Kirjasto keskellä kylää
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sallan kirjasto
Sallan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Postipolku 5
98900
Kirjaston puhelin : 
040 831 8006
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@salla.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Salla
Y-tunnus : 
0192936-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Nina Sipola
Puhelin : 
040 559 6035
Sähköposti : 
nina.sipola@salla.fi
Kuvaus : 

Sallan kunnankirjaston lastenosasto on suuri verrattuna alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten määrään kunnan väestöstä (v. 2011 alle 14-vuotiaita on alle 10 % kunnan väestöstä). Väestökehitykseen verrattuna ikäihmisten palveluihin tulisi panostaa entistä enemmän, mutta siihen eivät kirjaston nykyiset tilat anna myöten. Kirjasto keskellä kylää -hankkeessa muutetaan olemassa olevaa lastenkirjastoa niin, että se palvelee sekä lapsi- että aikuisasiakkaita. Viihtyisyyden lisäämisen myötä kehitetään kirjaston palveluita niin että ne tukevat ikäihmisten tietoteknisiä taitoja, ehkäisevät syrjäytymistä sekä luovat yhteisöllisyyttä. Hankkeen tavoitteena on kirjaston profiilin kohottaminen kohtaamispaikaksi keskellä kylää sekä palveluiden tuottajaksi kaikenikäisille. Kasvojen kohotuksen myötä kirjastolle saadaan uusi käyttäjäryhmä erityisesti niistä ikäihmisistä jotka eivät ole tottuneet käyttämään kirjaston palveluita.

Hankkeessa hankitaan kaksi kannettavaa tietokonetta liikkuvalla Internet-yhteydellä. Tietokoneiden käyttöön saa opastusta kirjastolla, mutta asiakkaalla on mahdollisuus myös lainata tietokone kotiinsa ja kokeilla tietokoneen käyttöä siellä. Sallassa ei ole toimivia Internet-yhteyksiä joka puolella kuntaa. Tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla sekä konetta, että yhteyttä kotona asiakas voi testata ensinnäkin Internet-yhteyden kuuluvuuden kotonaan, mutta myös todeta millaista tietokoneen itsenäinen käyttö on ja näin rohkaistua myös oman koneen hankintaan. Tietokone voi olla monelle eläkeläiselle iso hankinta kustannuksiltaan. Lisäksi kirjastolle hankitaan Internet-tv, jota ikäihmiset voivat opetella käyttämään katsomalla esimerkiksi YLE areenan tallenteita. Sallassa laajakaistayhteydet mahdollistavat Internet-television palveluiden käytön tällä hetkellä lähes yksinomaan kirkonkylällä.

Lisäksi tehdään kalustehankintoja, jotka auttavat lastenkirjaston muuntamisen myös aikuisväestölle sopivaksi. Tilaan hankitaan kahviautomaatti ja keinutuoli. Lisäksi lastenkalusteita muutetaan paremmin tilaan sopivaksi. Sisustaminen on tarkoitus järjestää osin olemassa olevien kalusteiden uudelleenjärjestelyillä, mutta jonkin verran hankitaan myös uutta, mikä on laskettu omarahoitusosuuteen. Tilasuunnittelu, laitehankinnat ja sisustus toteutetaan kevään 2012 aikana.

Ikäihmisiä kiinnostavan viriketoiminnan järjestäminen kirjastolle on olennainen osa uuden käyttäjäryhmän saamiseksi kirjastoon. Tätä viriketoimintaa ovat käsitöiden ympärille järjestettävät viikoittaiset tapaamiset. Tällöin opettajan johdolla valmistetaan kutoen esimerkiksi villasukkia terveyskeskuksen vuodeosastolle tai vanhainkodille. Tarkoituksena on järjestää käsityötapaamisia valmistaen sellaisia käsitöitä, mitkä eivät vaadi ompelukonetta, tai pöytätilaa – helpon tekemisen ohessa on hyvä vaihtaa kuulumisia ja tehdä hyväntekeväisyyskäsitöitä oman kunnan palvelulaitoksiin. Käsityötapaamisiin nostetaan esille käsityöaiheista kirjallisuutta ja Internetistä erilaisia käsityöaiheisia sivustoja. Samalla ihmisten osallisuuden kokemus vahvistuu ja ehkäistään syrjäytymistä.

Lisäksi järjestetään teemoittain muistelukokoontumisia, jossa kerätty aineisto tallennetaan Sallaa ja sen historiaa kuvaavaan Sallawikiin. Halutessaan voi opetella Sallawikin käyttöä ja sinne kirjoittamista. Tärkeintä on kuitenkin kerätä talteen muistitietoa entisaikaisesta elämästä. Yhteistyökumppanina muisteluiden keräämisessä on Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo. Sallawiki on jo aikaisemmin toteutettu ELY-keskuksen tuella ja tämän hankkeen kautta sen käyttöä tehostetaan.

Tietokoneisiin liittyvä käyttökoulutus, käsityökokoontumiset ja muistelut järjestetään syksyn 2012 - kevät 2013 aikana. Koulutus on osallistujille ilmaista, hankerahoituksella tapahtuvaa (opettajan palkkakulut hankerahoituksesta).

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo (Savuskoskentie 12, 98900 SALLA)

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjasto keskellä kylää -hankkeessa ei tuotettu mitään erillistä verkko- tai muuta materiaalia. Hankkeesta tiedotettiin paikallislehdissä, lentolehtisillä ja vierailemalla erilaisisissa ikäihmisten harrasteryhmissä. Hankkeessa painatettiin kirjavinkkaus-kirjanmerkkejä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto keskellä kylää hankkeen aikana toteutettiin lehtisalin muutos siten, että sen tilajärjestely muutettiin niin, että se saatiin viihtyisämmäksi.  Alkuperäisestä lastenosaston muokkaamisesta luovuttiin, koska todettiin että ikäihmiset ovat jo valmiiksi orientoituneet lehtisalin käyttöön ja kokonaan uuteen tilaan heidän viemisensä olisi ollut liian haastavaa. Lehtisaliin hankittiin kahviautomaatti ja keinutuoli. Lisäksi perustettiin televisionkatselunurkkaus hankitulle Internet-televisiolle.  Uusia kalusteita ei hankittu, mutta sisäisin kalustejärjestelyin tilaan siirrettiin mm. sohvapöytä ja nojatuolia. Asiakaspalautetta ei ole kerätty kirjallisena, mutta koska valituksiakaan ei ole kuulunut, olemme päätelleet asiakaskunnan olevan tyytyväisiä tilajärjestelyihin. Television käyttö voisi olla aktiivisempaa, ja siihen tulisikin opastaa enemmän.

Heti hankkeen aluksi kirjastolle hankittiin lainauskäyttöön kaksi kannettavaa tietokonetta, jotka olivat varustettu Internet-yhteyksin. Halusimme suunnata tietokoneet nimenomaan ikäihmisten käyttöön, emmekä markkinoineet niiden olemassa oloa muutoin kun järjestetyissä käyttökoulutuksissa sekä vieraillessamme erilaisissa ikäihmisten harrastekerhoissa esittelemässä kirjaston palveluita. Lainattaville tietokoneille laadittiin lainaus- ja käyttösäännöt, sekä ohjeistus niiden käyttöönottoon. Lainausaika on kaksi viikkoa. Tietokoneet ovat olleet hyvin lainassa, useimmiten niin, että niistä toinen on koko ajan lainassa. Kun asiakas palauttaa koneen kirjastohenkilöstö käy sen läpi tarkastan kaiken olevan kunnossa ja tyhjentää välimuistin ja selaushistorian niin ettei koneelle jää yksityisiä tietoja, koska asiakkaalla ei välttämättä ole tällaista osaamista.

Käyttökoulutuksia järjestettiin 15 kertaa, ja niissä oli opiskelijoita noin kymmenen henkeä. Opettajana toimi kansalaisopiston atk-opettaja, ja hänelle maksettiin palkka kansalaisopiston palkkion mukaan kirjaston kehittämishankkeelta. Korostimme asiakkaille kyseessä olevan kirjaston saaman hankerahoituksen turvin järjestettyä koulutusta, jonka vuoksi se oli asiakkaille ilmaista. Silti koulutuksen loppuessa saimme kuulla pettyneitä huokauksia siitä, kuinka ”tämänkin palvelun kunta ottaa pois juuri kun päästiin vauhtiin”. Koska käyttökoulutuksessa kulkevat ihmiset olivat ihan aloittelijoita tietokoneen käytön kanssa, niin oleelliseksi muodostui se, että käyttökoulutus annettiin pienissä 1 – 3 hengen ryhmissä 45 min. kerrallaan. Kirjaston langaton verkko mahdollisti myös omilla koneille opiskelun – opiskelijat toivat siis omat koneensa mukanaan. Koulutuspaikkana toimi kirjaston lehtisali.

Hankkeen alkuvaiheessa huomasimme, että kirjaston käyttöön tottumattomia ikäihmisiä on turha houkutella kirjastoon lehti-ilmoittelun avulla. Niinpä kirjastovirkailijat jalkautuivat alkuvuodesta 2013 ikäihmisten harrasteryhmiin kertomaan kirjastopalveluista aina kaksi virkailijaa kerrallaan. Vastaanotto oli ylitsevuotavan ystävällistä. Kaikissa Sallassa toimivissa ikäihmisten harrasteryhmissä vierailtiin, kaiken kaikkiaan vierailuja tehtiin kolme kirkonkylällä ja yksi sivukylällä. Vierailun aikana kerrottiin paitsi Kirjasto keskellä kylää kirjastohankkeesta niin myös kirjastopalveluista yleensä. Vierailujen kautta tavoitettiin noin 150 - 200 ikäihmistä. Huomioitavaa on, että kirkonkylällä vierailumme kohdistui jo toimiviin ryhmiin, joissa vastaanotto oli hyvä. Sen sijaan sivukylän vierailu kohdistu Etelä-Sallan palvelupisteeseen, kyläkoululle, ja koska siellä ei ollut valmiina toimivaa ryhmää, niin vierailun osallistujamäärä oli pyöreät nolla.

Edellä mainittujen vierailujen tuloksena saimme muutamia uusia asiakkaita, mutta ehkä suurin vaikutus oli vastavierailuhalukkuus – kaikki toimivat ryhmät halusivat tehdä vastavierailun kirjastoomme kevään 2013 aikana. Päivät on sovittu huhtikuulle ja kirjastovirkailijat olivat suunnitelleet ohjelman kirjastolle. Se sisälsi tutustumista vanhoihin kyläkirjoihin ja kotiseutukokoelmaan, Internet-televisioon, lehtisaliin ja kirjaston yleisesittelyn. 

Ikäihmisille suunnattua viriketoimintaa kirjastolle käsitöiden puitteissa emme saaneet toimimaan. Sen sijaan pyysimme Kemijärven kirjastolta lainaan 1 – 3 vuosikertaa kerrallaan vanhoja Koillis-Lappi –lehtiä, joiden puitteissa järjestimme lukuiltoja. Näitä lukuiltoja vetää harrastehistorioitsija, hänelle maksettiin palkkio kansalaisopiston opettajan tuntipalkan mukaisesti Kirjasto keskellä kylää hankkeelta. Lukuillat ovat osallistujille ilmaisia. Niitä järjestettiin vuoden 2013 aikana, ja ne saivatkin mukavan vastaanoton. Koska Koillis-Lappi lehdet ovat olleet kirjastolla noin kuukausi kerrallaan aina samat lehdet, niin ovat ne saaneet kovasti kiinnostuneita lukijoita myös lukuiltojen ulkopuolella. Lukuiltoja järjestettiin viisi kertaa ja niissä oli kävijöitä yhteensä n. 25.

Hankkeen tavoitteena ollut perimätiedon ja kertomustiedon tallennus Sallawikiin ei toteutunut. Aloittelevat tietokoneen käyttäjät olivat niin aloittelijoita, että heidät oli tässä vaiheessa mahdollista opettaa ainoastaan kirjaston verkkosivujen käyttöön sekä lukemaan Sallawikiä. 

Hankkeen käynnistyessä otimme yhteyttä myös Hopeaharjun vanhainkotiin ja palvelukotiin. Sovimme palaverissa vierailuista näihin paikkoihin kerran kuukaudessa. Vierailut jakaantuivat kirjaston, yleisen kulttuuritoimen ja Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon välille. Talven 2012 – 2013 aikana vierailuja tehtiin noin 14 kertaa ja niitä jatkettiin vähän harvemmalla tahdilla (kerran kuukaudessa syksyllä 2013) vielä yhdeksän kertaa. Näistä kirjaston osuus oli seitsemän vierailukertaa. Palautteet vierailuista olivat positiivisia, vaikkakin jalkautuminen kirjaston ulkopuolelle ei ollut kaikille helppoa – sen vuoksi vierailut suoritettiin työpareina, kuin myös vierailut ikäihmisten harrasteryhmiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Tulemme jatkamaan Koillis-Lappi lehtien lukuiltoja myös vuonna 2014 niiden saaman hyvän palautteen vuoksi. Internet-yhteyksin olevat lainattavat tietokoneet jäävät myös kirjastoasiakkaiden käyttöön niin kauaksi aikaa kuin ne toimivat.

Kansalaisopiston kautta pyritään kirjastolle järjestämään lisää pienryhmäopetusta tietotekniikassa. Aloittelijoille pienryhmätyöskentely/parityöskentely tuntuu olevan helpoin tapa oppia ja kynnys toimintaan mukaan tulemiselle on matala.

Kirjastotilojen muuttaminen asiakkaita paremmin palvelevaksi on levinnyt myös muihin tiloihin. Vuoden loppuun menessä saimme valmiiksi esittelyhyllyt uutuuskirjallisuudelle ja vinkatuille kirjoille.

Vierailuja Hopeaharjun palvelukotiin jatketaan myös keväällä 2014 totutulla kerran kuukaudessa käyntitiheydellä. Ikäihmisten ryhmissä vieraileva kirjasto/kansalaisopistotyöntekijä vinkkaa käyntikerroillaan eri kirjaston palveluista sekä kirjallisuudesta.

Hanke on innostanut katsomaan omaa työympäristöä asiakaslähtöisestä näkökulmasta ja kirjastossa onkin tehty pieniä muutoksia, jotka asiakkaat ovat laittaneet merkille ilahtuneista kommenteista päätellen. Myös kirjanmerkki-kirjavinkkaus on toiminut niin hyvin, että toimintaa jatketaan ja merkkejä tilataan uusi painos.

Lisätietoa: 

Muut kustannukset: leasinlaitteista vakuutusmaksut.

Aloituspäivämäärä : 
31/12/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 391
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 491

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
29kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
389henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 900

Tavoitteet kirjaston monipuolisemmasta asiakaskäytöstä ovat kirjastoalan tavoitteiden mukaisia. Katso myös Perustelumuistio 2012 Hankerekisterin Ohjeet -valikosta.

 
okm
avi