Kirjasto kaikille, kaikki kirjastoon!
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Hallitustie 2
07560
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400320787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tuoda kirjastopalvelut osaksi kuntalaisten arkipäivää parantamalla kirjaston käytön helppoutta, esteettömyyttä ja houkuttelevuutta ja tätä kautta etsiä tapoja parantaa kirjaston vaikuttuvuutta pienissä maaseutukunnissa. Pukkilan ja Myrskylän kirjastoja halutaan kehittää enemmän omaehtoista kansalaistoimintaa ja kuntalaisten osallistumista tukeviksi. Hanke liittyy teemoihin 2 : Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sanavapaus sekä 4 : Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan asiakaspalautteella ja vertaamalla lainaus- ja kävijämääriä sekä tapahtumien ja koulutusten osallistujamääriä edellisen vuoden vastaavan ajan tilanteeseen.

Kuvaus : 

Hankkeessa jatketaan Hyvät palvelut toimivissa kirjastotiloissa: palveluprosessien uudistaminen Pukkilassa ja Porvoossa -hankkeessa aloitettua Pukkilan ja Myrskylän tilallisten palveluprosessien uudistamista ja nojaudutaan edellisen hankkeen tuloksiin. Pukkilan kunnankirjaston sisätiloja uudistetaan tavoitteena avarat ja valoisat tilat, jotka houkuttelevat myös uusia kirjastonkäyttäjiä. Erityisesti esteettömyyteen ja lastenosaston viihtyisyyteen kiinnitetään huomiota. Saadun kuntalaispalautteen pohjalta lasten ja nuorten aineiston alueita yhdistetään, kuitenkin niin että nuorille tulee oma tilansa. Myrskylän kirjaston kalustusta uudistetaan syksyllä 2017 ja tässä hankkeessa toteutetaan kirjaston uusi esteetön sisäänkäynti ja parannetaan kirjaston opastusta.

Käyttäjäkyselyissä on toivottu kirjastoille laajempia aukioloaikoja. Kirjastojen pienillä työntekijäresursseilla aukiolon laajentaminen nykyisestä on kuitenkin mahdotonta. Hankkeessa ryhdytään toimiin molempien kirjastojen omatoimikäytön mahdollistamiseksi. Kirjastoissa on jo valmiina lainaus ja palautusautomaatit. Hankkeessa palkataan sisustussuunnittelija viimeistelemään Pukkilan kunnankirjaston sisätilojen muutossuunnitelmat ja Myrskylän kirjaston esteetön sisäänkäynti ja opasteet.

Hankkeen toteutus aloitetaan keväällä 2018 jolloin palkataan sisustussuunnittelija ja järjestetään tilaisuuksia, joissa kirjaston käyttäjille ja potentiaalisille käyttäjille annetaan mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Suunnitelmien valmistuttua tehdään loppukesällä 2018 tarjouspyynnöt kalusteista, opasteista ja omatoimilaitteistoista molempiin kirjastoihin. Syksyllä 2018- keväällä 2019 toteutetaan rakenteelliset muutostyöt ja uusien kalusteiden ja omatoimilaitteistojen asennukset molempiin kirjastoihin. Uudistetut kirjastot pyritään avaamaan kesän 2019 aikana. Syksyllä 2019 koulutetaan kirjaston käyttäjät omatoimikirjaston käyttöön ja järjestetään kiinnostavia tapahtumia, jotka innostavat kuntalaisia laajalti paikalle tutustumaan kirjaston uusin tiloihin.

Avustusta haetaan sisustussuunnittelijan palkaamiseen ja matkakustannuksiin sekä omatoimikirjastojen laitteistojen hankintaan ja tilaisuuksien järjestämiseen. Omarahoitusosuus koostuu rakenteellisten muutostöiden, kaluston siirtojen, sähkötöiden, kalustehankintojen, opasteiden hankintojen ja kirjaston oman työn kustannuksista.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€41 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 826
Budjetti euroissa yhteensä: 
€62 756
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi