Kirjasto kiertueella
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Seppälän puistotie 16
35800
Bibliotekets telefonnummer : 
03-4888561
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.mantta@manttavilppula.fi
ISIL-kod : 
FI-Mavi
FO-nummer : 
0157867-2
Ansvarsperson : 
Riitta Taskinen
Telefonnummer : 
050-4391127
E-post : 
riitta.taskinen@manttavilppula.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjastot tarvitsevat markkinointia, koska kansalaisten ajasta ja huomiosta joudutaan kilpailemaan entistä enemmän. Haasteita tuovat muun muassa ihmisten luku-, kuuntelu- ja tiedonhakutottumusten muuttuminen. Kirjastohenkilöstö on huomannut, että monet kaupunkilaiset eivät tiedä, mitä kaikkea aineistoa ja palveluita heidän omissa kirjastoissaan on tarjolla.

Kirjasto haluaa esitellä aineistojaan ja monipuolisia palveluitaan. Kirjasto toivoo tavoittavansa myös niitä kaupunkilaisia, jotka eivät käy kirjastossa. Kirjaston tavoitteena on järjestää markkinointikampanja, jonka aikana jalkaudutaan kaupunkilaisten keskuuteen mm. erilaisiin tilaisuuksiin, torille ja työpaikoille. Kampanjan jälkeen hyväksi havaittuja uusia toimintamalleja voidaan jatkaa ja kehittää. Tarkoitus on myös näkyä katukuvassa ja kohottaa kirjaston imagoa.

Kirjasto kokoaa erilaisia esittelypaketteja aineistostaan. Pakettien sisältönä on kirjoja ja muuta aineistoa, kirjaston esitteitä, kirjanmerkkejä ym. Paketteja varten hankitaan laukkuja, esittelypöytä, viiri ym. Kirjasto tilaa graafiselta suunnittelijalta kuvituksen palvelupisteen somistamiseen. Kirjasto palkkaa projektihenkilön suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointikampanjaa. Vaihtoehtoisesti projektihenkilöksi irrotetaan kirjaston työntekijä ja hänelle palkataan sijainen. Tarkoituksena on, että projektihenkilö kuljettaa ja perustaa liikuteltavia kirjastopisteitä sekä esittelee niissä kirjaston aineistoa ja palveluita. Aineiston lainaamista varten hankitaan kannettava tietokone ja viivakoodilukija.

Projektihenkilö järjestää myös kirjastossa aineistonäyttelyjä ja palveluiden esittelytilaisuuksia.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu projektissa mukana olevan kirjastohenkilöstön palkoista sekä ja materiaalikuluista.

 

Tidigare projekt: 

Snack & pop-up! Vinkkivälipaloja ja uutta näkyvyyttä Vaasan kaupunginkirjastossa, Kirjastomarkkinointi uusille asiakkaille Helsingin kaupunginkirjastossa

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankerahalla palkattiin osa-akainen työntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan projektia. Kirjastolle tilattiin uusi logo, logolla somistettu messupöytä, kannettava tietokone, viivakoodinlukija, puhelin ja kaksi matkalaukkua. Hankerahaa kului myös tietokoneen ja puhelimen nettiliittymiin, projektityöntekijän matkoihin, messujen pöytävuokraan ja toimistotarvikkeisiin.  Varsinainen projekti kesti kolme kuukautta.

Kiertävää kirjastoa kutsuttiin Liikkuvaksi kirjastoksi ja se vieraili eri puolilla kaupunkia toreilla, messuilla, kaupoissa, kylätapahtumassa ja kouluilla. Kirjastossa järjestettiin mm. logonjulkistamistilaisuus ja projektin päätteeksi iltakirjasto.

Kun Liikkuva kirjasto jalkautui kaupungille, matkalaukkuihin pakattiin mukaan kirjoja, elokuvia ja muuta aineistoa. Kannettavalla tietokoneella ja puhelimella pystyttiin käyttämään citrix-yhteydellä Aurora-virkailijaohjelmaa, joten asiakkaille voitiin tallentaa kirjastokortteja, lainata ja palauttaa aineistoa. Myös tiedonhaku ja Piki-verkkokirjaston esittely onnistui.

Lähtemällä liikkeelle kirjastopalvelut saivat näkyvyyttä ja tavoittivat sellaisia ihmisiä, jotka eivät käy kirjastoissa. Kirjaston mukanaolo torilla suorastaan yllätti kaupunkilaisia. Kouluvierailuilla kannettavasta tietokoneesta oli paljon apua, kun esim. vinkkauksen yhteydessä pystyttiin heti lainaamaan aineistoa.

Tapahtumien suunnitteluun kului yllättävän paljon aikaa ja käytännön järjestelyjen kannalta olisi ollut helpompi, jos projektityöntekijä olisi ollut kirjaston vakituista henkilökuntaa. Huomattiin myös, että kirjoja kannattaa viedä esille ulos vain hyvin kuivalla ilmalla.

Liikkuvan kirjaston järjestelyissä ja mukana vierailuilla oli projektityöntekijän lisäksi useimmiten myös kirjaston vakituinen työntekijä, joten kirjaston  henkilökunnan palkkakulut ovat omavastuuosuutta. Kirjasto kustansi lisäksi myös tilaisuuksien ilmoituskulut, tarjoilut ja ohjelman.

 

Fortsatta åtgärder: 

Varsinaisen hankkeen päättymisen jälkeen kirjasto on käyttänyt ilmoitteluissaan ja markkinoinnissa projektirahoilla teetettyä logoa. Liikkuva kirjasto on vieraillut edelleen mm. messuilla ja kouluilla, joten hankkeella saatiin aikaan pysyviä vaikutuksia.

Projektet börjar : 
01/06/2013
Projektet avslutas : 
28/11/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€13 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 690
Egen finansiering: 
€1 660
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
200henkilö/person
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
250henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Valtionavustusta ei myönnetä yksittäisen kirjaston markkinointiesitteiden tai -lehtien tekemiseen.

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013