Kirjasto keskipisteessä
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040-806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-KLM
FO-nummer : 
FI0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044-780 9564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektbeskrivning : 

1          Johdanto

1.1    Yleiskuvaus

Kirjastojen toimintaympäristöt elävät jatkuvassa muutoksessa, joka vaatii kirjastohenkilökunnalta paljon.  Kirjastoille asiakaspalvelu on ensisijaista ja tämä merkitsee sitä, että kirjasto pyrkii siihen, että kirjasto on auki mahdollisimman paljon.  Välillä on kuitenkin pysähdyttävä miettimään koko henkilökunnan voimin, missä mennään ja mihin mennään. Kirjasto keskipisteessä? Kuinka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimintaympäristön kehittyminen ja muutokset vaikuttavat kirjaston toimintaan ja kirjastotilojen käyttöön ja tarjottaviin kirjastopalveluihin.  Kunnat ovat myös päivittämässä strategioitaan ja tällöin mietityistä näkemyksistä olisi apua strategiatyöskentelyssä. 

1.2    Tuote

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston yhteinen, kirjallinen selvitys siitä, miten kirjaston henkilökunta näkee, että kirjaston tulisi kohdata ja tavoittaa asiakkaansa kokoelmatyössä, asiakaspalvelussa ja tiedottamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

1          Projektin organisointi

1.1    Sidosryhmien kuvaus

Kirjaston asiakkaiden parantunut asiakaspalvelu, jossa huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet. Kirjaston henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet työn kehittämiseen kasvavat samoin kuin tietoisuus työssä tapahtuvista muutoksista. Näin myös henkilökunnan työhyvinvointi paranee.

1.2    Vastuuhenkilöt

Kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg, lähikirjastojen johtajat ja osastojenjohtajat.

2          Projektin ohjaaminen

Kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg.

2.1    Tavoitteet ja priorisointi

Tavoitteena on henkilökunnan osallistamisen parantaminen kirjaston kehittämisessä ja strategisessa johtamisessa. Projektissa on tarkoitus etsiä henkilökunnan vastauksia kysymyksiin, mikä työssä on muuttunut ja mikä on muuttanut työtä, näyttääkö toiminta erilaiselta, jos sitä tarkastellaan käyttäjän näkökulmasta eikä kirjaston omien prosessien tai työtapojen kautta. Mistä on mahdollista luopua ilman, että asiakas kärsii ja palvelevatko kirjaston rutiinit enää asiakasta? Onko mahdollista hyödyntää keskitettyjä palveluja, jotta omassa työssä voidaan keskittyä asiakkaisiin? Entä miten asiakas kohdataan palveluissa – entä haastava asiakas? Miten asiakas voidaan ottaa mukaan toiminnan suunnitteluun? Miten kehitetään käyttäjäystävällisiä tuotteita ja palveluja?

2.2    Seuranta ja ohjaus

Kirjastotoimenjohtaja Susann Forsberg, lähikirjastojen johtajat ja osastojenjohtajat

2.3    Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

Työpajatyöskentelyä varten palkataan talon ulkopuolinen vetäjä, jolla on laaja-alainen kirjastoalan asiantuntemus.

3          Tekniikka

3.1    Menetelmät ja työkalut

Hanke alkaa kahden viikon välein järjestettävällä tilaisuudella, joista toinen kestää koko päivän ja toinen puoli päivää.  Henkilökunta jaetaan ryhmiin, joissa käynnistetään skenaariotyöskentely, jota ryhmät jatkavat parin kuukauden ajan. Ryhmät kirjaavat lyhyesti 2-3 power point –dialle poimintansa tulokset ja toimittavat ne hanketta vetävälle konsultille viikkoa ennen seuraavia työpajoja, jossa niitä hyödynnetään jatkotyöskentelyä varten.  Kolmas ja neljäs työpaja järjestetään pari kuukautta ensimmäisten jälkeen.  Niissä käydään läpi ryhmien esitykset, niistä syntyvät skenaariot ja tulevaisuudenkuvien vaatimat muutokset.  Viimeisessä työpajassa valitaan ja käydään yhdessä läpi todennäköisimmät tulevaisuudenkuvat ja tärkeimmät toimenpiteet, joilla niihin voi valmistautua.

Päivien aikana tutustutaan luennoitsijoiden jhdolla esimerkkeihin ja hyviin käytäntöihin suomalaisista ja ulkomaalaisista kirjastoista.

Työpajojen / tapaamisten välillä hyödynnetään kirjastoa varten luotua blogia tai wikiä, johon skenaariotyöskentelyn vetäjä toimittaa hyödyllisiä linkkejä ja uutisia, pohdittavia aiheita ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin.  Valtaosa työskentelystä tapahtuu itse työpajoissa, jolloin osallistujia ei kuormiteta tapaamisten välillä liikaa.

3.2    Dokumentointi

Kirjaston käyttöön tuleva blogi/wiki, johon kirjattu henkilökunnan skenaariot.

Projektet börjar : 
01/09/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 050
Egen finansiering: 
€1 350
Budget sammanlagt: 
€5 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Määrärhan vähäisyyden ja hakemusten suuren määrän vuoksi Pohjanmaan ELY-keskus priorisoi muita Kokkolan kaupunginkirjaston hankkeita.