Kirjasto ja digimaailma kotipalveluasiakkaiden tavoitettavaksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kuvan ottaja Hilkka Heikkinen
Kemin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Marina Takalon katu 3
94100
Bibliotekets telefonnummer : 
016 258252
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kemi
FO-nummer : 
0210427-6
Ansvarsperson : 
Esko Nousiainen
Telefonnummer : 
040 487 3162
E-post : 
esko.nousiainen@kemi.fi
Projektets målsättning: 

Luodaan yhteistyömalli kirjaston ja lähihoitajakoulutuksen välille, jolla lisätään kirjaston palveluiden saavutettavuutta vanhus- ja vammaisväestölle.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Uusien kirjakassi-asiakkaiden määrä

Uusien Celia-kirjaston asiakkaiden määrä

Palautteet asiakkailta, opiskelijoilta, opettajilta  sekä  kirjaston henkilökunnalta toiminnan onnistumisesta.

Projektbeskrivning : 

Kemin kaupunginkirjasto toimii yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa hankkimalla CD-levyillä äänikirjoja lukuesteisille sekä opastamalla asiakkaita Celia-kirjaston asiakkaiksi. Kirjastossa on myös muita äänikirjoja ja aineistoja, joita toimitetaan kirjakasseissa kotona-asuville liikuntaesteisille asiakkaille yhteistyössä Kemin kotipalvelun kanssa. Kirjaston kokoelmiin kuuluu laaja kokoelma e-kirjoja sekä e-äänikirjoja ja vuodesta 2017 alkaen musiikkitietokantoja, joita asiakkaat voivat kuunnella kotona. 

Kemin Ammattiopisto Lappiassa aloittaa lähihoitajaopiskelun vuosittain 120 lähihoitajaopiskelijaa. Opiskeluun kuuluu 7 viikon harjoittelujakso kummiasiakkaan kanssa kotipalvelussa sekä 7 viikon varsinainen harjoittelujakso työelämässä. Vuosittain näitä opintojaksoja on yhteensä 5. 

Opiskelijat Kemiin tulevat lähialueilta ja sijoittuvat myös osittain tulevaisuudessa Lappiin tai Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomessa kirjastopalveluiden saavutettavuus on erittäin tärkeää pitkien etäisyyksien vuoksi. Kirjastoaineistojen saavutettavuutta voidaan lisätä uusilla palvelumuodoilla sekä digitaalisilla aineistoilla ja niiden käyttöön tarkoitettujen laitteiden opastuksella. Opiskeluaikana saatu kokemus siirtyy jatkossa myös lähihoitajien tuleville työpaikoille uutena osaamisena ja kirjastopalveluiden tuntemuksena. 

Hankkeessa on tarkoitus valmentaa kirjaston henkilökunta neuvomaan ja opastamaan digitaalisen aineiston käyttöä erilaisilla laitteilla ja käyttöliittymillä, jonka jälkeen he voivat opettaa samat taidot lähihoitajaopiskelijoille ja antaa samalla perusteellisen opastuksen kirjaston muihin palveluihin. Kirjaston henkilökunta voi jatkossa opastaa myös kirjastossa asioivia asiakkaita entistä paremmin erillaisten aineistojen käyttöön. 

Lähihoitajaopiskelijat opastavat harjoitteluaikanaan omia kummiasiakkaitaan kirjastopalveluiden sekä digitaalisten aineistojen käyttöön ja esim. Celia-kirjaston asiakkaiksi. Työ jatkuu normaalina yhteistyönä hankkeen loputtua. Yhteistyömalli on siirrettävissä jatkossa mihin tahansa vastaavaan oppilaistosten ja kirjastojen yhteistyöhön. 

Hankkeen varoilla hankitaan 24 sim-kortillista tablet-tietokonetta, jotka toimivat opiskelijoilla opetusvälineinä. Samalla he voivat innovoida ja testata laitteita myös muuhun kotipalvelun opastustyöhön esim. eri tiedonhakutehtävissä ja yhteydenpidossa tai konsultoinnissa kotipalvelun kanssa. Tablet-tietokoneiden hankkeen aikaisista ja tulevista käyttökustannuksista vastaa Kemin kaupunginkirjasto käyttötaloudestaan ja Ammattiopisto Lappian opetuskauden ulkopuolella laitteet ovat kirjaston muussa opetuskäytössä esim. seniorien tiedonhakutaitojen vahvistamisessa. 

Hankkeeseen palkataan työntekijä 4 kuukauden ajaksi ja hankitaan tablet-tietokoneet sekä tuotetaan opetusmateriaalia yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa.

 

Hankkeen aikataulu: 

Elokuu 2017 Hanketyöntekijän palkkaaminen ja oppimateriaalin tuottaminen lähihoitajaopiskelijoille yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa, palautelomakkeiden laatiminen. 

Syyskuu 2017 Kirjaston henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja lähijhoitajaopiskelijoiden opetuksen aloitus. 

Lukukausi 2017-2018 Lähihoitajaopiskelijoita opetetaan kirjaston henkilökunnan toimesta aina harjoittelujakson alussa ja heiltä kerätään palaute jakson loputtua esim. learning cafessa ja palautelomakkeilla.

Toukokuu 2018 palautteiden analysointi ja projektin loppuseminaari. 

Kesäkuu 2018 Hankeyhteenvedon kirjoittaminen ja tulevan toiminnan suunnittelu ja ohjeistus. 

Syksy 2018 työ jatkuu normaalina toimintana ja se arvioidaan vuoden 2018 lopussa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Haettavan avustuksen kustannusarvio:

 

Hanketyöntekijän palkka 4 kk sivukuluineen: 12 000 euroa

 

Opetusmateriaalin tuottaminen, seminaari- yms kulut 1 000 euroa

 

24 kpl tablet-tietokoneita a´300 euroa 7 200 euroa

 

Yhteensä 20 200 euroa

 

 

 

Kirjaston omavastuuosuus: 

 

Kirjastohenkilökunnan työpanos: hankkeen aikainen opiskelu ja opetustyö yhteensä vähintään yhden kuukauden työpanos hankkeen aikana koko henkilökunnalta 3 000 euroa

Tablet-tietokoneiden käyttökustannukset kirjaston käyttötaloudesta  

 

a´ 9.90€ /kk (KL-kuntahankinnat puitesopimus) 2 851,20 €/v 

 

Omavastuuosuus yhteensä 5 851,20 €

 

Samarbetspartner/s: 
Ammattiopisto Lappia, Celia-kirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ammattiopisto Lappia / Pekka Tiitinen

Celia kirjasto / Elina Kilpiö

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kuvaus: 

Kemin kaupunginkirjasto toimii yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa hankkimalla CD-levyillä äänikirjoja lukuesteisille sekä opastamalla asiakkaita Celia-kirjaston asiakkaiksi. Kirjastossa on myös muita äänikirjoja ja aineistoja, joita toimitetaan kirjakasseissa kotona-asuville liikuntaesteisille asiakkaille yhteistyössä Kemin kotipalvelun kanssa. Kirjaston kokoelmiin kuuluu laaja kokoelma e-kirjoja sekä e-äänikirjoja ja vuodesta 2017 alkaen musiikkitietokantoja, joita asiakkaat voivat kuunnella kotona.

Kemin Ammattiopisto Lappiassa aloittaa lähihoitajaopiskelun vuosittain 120 lähihoitajaopiskelijaa. Opiskeluun kuuluu 7 viikon harjoittelujakso kummiasiakkaan kanssa kotipalvelussa sekä 7 viikon varsinainen harjoittelujakso työelämässä. Vuosittain näitä opintojaksoja on yhteensä 5. 

Opiskelijat Kemiin tulevat lähialueilta ja sijoittuvat myös osittain tulevaisuudessa Lappiin tai Pohjois-Suomeen. Pohjois-Suomessa kirjastopalveluiden saavutettavuus on erittäin tärkeää pitkien etäisyyksien vuoksi. Kirjastoaineistojen saavutettavuutta voidaan lisätä uusilla palvelumuodoilla sekä digitaalisilla aineistoilla ja niiden käyttöön tarkoitettujen laitteiden opastuksella. Opiskeluaikana saatu kokemus siirtyy jatkossa myös lähihoitajien tuleville työpaikoille uutena osaamisena ja kirjastopalveluiden tuntemuksena. 

Hankkeessa on tarkoitus valmentaa kirjaston henkilökunta neuvomaan ja opastamaan digitaalisen aineiston käyttöä erilaisilla laitteilla ja käyttöliittymillä, jonka jälkeen he voivat opettaa samat taidot lähihoitajaopiskelijoille ja antaa samalla perusteellisen opastuksen kirjaston muihin palveluihin. Kirjaston henkilökunta voi jatkossa opastaa myös kirjastossa asioivia asiakkaita entistä paremmin erillaisten aineistojen käyttöön. 

Lähihoitajaopiskelijat opastavat harjoitteluaikanaan omia kummiasiakkaitaan kirjastopalveluiden sekä digitaalisten aineistojen käyttöön ja esim. Celia-kirjaston asiakkaiksi. Työ jatkuu normaalina yhteistyönä hankkeen loputtua. Yhteistyömalli on siirrettävissä jatkossa mihin tahansa vastaavaan oppilaistosten ja kirjastojen yhteistyöhön. 

Hankkeen varoilla hankitaan 24 sim-kortillista tablet-tietokonetta, jotka toimivat opiskelijoilla opetusvälineinä. Samalla he voivat innovoida ja testata laitteita myös muuhun kotipalvelun opastustyöhön esim. eri tiedonhakutehtävissä ja yhteydenpidossa tai konsultoinnissa kotipalvelun kanssa. Tablet-tietokoneiden hankkeen aikaisista ja tulevista käyttökustannuksista vastaa Kemin kaupunginkirjasto käyttötaloudestaan ja Ammattiopisto Lappian opetuskauden ulkopuolella laitteet ovat kirjaston muussa opetuskäytössä esim. seniorien tiedonhakutaitojen vahvistamisessa. 

Hankkeeseen palkataan työntekijä 4 kuukauden ajaksi ja hankitaan tablet-tietokoneet sekä tuotetaan opetusmateriaalia yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa.

Hankkeen aikataulu: 

Elokuu 2017 Hanketyöntekijän palkkaaminen ja oppimateriaalin tuottaminen lähihoitajaopiskelijoille yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa, palautelomakkeiden laatiminen. 

Syyskuu 2017 Kirjaston henkilökunnan osaamisen vahvistaminen ja lähijhoitajaopiskelijoiden opetuksen aloitus. 

Lukukausi 2017-2018 Lähihoitajaopiskelijoita opetetaan kirjaston henkilökunnan toimesta aina harjoittelujakson alussa ja heiltä kerätään palaute jakson loputtua esim. learning cafessa ja palautelomakkeilla.

Toukokuu 2018 palautteiden analysointi ja projektin loppuseminaari. 

Kesäkuu 2018 Hankeyhteenvedon kirjoittaminen ja tulevan toiminnan suunnittelu ja ohjeistus. 

Syksy 2018 työ jatkuu normaalina toimintana ja se arvioidaan vuoden 2018 lopussa yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Haettavan avustuksen kustannusarvio:

Hanketyöntekijän palkka 4 kk sivukuluineen: 12 000 euroa

Opetusmateriaalin tuottaminen, seminaari- yms kulut 1 000 euroa

24 kpl tablet-tietokoneita a´300 euroa 7 200 euroa

Yhteensä 20 200 euroa

Kirjaston omavastuuosuus: 

Kirjastohenkilökunnan työpanos: hankkeen aikainen opiskelu ja opetustyö yhteensä vähintään yhden kuukauden työpanos hankkeen aikana koko henkilökunnalta 3 000 euroa

Tablet-tietokoneiden käyttökustannukset kirjaston käyttötaloudesta  

a´ 9.90€ /kk (KL-kuntahankinnat puitesopimus) 2 851,20 €/v 

Omavastuuosuus yhteensä 5 851,20 €

Hankkeen arviointi:

Kirjasto ja digimaalima kotipalveluasiakkaiden tavoitettavaksi -hankkeelle määriteltiin kolme tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli luoda yhteistyömalli kirjaston ja lähihoitajakoulutuksen välille, jonka avulla lisättäisiin kirjaston palveluiden saavutettavuutta kotipalvelun asiakkaille. Malliin kuului, että kirjasto kouluttaa opiskelijoita käyttämään kirjaston palveluja ja opettamaan niitä eteen päin. Esimerkiksi Celianetin ja muiden e-aineistojen käyttöä harjoiteltiin koulutuksissa konkreettisesti. Opiskelijoiden toivottiin myös saavan kirjastolle uusia Kirjakassiasiakkaita, joiden yhteyshenkilönä nämä toimisivat harjoittelunsa ajan. Opiskelijoille annettiin mahdollisimman laaja käsitys kirjaston palveluista, jotka ovat saavutettavissa kaikille asiakkaille, myös niille, jotka eivät itse pääse kirjastossa vierailemaan. Lisäksi opiskelijat veivät tietoa palveluista erilaisten asuntoloiden ja hoivakotien henkilökunnalle sekä tulevaisuudessa myös tuleviin työpaikkoihinsa, joten tiedon oletetaan leviävän laajalle. Opiskelijat olivat innoissaan oppimistaan palveluista ja etenkin Celia-kirjasto kiinnosti monia. He myös uskoivat osaamisesta olevan hyötyä jatkossakin. Useasti asiakkaat kuitenkin joko olivat jo tavalla tai toisella kirjaston käyttäjiä tai sitten eivät olleet kiinnostuneita kirjaston palveluista laisinkaan, joten kirjastopalvelujen opetus jäi aika pieneksi osaksi opiskelijoiden vierailua asiakkaiden luona.

Toinen tavoite oli vielä digineuvontaa asiakkaiden kotiin ja testata samalla tablet-tietokonetta lähihoitajan työssä. Opiskelijat esittelivät asiakkaalle kirjaston palveluja sekä erilaisia sovelluksia ja verkkosivuja. Lisäksi heidän toivottiin testaavan, pystyisikö tablet-tietokonetta käyttämään yhteydenpitoon asiakkaan ja kotihoidon välillä. Ehdotettiin esimerkiksi etänä pidettäviä jumppatuokioita, joita asiakkaat voisivat seurata tablettien välityksellä, tai yhteydenpitoa opiskelijan ja koulun välillä, jolloin opiskelijat pystyisivät kysymään neuvoa tabletin välityksellä. Varsinaista yhteydenpitoa ei innostuttu testaamaan, mutta verkossa vapaasti käytettävät etäjumppavideot, musiikki ja elokuvat, sarjat sekä pelit kiinnostivat. Myös tiedonhakua tehtiin tabletteja käyttäen, kun etsittiin esimerkiksi ohjeita sukan kudontaan tai mustikkapiirakan tekoon. Yleisellä digiopastuksella oli iso rooli opiskelijoiden vieraillessa asiakkaiden luona.

Kolmas tavoite oli kouluttaa henkilökuntaa digiasioissa. Henkilökunnalle opetettiin millaisia digitaalisia palveluja kirjastolla on tarjolla ja miten niitä käytettäisiin erilaisilla laitteilla. Tavoite oli, että jatkossa henkilökunta osaa paremmin ja varmemmin opastaa myös asiakkaita digilaitteiden ja -palvelujen kanssa. Tavoite toteutui hyvin, sillä yhä useampi henkilökunnan edustaja alkoi esimerkiksi Celia-asiakkaiden rekisteröijäksi. 

Viimeinen ryhmä kokoontui viimeisen kerran 28.5.2018. Jo ennen sitä oltiin tultu siihen tulokseen, että hanke on onnistunut ja että projekti muotoutuu kirjaston normaaliksi palveluksi alkuperäisen suunnitelman mukaan. Erityisesti opiskelijoiden ja opettajien kokema tarve tällaiselle yhteistyölle teki hankkeesta onnistuneen.

Hankkeen aikana saadut uudet asiakkuudet:

Uusien kirjakassiasiakkaiden määrä: 1

Uusien Celia-kirjaston asiakkaiden määrä: 1

Suoranaisesti hankkeesta johtuvien uusien kirjakassiasiakkaiden ja Celia-kirjaston asiakkaiden määrä jäi hankkeen aikana pieneksi. Kirjasto kuitenkin sai hankeaikana kyseisille palveluille määrällisesti enemmän uusia asiakkaita, mutta yhteyttä hankkeeseen näiden asiakkaiden kohdalla on vaikea näyttää toteen. Tulevaisuutena on odotettavissa, että sekä kirjakassiasiakkaiden että Celia-kirjaston asiakkaiden määrä tulee nousemaan hankkeessa jaetun tiedon vaikutuksesta.

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen myötä kehitettiin kotipalveluasiakkaille tarjottavia palveluja ja päivitettiin kirjaston henkilökunnan osaamista. Hankkeesta muodostui onnistunut yhteistyömalli, joka tulee olemaan osa kirjaston ja ammattiopiston normaalia tarjontaa. Hankkeen lisäksi kirjasto sai ammattiopisto Lappiasta pysyvän yhteistyökumppanin, jonka kanssa yhteistoiminta jatkuu monessa muodossa. Lisäksi tulevaisuutena on odotettavissa, että sekä kirjakassiasiakkaiden että Celia-kirjaston asiakkaiden määrä tulee nousemaan hankkeessa jaetun tiedon vaikutuksesta.

Palautteen asiakkailta, opiskelijoilta, opettajilta sekä kirjaston henkilökunnalta toiminnan onnistumisesta

Opiskelijoiden antama palaute oli erittäin positiivista. Heidän mielestään yhteistyö kirjaston kanssa toi todella paljon hyödyllistä sisältöä lähihoitajaopintoihin. Kirjaston palveluista erityisesti Celia ja Kirjakassipalvelu jäivät opiskelijoille mieleen. He ihmettelivät miten he eivät olleet kuulleet esimerkiksi Celian kaltaisesta palvelusta aiemmin, sillä se tuntui niin luontevalta osalta lähihoitajakoulutusta, etenkin kuntoutumisen tukemisen näkökulmasta.

Tabletin suurin osa opiskelijoista koki jopa ehdottoman tärkeäksi kotipalvelutyössä ja sitä harjoitellessa. Heidän mielestään se oli hyvä jään rikkoja heidän harjoitellessaan oikeita asiakastilanteita ensimmäistä kertaa. Tabletti koettiin tarpeelliseksi monin tavoin. Siihen pystyi kirjaamaan muistiinpanoja ja etsimään tietoa, sillä pystyi helposti opettamaan ja sillä sai esiteltyä useita eri palveluja ja sovelluksia. Suosituimpia palveluja olivat YouTube, YleAreena, muisti- ja sanapelit sekä Celia. Palveluista haettiin viihdettä ja YouTubesta esimerkiksi jumppa- ja tanssivideoita, joiden mukana asiakas ja opiskelija yhdessä liikkuivat. Yhteydenpitoon tablettia ei sen sijaan käytetty, vaikka potentiaalia siihen kyllä nähtiin.

Tabletit ja opiskelijoiden tarjoama opastus avasi monille asiakkaille aivan uuden maailman ja useat heistä laittoivatkin oman tabletin tilaukseen. Osa asiakkaista innostui tabletista heti, mutta osaa jännitti teknologia, eivätkä kaikki sen vuoksi käyttäneet tablettia lainkaan. Suurin osa suhtautui kuitenkin avoimin mielin ja oli innokas kokeilemaan. Kokonaisuutta katsoessa, hanke oli onnistunut myös asiakasnäkökulmasta.

Opettajat panostivat hankkeeseen todella paljon. He ideoivat ja osasivat innostaa opiskelijoita oppimaan ja opettamaan. Erityisesti kehuttiin verkostoitumista ja opiskelijoiden mahdollisuutta kokeilla työskentelyä avoimessa oppimisympäristössä. Hankkeeseen osallistuneiden opettajien mielestä yhteistyön jatkuminen kirjaston ja Lappian välillä on erittäin tärkeää, niin kirjaston, opettajien, opiskelijoiden kuin opiskelijoiden tulevan työelämänkin näkökulmasta. Tämän varmistamiseksi Digikirjasto-paketti halutaan sisällyttää myös Lappian lähihoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan tulevaisuudessa.

Henkilökunnan  antama palaute on ollut positiivista. Erityisesti pidettiin koulutusten jaksottamisesta lyhyiksi koulutustuokioiksi, mikä helpotti keskittymistä ja yhteisen ajan löytymistä. Koulutustuokiot koettiin tarpeellisiksi ja niihin pystyi osallistumaan matalalla kynnyksellä. Kiitosta saivat myös pienet ryhmäkoot, sillä jokaiseen koulutustuokioon osallistui maksimissaan kolme henkilöä kerrallaan. Monet tuokiot pidettiin myös vain yhdelle työntekijälle. Pienet ryhmät mahdollistivat sen, että jokainen uskalsi kysyä heti mitä mieleen tuli, eikä tarvinnut miettiä, että onko kysymys “tyhmä”.

Fortsatta åtgärder: 

Yhteistyö kirjaston ja ammattiopisto Lappian välillä tulee jatkumaan hankkeen loputtuakin. Hankkeesta on muodostunut paketti, jota tarjotaan koululle syksyisin ja minkä opettajat voivat varata omalle ryhmälleen. Tavoite on saada vuosittain vähintään viisi lähihoitajaopiskelijaryhmää koulutettua. Lisäksi tarkoitus on tarjota koulutusta tulevaisuudessa myös muille sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, kuten esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoille. Opiskelijoiden ohella pakettia on mahdollista tarjota myös esimerkiksi Omaishoitajaliitolle, kaupungin virikeohjaajalle ja laitosten henkilökunnille. Palautetta kerätään yhä jokaiselta koulutukseen osallistuvalta ryhmältä ja pakettia kehitetään niiden pohjalta. Digikirjasto-paketti on mahdollista sisällyttää tulevaisuudessa myös sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmiin, joka takaisi sen säännöllisyyden ja jatkuvuuden.

Projektet börjar : 
02/07/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€20 200
Egen finansiering: 
€5 851
Budget sammanlagt: 
€20 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€26 230
Egen finansiering: 
€5 855
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
61kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
99henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 200

Hanke luo muuallekin monistettavan mallin, jossa lähihoitajaopiskelijoiden vanhustyön opintoihin nivotaan kirjaston kotipalvelut.