Kirjasto jalkautuu kuuluvasti
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kittilän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjatie 1
99100
Kirjaston puhelin : 
0407285733
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kittila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kitti
Y-tunnus : 
0191406-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Raili Sirkka
Puhelin : 
0405060042
Sähköposti : 
raili.sirkka@kittila.fi
Kuvaus : 

Haluamme palvella entistä paremmin vanhainkodeissa ja palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä sekä kehitysvammaisia, jotka eivät enää itse pääse käymään kirjastossa. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on kirjastolainkin mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia mm. sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen. Olemme aloittaneet uutena toimintona ikäihmisten tarinatuokiot sekä kirjavinkkaukset jalkautuen vanhain- ja palvelukoteihin. Ikäihmisten sekä kehitysvammaisen joukossa on huonokuuloisia sekä selkokielistä puhetta tarvitsevia ihmisiä. Normaali puheääni ei heidän tapauksessaan riitä, vaan tarvitsemme äänentoistolaitteet, jotta kaikki innokkaat kuulevat tarinat.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana on järjestetty palvelukodissa sekä kehitysvammaisten kerhohuoneella erilaisia kirjallisuustilaisuuksia. Ikäihmisten toiveen mukaan heille on luettu kokonaisia kirjoja sopivissa erissä ja toisaalta pienempiä tarinoita. Kehitysvammaisten kanssa tuokiot ovat kuluneet enemmän vuorovaikutteisesti kun he ovat kertoneet myös omia tarinoitaan. Esityksiä on ollut helpompi seurata äänentoistolaitteiden ansiosta.

Jatkotoimenpiteet: 

Tulevaisuudessa on tarkoitus hyödyntää äänentoistolaitteita erilaisissa tilaisuuksissa sekä kirjastossa että muissa kohteissa, joihin kirjasto jalkautuu.

Aloituspäivämäärä : 
05/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€250
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 550
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 550
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
110henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 300

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukainen.