Kirjasto ja seniorit
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Askolan kirjasto
Askolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilantie 2
07500
Kirjaston puhelin : 
0400-151833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@eduaskola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Asko
Y-tunnus : 
FI9000 1620
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Penttinen
Puhelin : 
040-750 6975
Sähköposti : 
raija.penttinen@askola.fi
Hankkeen tavoite: 

Kotona asuvan senioriväestön aktivointi ja saaminen kirjaston palvelujen piiriin.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Senioriväestön osuuden kasvattaminen kirjaston asiakaskunnassa.

Asikaspalautteen keruu.

Kuvaus : 

Askolan kirjasto on tehnyt aikaisemmin osittain hankerahoilla hyvää yhteistyötä kunnan vanhusväestön kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet kunnan sosiaalitoimen kotipalvelu, sosiaalitoimen Hyvä elämä Askolassa -hanke, Askolan Eläkeläiset ry (yli 600 jäsentä) sekä paikallisista yhdistyksistä Askola-seura (kotiseutuyhdistys)  ja Askolan sukututkijat ry. Tällä hetkellä kirjastossa on kaikki aikaisemmat hankerahat käytetty ja yhteisyötarpeita olisi esim. opastuksille  vanhusväestön tietokoneiden ja uuden tekniikan välineiden käyttössä. Senoirisurff-tapahtuma on järjestetty vuosittain ja ne ovat olleet erittäin suosittuja. Vuosittaisen seniorisurff - tapahtuman jälkeen kirjasto on tarjonnut ikäihmisille ilmaista, henkilökohtaista opastusta tietotekniikan ja uusien viestimien käytössä.

Kirjasto on järjestänyt vuosittain  muutamia kirjallisuuteen tai kultuuriin liittyviä tapahtumia, jotka on otettu hyvin vastaan. Kirjastossa kokoontuva tarinapiiri on kokoontunut kolme vuotta ja tarinoita näyttää riittävän edelleen.

Kirjasto ja seniorit  -hankkeella kirjasto haluaa jatkaa

1.erittäin tarpeellisiksi osoittautuneita,  henkilökohtaisia tietotekniikkaan ja uusien viestimien käyttöön liittyviä opastustilaisuuksia, joita mikään muu taho ei Askolassa tarjoa. Uuteen viestintätekniikkaan liittyvät taidot ovat välttämättömia vanhusväestön hyvinvoinnin ja mahdollsimman pitkään kotona asumisen kannalta.

2. kirjastojen  perinteiseen toimintaan  liittyviä  kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin  liittyviä oheistapahtumia, esim. kirjailijavierailuja, luku- ja tarinapiirejä.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Askolan eläkeläiset, Askola-seura, Askolan sukutuktijat ry.
Aiemmat hankkeet: 

Kirjailija ja lukija. Uinuvasta sivukirjastosta aktiiviseksi kuntalaisetn kohtaamispaikaksi. Kone kädestä pitäen sekä Villi itä ja 7 tähteä kirjastossa (Porsse-kirjastojen yhteishankkeita),

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeeseen haettiin 6 500 €, saatiin 1000 €. Tästä syystä hankkeen toteuttaminen typistyi. Toteutetiin muutamia "Kone kädestä-pitäen " henkilökohtaisia opastustilaisuuksia. Lisäksi Askola 120 -vuotta tapahtumiin liittyen toteutettiin valokuvaprojekti "Oma Kuva - sata vuotta suomalaisena (sekä askolalaisena). Projekti jatkuu kirjastossa osana Suomi 100 vuotta tapahtumia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Senioriväestö on innokkaasti osallistunut kirjaston järjestämiin tapahtumiin mm. tarinapiirit ja erilaiset näyttelyt ja muut tapahtumat. Palaute henkilökohtaisista opastuksista uuden tekniikan välineiden käytön haltuunotossa on ollut myönteistä. Kirjasto tarjoaa jatkuvasti opastusta ko. toiminnoissa ajanvarauksella.

Lisätietoa: 

 

Hankerahalla annettiin 5 seniori-ikäsiselle henkilökohtaista "uuden tekniikan" laiteopastusta.

Avustusrahalla hankittiin Askolan kirjastoon valokuvanäyttely Omakuva - sata vuotta suomalaisena. Näyttelyyn liittyi myös kaksi tilaisuutta:vierailu kirjaston tarinapiirissä  ja näyttelyn avaaminen. Ko. näyttelyn pohjalta Askolassa tehdään Suomi 100-hankkeena vastaava näyttely askolalaisista ihmisistä lapsena-keski-iässä ja vanhana.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
150henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000
 
okm
avi