Kirjasto kotouttamisen tukena
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Marjo Väisänen, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Kirjaston puhelin : 
0447037315
Kirjaston sähköposti : 
city.library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Heidi Karhu
Puhelin : 
0447037330
Sähköposti : 
heidi.karhu@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston palvelut tunnetuiksi ja näkyviksi maahanmuuttajille. 

Hankkeessa luodaan selkeät palvelut, verkkosivustot ja kohdennettu markkinointi maahanmuuttajille. Hankkeessa myös koulutetaan ja rohkaistaan henkilökuntaa kohtaamaan erilaisia asiakkaita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Maahanmuuttajille suunnatut peruspalvelut, verkkopalvelut ja ryhmille suunnatut palvelut ajantasaistetaan ja parannetaan. Hankkeen aikana kartoitetaan ja toteutetaan tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat suunnattuja maahanmuuttajille ja paikalliselle väestölle. Hankkeen aikana kartoitetaan mahdolliset kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ja syvennetään yhteistyötä heidän kanssaan.

Kuvaus : 

Hankkeen tausta

Euroopassa on meneillään pakolaiskriisi. Sisällissodat ja levottomuus Euroopan lähialueilla on saanut miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan.  Pakolaisvirta Pohjois-Suomeen on yllättänyt koko Suomen. Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle on saapunut elo-syyskuun 2015 aikana tuhansia pakolaisia ennen kaikkea Irakista. Oulussa Heikinharjun vastaanottokeskus, hätämajoitustilat Kastellissa, Hiukkavaarassa ja Sanginsuussa ovat täynnä. Siikajoella jo kertaalleen suljettu Ruukin vastaanottokeskus on avattu uudelleen. Pakolaisten lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle muuttaa maahanmuuttajia myös rakkauden ja työn perässä.

Maahanmuuttajien kotouttamisen tarve on kasvanut ja kirjastot voivat ottaa suuren roolin kotouttamisessa. Miten teemme kirjaston tunnetuksi maahanmuuttajille? Kuinka kirjastot voivat auttaa sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan? Mitä kirjasto voi tarjota maahanmuuttajalle? Miten kirjaston henkilökunta kohtaa maahanmuuttajan? Miten kirjastovoi auttaa maahanmuuttajan kotouttamista? Voiko kirjasto tuoda muita kulttuureja tunnetuksi myös paikallisille asukkaille?

Hankkeet tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston palvelut tunnetuiksi ja näkyviksi maahanmuuttajille. 

Hankkeessa luodaan selkeät palvelut, verkkosivustot ja kohdennettu markkinointi maahanmuuttajille. Hankkeessa myös koulutetaan ja rohkaistaan henkilökuntaa kohtaamaan erilaisia asiakkaita.

Kirjasto tarjoaa maahanmuuttajille tilat, joissa viettää aikaa ja kohdata ihmisiä. Kirjasto mahdollistaa pääsyn tietoyhteiskuntaan tarjoamalla maahanmuuttajien käyttöön tietokoneet ja tabletit, fyysiset kirjat ja e-aineistot. Kirjaston järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien kautta voimme tarjota tekemistä ja kulttuuria.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa Oulun kaupunginkirjasto ja Raahen kaupunginkirjasto lähtevät yhdessä selvittämään maahanmuuttajien kotouttamiseen vaikuttavia toimia kirjastoissa ja luomaan toimintatapoja, joilla helpotetaan maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajille suunnatut peruspalvelut, verkkopalvelut ja ryhmille suunnatut palvelut ajantasaistetaan ja parannetaan. Hankkeen aikana kartoitetaan ja toteutetaan tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka ovat suunnattuja maahanmuuttajille ja paikalliselle väestölle. Hankkeen aikana kartoitetaan mahdolliset kolmannen sektorin yhteistyökumppanit ja syvennetään yhteistyötä heidän kanssaan.

Hankkeessa panostetaan kirjaston työntekijöiden kouluttamiseen ja opastamiseen, jotta työntekijät ovat valmiita kohtaamaan erilaisia asiakkaita.

Hanketyöntekijän palkkaus

Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä yhdeksäksi kuukaudeksi. Hankkeeseen palkatun työntekijän tehtävänä on selvittää millaisia palveluita kirjastot tarjoavat tällä hetkellä maahanmuuttajille ja kartoittaa mahdollisia uusia palvelumuotoja. Yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa hanketyöntekijä luo maahanmuuttajille selkeät kirjastopalvelut.

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluvat myös markkinointikanavien ja yhteistyökumppaneiden selvittäminen.  Hanketyöntekijä perehtyy myös kirjastojen verkkoaineistoihin: kartoittaa, suunnittelee ja kehittää verkkopalveluita yhdessä kirjastojen henkilökunnan kanssa.

Hanketyöntekijän tehtävänä on järjestää kaikille Pohjois-Pohjanmaan yleisille kirjastoille koulutusta maahanmuuttajan kohtaamiseen. Koulutusta ostetaan kirjaston ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Hankkeen lopputulos

Hankkeen päättymisen jälkeen maahanmuuttajille tarjottavat kirjastopalvelut on suunniteltu ja toteutettu kaikissa kirjastopisteissä ja kirjastolla on selkeät yhteistyöverkostot. Kirjastot avoimena tilana ja kirjastojen palvelut ovat eri maahanmuuttajaryhmille tunnettuja ja paremmin esillä. Kirjastoilla on käytössään maahanmuuttajille suunnatut verkkopalvelut.  Hankkeessa tuotetut materiaalit tulevat kaikkien Pohjois-Pohjanmaan yleisten kirjastojen käyttöön.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Raahen kaupunginkirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä kirjaston palvelut tunnetuiksi ja näkyviksi maahanmuuttajille. 

Hankkeessa luodaan selkeät palvelut, verkkosivustot ja kohdennettu markkinointi maahanmuuttajille. Hankkeessa myös koulutetaan ja rohkaistaan henkilökuntaa kohtaamaan erilaisia asiakkaita. Katso raportti.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto kotouttamisen tukena – hankkeen myötä Oulun ja Raahen kaupunginkirjas-toissa on kartoitettu alueiden maahanmuuttajien tarpeita kirjastopalvelujen suhteen. Maahanmuuttaja-asiakkaille tarjottavia kirjastopalveluja on uudistettu ja selkiytetty. Kirjaston työntekijöille on järjestetty aiheeseen liittyvää koulutusta. Monikulttuurisia tapahtumia pidettiin hankkeen myötä enemmän. Kirjastojen monikulttuurista yhteis-työverkostoa kasvatettiin ja samalla luotiin uusia yhteistyön muotoja.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€33 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 960
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 160
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€45 093
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 093
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 627

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
55henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€33 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi