Kirjasto jalkautuu kuuluvasti
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kittilän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjatie 1
99100
Bibliotekets telefonnummer : 
0407285733
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kittila.fi
ISIL-kod : 
FI-Kitti
FO-nummer : 
0191406-6
Ansvarsperson : 
Raili Sirkka
Telefonnummer : 
0405060042
E-post : 
raili.sirkka@kittila.fi
Projektbeskrivning : 

Haluamme palvella entistä paremmin vanhainkodeissa ja palvelukodeissa asuvia ikäihmisiä sekä kehitysvammaisia, jotka eivät enää itse pääse käymään kirjastossa. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on kirjastolainkin mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia mm. sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen. Olemme aloittaneet uutena toimintona ikäihmisten tarinatuokiot sekä kirjavinkkaukset jalkautuen vanhain- ja palvelukoteihin. Ikäihmisten sekä kehitysvammaisen joukossa on huonokuuloisia sekä selkokielistä puhetta tarvitsevia ihmisiä. Normaali puheääni ei heidän tapauksessaan riitä, vaan tarvitsemme äänentoistolaitteet, jotta kaikki innokkaat kuulevat tarinat.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana on järjestetty palvelukodissa sekä kehitysvammaisten kerhohuoneella erilaisia kirjallisuustilaisuuksia. Ikäihmisten toiveen mukaan heille on luettu kokonaisia kirjoja sopivissa erissä ja toisaalta pienempiä tarinoita. Kehitysvammaisten kanssa tuokiot ovat kuluneet enemmän vuorovaikutteisesti kun he ovat kertoneet myös omia tarinoitaan. Esityksiä on ollut helpompi seurata äänentoistolaitteiden ansiosta.

Fortsatta åtgärder: 

Tulevaisuudessa on tarkoitus hyödyntää äänentoistolaitteita erilaisissa tilaisuuksissa sekä kirjastossa että muissa kohteissa, joihin kirjasto jalkautuu.

Projektet börjar : 
05/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€1 300
Egen finansiering: 
€250
Budget sammanlagt: 
€1 550
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 550
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
10kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
110henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 300

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten linjausten mukainen.