Kirjasto - avoin kohtaamistila
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tohmajärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Hankkeen tarkoituksena on aluksi kartoittaa millaisia toimijoita tai poikkihallinnollista yhteistyötä kirjastossa voisi olla sen auki ollessa tai sulkiessa ovensa. Kenen kaikkien kanssa kirjastolla on synergiaa? Olisiko siitä ongelmia kirjaston perustoimi
82600
Ansvarsperson : 
Liisa Mäenpää
Telefonnummer : 
0401054110
E-post : 
liisa.maenpaa@tohmajärvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeessa tarkastellaan kirjaston mahdollisia tulevia yhteistyökumppaneita, tilojen ja aineistojen hyödyntämistä 24/7 sekä vapaaehtoistoimijoiden hyödyntämistä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kyselytutkimuksen vastausten ja työpajojen tulosten perusteella.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on aluksi kartoittaa millaisia toimijoita tai poikkihallinnollista yhteistyötä kirjastossa voisi olla sen auki ollessa tai sulkiessa ovensa. Kenen kaikkien kanssa kirjastolla on synergiaa? Olisiko siitä ongelmia kirjaston perustoiminnalle aukioloaikaan tai pitäisikö omatoimikirjaston aukioloaikaa rajata, jotta toiminta olisi mahdollista? Kirjaston omatoimisen käytön laajentamista tullaan testaamaan ensi keväänä koskemaan koko kirjastoa, joten mahdollisten ongelmakohtien miettiminen on nyt ajankohtaista.

Toisena tavoitteena on tarkastella sitä millä toimenpiteillä, muunneltavuudella, kalusteilla tai välineillä kirjaston tiloja ja aineistoja voisi hyödyntää myös muut toimijat. Mitä pitäisi huomioida jos tilaa käyttäisi esim. nuorisotoimen tai kansalaisopiston ryhmät? Myös se on hyvin ajankohtainen aihe, sillä kunnassamme suunnitellaan uutta koulua, jossa on myös kirjaston tilat. Pitäisikö esim. koulun atk- ja kotitalousluokkien olla lähellä kirjaston tiloja. Samalla kun tilat olisivat laajemmin hyötykäytössä, niin voisimme myös tavoittaa kirjaston ei-käyttäjiä, jotka eivät muutoin niin helposti astuisi kirjaston ovesta sisään.

Kolmantena ajatuksena on miettiä voisiko kirjasto saada apuvoimia vapaaehtoisista toimijoista toiminnan monipuolistamisessa. Haluaisiko esim. nuoret järjestää omaa toimintaa kirjastossa tai olla mukana tuottamassa tapahtumia? Tai voisiko esim. jokin yhdistys järjestää kirjaston edustalle pop up –kahvilan kesän ajaksi tai jotain muuta toimintaa?

Kaikki nämä vaativat uuden ajattelumallin käyttöönottoa kirjastotyössä, niin työntekijöiltä kuin asiakkailtakin, jotta kirjasto olisi avoin kohtaamispaikka kaikille kuntalaisille.

Hankkeeseen palkataan työntekijä 3 kuukauden ajaksi tai pidemmäksi aikaa osa-aikaisesti. Hanketta toteutetaan mm. kyselyiden ja työpajojen avulla.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€11 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000