhteistyökumppaneita, tilojen ja aineistojen hyödyntämistä 24/7 sekä vapaaehtoistoimijoiden hyödyntämistä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kyselytutkimuksen vastausten ja työpajojen tulosten perusteella.

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on aluksi kartoittaa millaisia toimijoita tai poikkihallinnollista yhteistyötä kirjastossa voisi olla sen auki ollessa tai sulkiessa ovensa. Kenen kaikkien kanssa kirjastolla on synergiaa? Olisiko siitä ongelmia kirjaston perustoiminnalle aukioloaikaan tai pitäisikö omatoimikirjaston aukioloaikaa rajata, jotta toiminta olisi mahdollista? Kirjaston omatoimisen käytön laajentamista tullaan testaamaan ensi keväänä koskemaan koko kirjastoa, joten mahdollisten ongelmakohtien miettiminen on nyt ajankohtaista.

Toisena tavoitteena on tarkastella sitä millä toimenpiteillä, muunneltavuudella, kalusteilla tai välineillä kirjaston tiloja ja aineistoja voisi hyödyntää myös muut toimijat. Mitä pitäisi huomioida jos tilaa käyttäisi esim. nuorisotoimen tai kansalaisopiston ryhmät? Myös se on hyvin ajankohtainen aihe, sillä kunnassamme suunnitellaan uutta koulua, jossa on myös kirjaston tilat. Pitäisikö esim. koulun atk- ja kotitalousluokkien olla lähellä kirjaston tiloja. Samalla kun tilat olisivat laajemmin hyötykäytössä, niin voisimme myös tavoittaa kirjaston ei-käyttäjiä, jotka eivät muutoin niin helposti astuisi kirjaston ovesta sisään.

Kolmantena ajatuksena on miettiä voisiko kirjasto saada apuvoimia vapaaehtoisista toimijoista toiminnan monipuolistamisessa. Haluaisiko esim. nuoret järjestää omaa toimintaa kirjastossa tai olla mukana tuottamassa tapahtumia? Tai voisiko esim. jokin yhdistys järjestää kirjaston edustalle pop up –kahvilan kesän ajaksi tai jotain muuta toimintaa?

Kaikki nämä vaativat uuden ajattelumallin käyttöönottoa kirjastotyössä, niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin, jotta kirjasto olisi avoin kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille.

Hankkeeseen palkataan työntekijä 3 kuukauden ajaksi tai pidemmäksi aikaa osa-aikaisesti. Hanketta toteutetaan mm. kyselyiden ja työpajojen avulla.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000
 
okm
avi