Kirjasto, koulun kaveri
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kiteen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiteentie 25
82500
Yhteyshenkilön nimi : 
Sinikka Panttila
Puhelin : 
0401051152
Sähköposti : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan uuden opetussuunnitelman pohjalta, ja kirjaston tarjoamien mahdollisuuksien ja resurssien käyttöä oppimisen tukena pyritään edistämään. Hanke liittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ryhmäkäyntien määrä ja osallistujamäärä
Kyselyt opettajille ja oppilaille

Kuvaus : 

Aluksi kartoitetaan luokanopettajien ja eri oppiaineiden opettajien näkemyksiä siitä, mitä he odottavat kirjastolta ja millaisia ideoita heillä olisi yhteistyön kehittämiseksi. Yhdessä opettajien kanssa suunnitellaan ja toteutetaan eri oppiaineisiin ja käsiteltäviin aiheisiin sopivia kirjastokäyntejä.
Tavoitteena on tutustuttaa oppilaita kirjaston tarjoamiin aineistoihin, ohjata heitä tiedonhaun prosessissa ja tiedonhallintataidoissa sekä tukea monilukutaidon kehittymistä.
Laaditaan uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuva kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma.
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi syys -18, kevät - 19 ja syys - 19 lukukausien aikana perusopetuksessa.
Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että kirjaston vakinainen työntekijä siirtyy osittain työskentelemään hankkeessa ja hänen tilalleen otetaan osa-aikainen sijainen.
Lisäksi järjestetään 2-3 asiantuntijavierailua.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000
 
okm
avi