Kirjasto kotoutumisen tukena
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
040-318 2580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Maria Bang
Puhelin : 
040-318 4506
Sähköposti : 
maria.bang@kerava.fi
Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda Keravan kirjastolle selkeät toimintakäytännöt, joilla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista. Lähtökohtana on verkostoituminen niiden toimijoiden kanssa, jotka edistävät maahanmuuttajien kotoutumista Keravalla. Kirjasto voi tukea kotoutumista esimerkiksi tarjoamalla maahanmuuttajille suomen kielen oppimateriaaleja sekä omankielistä aineistoa. Oman äidinkielen ylläpitäminen tutkitusti edistää myös vieraan kielen oppimista.

 

Hankkeessa on tärkeää löytää ne viestintäkanavat, joiden kautta kirjasto tavoittaa mahdollisumman suuren osan Keravan maahanmuuttajataustaisista asukkaista. Avainasemassa ovat suomen kielen opettajat sekä muut maahanmuuttajien kanssa työskentelevät henkilöt. Heidän kauttaan voidaan tiedottaa esimerkiksi kirjaston harvinaiskielisistä siirtokokoelmista suoraan kohderyhmälle. Tavoitteena on myös saada kaikki suomen kielen opetusryhmät tutustumaan kirjastoon osana kielen oppimista.

 

Toimintasuunnitelma

Hanke toteutetaan palkkaamalla kirjastoon 6 kuukaudeksi projektityöntekijä, jonka tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja toteuttaa hankkeen tavoittelemat uudistukset. Hanketyöntekijä dokumentoi työtään ja toimii tiiviissä yhteistyössä kirjaston vakituisen henkilökunnan kanssa, joten kaikki hankkeessa kehitetyt uudistukset jäävät pysyväksi osaksi kirjaston toimintaa. Hankkeen loppupuolella hanketyöntekijä järjestää koko kirjaston henkilökunnalle koulutuksen, jossa käydään läpi hankkeessa opitut asiat. Lisäksi projektityöntekijä uudistaa kirjaston asiakasesitteet maahanmuuttajien tarpeet huomioiden.

 

Hankkeessa saatujen tietojen ja taitojen avulla maahanmuuttajaryhmille suunnattuja kirjaston käytön opetuksia kehitetään entistä asiakasystävällisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Opetuksen laatua kehittämällä varmistetaan, että maahanmuuttajataustaisilla asiakkailla on riittävä ymmärrys kirjaston palveluista. Lisäksi tarjottavia palveluja kehitetään siten, että ne ovat maahanmuuttajataustaisille asiakkaille hyödyllisiä ja mielekkäitä.

 

Kirjaston tilat ja tapahtumat ovat avoimia kaikille, joten kirjasto tarjoaa luontevan kohtaamispaikan maahanmuuttajille ja kantaväestölle. Hankkeessa selvitetään, voidaanko kirjaston tiloja ja tapahtumia kehittää maahanmuuttajataustaisille asiakkaille helpommin lähestyttäviksi. Kirjasto tekee nyt jo tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen kanssa, joten tässä hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti aikuisväestö.

 

Projektin kustannukset

Projektin kustannukset koostuvat projektityöntekijän palkasta (6kk, yht. 18 000€), tarvikehankinnoista (1500€) ja palvelujen ostoista (1500€). Haettava avustus on 17 000€ ja kirjaston omarahoitusosuus on 4000€.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi