Kirjasto kansanperinteen välittäjänä : Elämää Nivalassa 1 - omavaraisuudesta teollisuuteen
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Nivalan kaupungin vaakuna
Nivalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 71
85501
Bibliotekets telefonnummer : 
040 3447 347
Bibliotekets e-postadress : 
asiakaspalvelu.kirjasto@nivala.fi
ISIL-kod : 
FI-Niva
FO-nummer : 
0186757-0
Ansvarsperson : 
Päivi Holsti
Telefonnummer : 
040 3447 346
E-post : 
paivi.holsti@nivala.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjasto kansanperinteen välittäjänä : Elämää Nivalassa 1- omavaraisuudesta teollisuuteen -hankkeen avulla esitellään Nivalan muutosta omavaraisesta käsityöläisyhteisöstä teollistuneeksi kaupungiksi. Hankkeeseen otetaan Nivalalle ominaisia tuotantomuotoja kuten puutavara - rakentaminen ja terva,  savitiilen poltto sekä kaivostoiminta. Esim. Puurakentamisessa nostetaan esille perinteinen hirsirakentaminen ja nykyaikainen talonrakennustekniikka ja talotehdastuotanto. Tervantuotannossa esitellään mm.paikkakunnalla 1800-luvulla tehtyjä valtakunnalliseti merkittäviä keksintöjä (tervahytti).

Aiemmilla kulttuuriviikoilla koululaisille on esitelty taidetta ja henkistä kulttuuria. Tällä kertaa perehdytään siihen, kuinka käsityöläisyys on osa paikallista kansankulttuuria. Ja koska esiteltävät tuotantomuodot pohjaavat alueen luonnonvarojen hyväksikäyttöön, viikolla huomioidaan teollisuuden vaikutus luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Rakennettu ympäristöhän heijastaa aina myös tekijöidensä eli paikallisten asukkaiden arvoja ja tarpeita.

Kulttuuriviikko toteutetaan kirjasto-musiikiopistotalossa viikolla 45 ja siihen osallistuu  alakoulujen 1000 oppilasta + opettajat ja avustajat. Jokainen oppilas osallistuu kolmeen eri pajaan.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

alakoulut, teollisuuskylä, Nivala-seura, Nuoriso-, kulttuuri- ja koulupalvelut, taiteilijat

Tidigare projekt: 

Saako ääneni kuulua? vuonna 2012
Tarinat elämässä vuonna 2011
Kiritystä kirjastosta - kuntoa kulttuurista 2010
Kirjailijavieraiden palkkaaminen koulujen toimintaviikolle kirjastossa 2009
Koulujen toimintaviikko 2008

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Viikon 45 järjestettiin aiheeseen liittyviä pajoja yhteensä 135 kpl joissa kävijöitä oli yhteensä 2638. Pajat 1-6 oli tarkoitettu 0-4-luokkalaisille ja 7.paja 5-6 –luokkalaisille.

1. Tervapaja: Nivala-seuran organisoima Niva-Kaijan matkassa -hanke on tuottanut rooliopastusmallin, jossa paikkakuntaa esitellään ryhmille. Osana tätä hanketta nivalalainen tarinankerronnan mestari Kari Krapu oli Otto Korkiakosken hahmossa kertomassa lapsille tervan tuotannosta ja käytöstä. Otto Korkiakoski oli paikallinen tervahytin kehittäjä 1800-luvulla. Kertojamestari sai pienetkin lapset kuuntelemaan kiinnostuneina tarinoita tervasta ja sitä tuottaneista ihmisistä.

2. Hirsirakennus: tässä pajassa kerrottiin hirsirakentamisen historiasta ja välineistä. Lapset saivat myös itse tuntumaa tekemiseen kokoamalla ”hirsisiä” pienoismalleja. Ryhmät olivat yllättävän innostuneita pienoismallien kokoamisesta ja monet opettajat aikoivat hankkia koottavia pienoismalleja kouluilleen.

3. Musiikkipaja: musiikkiopiston eri soitinryhmien opettajat oppilaineen kertoivat musiikin harrastamisesta ja pajalaiset pääsivät kokeilemaan mm kitaransoittoa, haitaria tai puhaltimia. Lisäksi Mezzosopraano Maija Lauri ja pianisti Hanna Kaikkonen pitivät kaksi lied-konsettia saksalaisen laulumusiikin ohjelmistoilla. Ohjelmisto koostui romantiikan - ja sen jälkeisen ajan säveltäjien tuotannosta (mm. Schumann, Schubert, Brahms, Mahler ja Strauss).

4. Satupaja: maanantaista tiistaihin satupajaa veti Katariina Tenhunen. Hänen aiheensa oli Ennen vanhaan. Tenhunen kertoi satujen ja kirjavinkkausten avulla elämästä ennen vanhaan. Esittelyssä mukana oli niin vanhoja klassikkosatuja kuin uusiakin kertomuksia. Vinkkilista lähetettiin jälkikäteen alakouluille, niin että opettajat saattoivat palata kertomuksiin lasten kanssa myöhemmin koulussa. Perjantaina satupajan järjesti Haapaveden Opiston opiskelija Tuula Ojala, joka teki harjoittelujaksoaan kirjastossamme. Satupajat olivat osa hänen näyttöään. Hän oli kirjoittanut kertomuksen oman isänsä lapsuudesta Nivalassa. Lisäksi hän oli koonnut tarinansa tueksi vanhoja esineitä, joista keskusteltiin lasten kanssa.

5. Näyttelypaja: Tillarigalleriassa oli esillä Nivalan Osuuspankin 100-vuotisjuhlanäyttely, johon lapset tutustuivat. Näyttelyyn oli koottu paikalliskonttoreissa käytettyjä tarvikkeita, joista osa oli ihan toiminnan alkuvuosilta. Lapsia kiinnosti mm eri vuosikymmenillä käytetyt työasut ja vanhat säästöpossut. Osuuspankin henkilökunta oli itse esittelemässä näyttelyä lapsille. Esittely ei ollut pankin markkinapuhetta vaan paikkakunnalla vaikuttaneen osuustoiminnan vaiheiden läpikäyntiä.

6. Tiedonhakupaja: lainaussalissa opeteltiin asiakastiedonhakua 4-luokkalaisten kanssa. Tarkoitus on opastaa koululaisia asiakaskoneiden käyttöön sekä antaa perustaidot. Lisäksi heidän kanssaan käytiin läpi luokitusta ja etsittiin aineistoa eri aiheista.

7. Elinkeinopaja: 5-6-luokkalaiset tutustuivat Elämää Nivalassa – osion nykyhetkeen ja tämän päivän elinkeinoihin Nitekissä eli Nivalan Teollisuuskylässä. Teollisuuskylän kehitysjohtaja Kaisa Liinamaa, talouspäällikkö Sirpa Pirttilä sekä NIHAKIN (Nivala-Haapajärvi-seutukunnan kehittämisorganisaatio) projektipäällikkö Jouni Remes kertoivat kaupungin teollisuudesta ja teollisuuden alueellisesta kehittämisestä.

Hankkeen kautta saatiin esiteltyä elämää Nivalassa ja sen tärkeitä elinkeinoja pitkältä ajalta päätyen nykyaikaan. Näin esiteltiin elämään kuuluneita kehityslinjoja hyvin konkreettisella tavalla. Järjestäjät uskovat että koulujen kulttuuriviikon avulla lapsia tuetaan rakentamaan oman historiankuvaansa paikalliseen yhteisöön ja paikallisiin kertomuksiin pohjautuen. Tämä antaa näkökulmaa ymmärtää laajempaa historiankuvaa ja omaa rooliaan maailmassa.

Fortsatta åtgärder: 

Koulujen kulttuuriviikkon järjestämistä jatketaan. Koulut, järjestäjät ja sivistyslautakunta ovat todenneet sen tärkeäksi.

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€13 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 394
Egen finansiering: 
€4 347
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
155henkilö/person
Antalet evenemang: 
115kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
2 483henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 300

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013