Kirjasto digitaalisena tilana
Vuoden 2013 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
NRT Arkkitehdit
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
ISIL-tunnus : 
FI-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Lounasvuori
Puhelin : 
+358 9 31085430
Sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Kuvaus : 

Maija Berndtson, Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtaja viritti Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa 8.10.2012 keskustelun siitä, mikä voisi olla kirjastojen yhteinen panostus itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kunniaksi, lippulaivana kaikkien yhteinen upouusi Keskustakirjasto.

Hän ehdotti, että kirjastot ottaisivat yhteiseksi asiakseen pohtia kirjaston fyysisen tilan ja digitaalisen kirjaston yhteyttä ja yhtenäisyyttä. Tekniikan, verkkopalveluiden ja kirjaston tilan kokoelmineen tulisi ”lähestyä toisiaan” saumattomasti ja näkyä asiakkaalle kokonaisuutena palvellen niin omaehtoisia kuin sosiaalisesti yhteisiä toimintoja. Näyttö- ja inforuutuja olisi kaikkialla, mutta suunniteltuna ja sijoitettuna niin älykkäästi, etteivät ne olisivat pääosassa vaan läpikulkevana ideana auttamassa ja opastamassa.

Yleisten kirjastojen neuvoston kokouksessa asiasta keskusteltiin. Yksimielinen kanta oli se, että asia koskettaa kaikki, mutta sen eteenpäin vienti vaatii paljon ideoimista ja selvittelyä. Hanke nähtiin valtakunnallisesti tärkeänä ja käynnistämisen arvoisena. Yhteinen tahtotila oli ideaseminaarin järjestäminen ja sen pohjalta selvitystyön käynnistäminen.

Keskustakirjaston suunnittelun yhteydessä käydään läpi digitaalisen kirjaston uusia muotoja. Koska hankkeesta kuitenkin yhteisen mielipiteen mukaan halutaan valtakunnallinen, anotaan vuodelle 2013 seminaarin pitämiseksi ja asiantuntijoiden kuulemiseksi 10 000 euron avustusta yleisten kirjastojen keskuskirjaston käyttöön. Työskentely käynnistetään yleisten kirjastojen neuvoston työvaliokunnan johdolla ja työn etenemistä seuraa ja valvoo neuvosto. Työ tehdään yhteistyössä keskustakirjaston valmistelijoiden kanssa.

Hankkeen mahdollisimman pikaisen käynnistämisen tavoite on, että itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna keskustakirjaston lisäksi monet muut kirjastot olisivat pystyneet uudistamaan tiloja. Hankkeesta tulisikin kehittää yleisten kirjastojen yhteinen juhlavuoden projekti, jolle tulisi löytää myös sopiva nimi.

Taustaa

Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailu on parhaillaan meneillään ja tarkoituksena on, että rakennus valmistuu vuoden 2017 aikana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Helsingin kaupunki esittää hanketta yhdeksi juhlavuoden virallisista hankkeista ja on lähettämässä asiasta kirjettä valtioneuvoston kanslialle. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden kirjasto, jonka suunnittelussa otetaan huomioon uudella tavalla uusien aineistomuotojen vaikutus sekä tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä. Rakennusta koskevan hankesuunnitelman lisäksi pyrkimyksenä on tehdä myös digitaalisen kirjaston hankesuunnitelma.

Tässä tapauksessa digitaalinen kirjasto ei tarkoita vain digitoituja aineistoja, vaan kokonaisvaltaista tarkastelua kirjaston fyysisen tilan ja digitaalisen kirjaston välillä. Tekniikan, verkkopalveluiden ja kirjaston tilan kokoelmineen tulisi ”lähestyä toisiaan” saumattomasti ja näkyä asiakkaalle kokonaisuutena palvellen niin omaehtoisia kuin sosiaalisesti yhteisiä toimintoja. Näyttö- ja inforuutuja olisi kaikkialla, mutta suunniteltuna ja sijoitettuna niin älykkäästi, etteivät ne olisivat pääosassa vaan läpikulkevana ideana auttamassa ja opastamassa. Englanniksi tästä käytetään ilmaisua ”digital space convergence”.

Kaikki tämä vaatii uudenlaista kirjastosuunnittelua ja käyttäjälähtöistä palveludesignia. Viitteitä kehityksen suunnasta on nähtävissä joissakin uusimmissa kirjastoissa Aasiassa, esimerkiksi Etelä-Koreassa. Suomessa ei esimerkkejä ole, ei edes uusimmassa suuressa tieteellisessä kirjastossa Helsingin yliopiston pääkirjastossa.

Helsingin keskustakirjasto lienee yksi harvoista tällä hetkellä suunniteltavana olevista kirjastorakennuksista. Siitä syystä on erityisen tärkeää, että sen suunnittelussa otetaan käyttöön uudenlainen digitaalisen kirjaston tarkastelutapa. Tehtävän suunnittelutyön tulisi kuitenkin hyödyttää koko yleisten kirjastojen verkkoa.

Suomalaisten yleisten kirjastojen rakennuskanta on suuressa määrin peräisin 1970-1990-luvuilta. OKM:n vuoden 2011 tilaston mukaan Suomen yleisten kirjastojen hyötypinta-ala on 497 741 m2 ja vuosittaiset tilakustannukset 57,59 miljoonaa euroa. Kirjastojen toimintakuluista tilakustannusten osuus on noin 18,5 prosenttia. Se on enemmän kuin aineistomenoihin käytetty 40,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 13 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kirjastorakennuksiin on panostettu paljon ja kirjastotilan tarve tuntuu jatkuvan, niin myös tilan uudistamisen tarve.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tavoitteena, että mahdollisimman moni yleinen kirjasto olisi mukana ideoimassa uudenlaista kirjastotilaa ja soveltaisi ideoita myös omassa kirjastossaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000