Kirjasto irti! - osallistava kirjastonkäytönopetus Hattulan kunnankirjastossa
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hattulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kauppatie 3
13720
Bibliotekets telefonnummer : 
03-6731 318
Bibliotekets e-postadress : 
hattulan.kirjasto@hattula.fi
ISIL-kod : 
FI-Hattu
FO-nummer : 
1045801-3
Ansvarsperson : 
Heli Roisko
Telefonnummer : 
03-6731299
E-post : 
heli.roisko@hattula.fi
Projektbeskrivning : 

Tausta:

Hattulan kirjasto sijaitsee alun pitäen kirjasto- ja kansalaisopistokäyttöön rakennetussa Juteinitalossa, joka on valmistunut vuonna 1990.  Nykyisin talossa toimii kirjaston ohella perusturvatoimisto.  Kirjastolta puuttuu tarkoituksenmukaiset tilat kirjastonkäytön ja tiedonhaun tehokkaaseen opetukseen.  Olemme lähteneet kehittämään hanketta ratkaistaksemme tiloista johtuvat haasteet.  Kirjastossamme on asiakaskäytössä neljä tietokonetta internetin käyttöön ja työskentelyyn sekä yksi tiedonhakukone.  Koneiden määrä ja sijainti eivät palvele ryhmien tarpeita.

Hattulan kunnan asukkaista vajaa viidennes on alle 15-vuotiaita. Haluamme tarjota uudenlaisia palveluja ”diginatiiveille” ja pyrkiä tavoittamaan heidät aiempaa paremmin.

 Hankkeen sisältö:

 Hanke suunnataan aluksi yläkoulun kirjastonkäytön-  ja tiedonhaun opetukseen ja hankkeen sisällöstä on keskusteltu yläkoulun äidinkielenopettajien kanssa.

Tarkoituksena on perustaa kirjastolle tili YouTube-yhteisöpalveluun ja tuottaa sinne sisältöinä opetusvideoita, jotta kirjastonkäytönopetusta voidaan jatkossa toteuttaa paikasta riippumatta esimerkiksi kouluilla.  Myöhemmässä vaiheessa syksyllä 2012 on tarkoituksena  laajentaa projektia alakouluihin ja tehdä heille suunnatut omat videot.  Hattulassa on viisi alakoulua, jotka sijaitsevat etäällä kuntakeskuksesta ja kirjastosta. Kouluilla vierailee kirjastoauto, mutta haluamme tarjota kaikille hattulalaisille lapsille  parempaa kirjastonkäytönopetusta, kuin auton lyhyillä pysähdysajoilla on mahdollista antaa.

Tavoitteena, että jatkossa luokan tullessa kirjastovierailulle heillä on jo olemassa perustiedot kirjastosta, sen käytöstä ja palveluista niin, että kirjastovierailun aikana voidaan keskittyä sisältöihin. Mikäli tarvetta on, iPadien avulla voidaan nopeasti näyttää keskeiset asiat videoilta uudelleen emmekä ole enää riippuvaisia ryhmäkäyttöön epätarkoituksenmukaisista asiakastietokoneista.

Tavoitteena on innostaa nuoria  kirjaston eri palvelujen käyttämiseen, kaunokirjallisuuden sisältöjen esilletuomiseen ja vertaisvinkkaukseen ottamalla heitä mukaan sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen.  Aikomuksenamme on tehdä videoita yhdessä kirjastoon kevään aikana tulevien Tet-harjoittelijoiden kanssa.

Tarkoituksenamme on hankkia kirjaston käyttöön Apple MacBook-tietokone, 2 kpl iPadeja,  sähkökirjojen lukulaite, digijärjestelmäkamera, digivideokamera sekä mikrofoni.

Näistä kaikista muodostuu kompakti mutta tehokas mediasisällön tuotantopaketti.  Kannettavaa tietokonetta on tarkoitus käyttää editoimiseen ja julkaisemisalustojen hallintaan.

 

Hankkeen aikataulu:  

Laitehankinta kevät 2012

Videoiden käsikirjoitus ja kuvaus kevät 2012

Uudenlaisen kirjastonkäytönopetuksen käynnistäminen   syyslukukausi 2012


 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Hattulan kunnankirjasto perusti oman YouTube-kanavan kesällä 2012.  Hanke tuotti yhdessä paikallisten nuorten kanssa neljä kirjasto-aiheista videota.  Kirjan matka -video esittelee kirjaston hankintaprosessia ja tiedonhakua.  Kolmessa muussa videossa  (Eräpäivä, Hiljaisuutta ja Kirjoja ja erotiikkaa) nuoret tarkastelivat huumorin keinoin kirjastoon liittyviä stereotypioita ja ennakkoluuloja.  Videoille järjestettiin julkinen ensi-ilta 9.10.2012 kirjaston auditoriossa.   Kesällä 2013 laadittiin tiedonhaun opetuksen pelillinen malli, jonka demon toteuttivat nuoret kesätyöntekijät. Demoon liittyvä video Murhamysteeri on nähtävissä YouTube-kanavallamme. http://www.youtube.com/user/HattulanKirjasto

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kirjasto hankki MacBookPro-tietokoneen, digikameran ja digivideokameran.  Myöhemmin keväällä hankittiin kaksi iPadia.  Vuonna 2013 kirjaston käyttöön hankittiin hankerahoilla vielä yksi iPad ja iPadMini.  Hankintojen avulla kirjasto on pystynyt tehostamaan digitaalisen aineiston tuotantoa ja tiedottamistaan.  Videoita on käytetty kirjaston markkinoinnissa sekä tiedonhaunopetuksissa. Videoiden tuottamisesta on tullut kirjastolle perustoimintaa. 

Videoiden avulla on lisätty nuorten kiinnostusta kirjastoa kohtaan. Kirjastosta on tullut suosittu kesätyöpaikka, koska nuoret ovat päässeet tekemään digitaalista sisällöntuotantoa itsenäisesti.  Hanke ja sen parissa tehty työ on nostanut kirjaston profiilia myös kunnan sisällä. Kirjasto on nykyisin haluttu mediakasvatusosaaja. Kirjaston osaamista hyödynnetään erilaisissa yhteistyöverkostoissa  ja kodin ja koulun välisissä kohtaamisissa. 

Hankkeen parhaat vaikutukset kirjaston toimintaan:

1) Toiminnallinen yhteys paikallisiin nuoriin.

2) Sisäisen toimintakulttuurin muutos. Laitehankinnan myötä avautui mahdollisuus uudenlaisiin viestintäkeinoihin asiakkaiden ja kirjaston välillä. Koko henkilökunta on osallistunut digitaaliseen sisällöntuotantoon suunnittelemalla,  osallistumalla ja toteuttamalla. 

3) Kirjaston profiilin nousu kunnan sisäisissä kumppanuuksissa.  Olemme haluttu kumppani. 

Fortsatta åtgärder: 

Hanke jatkuu Median polulla Hattulassa-hankkeena.  Sisällöntuotantoa jatketaan keskeisenä osana kirjaston työtä.  Toiminnan muuttuneet painopisteet huomioidaan myös tulevissa rekrytoinneissa.  Nuoria osallistetaan kirjaston toimintaan ja sisällöntuotantoon edelleen.  Kirjastonhoitaja suoritti toiminnallisen mediakasvatuksen erikoistumisopinnot vuosina 2012-2013.  

Projektet börjar : 
01/01/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€6 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 201
Egen finansiering: 
€2 201
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
52henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000