Kirjasto, koulun kaveri
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kiteen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kiteentie 25
82500
Ansvarsperson : 
Sinikka Panttila
Telefonnummer : 
0401051152
E-post : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Projektets målsättning: 

Kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä lisätään ja monipuolistetaan uuden opetussuunnitelman pohjalta, ja kirjaston tarjoamien mahdollisuuksien ja resurssien käyttöä oppimisen tukena pyritään edistämään. Hanke liittyy teemaan Monipuoliset lukutaidot

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Ryhmäkäyntien määrä ja osallistujamäärä
Kyselyt opettajille ja oppilaille

Projektbeskrivning : 

Aluksi kartoitetaan luokanopettajien ja eri oppiaineiden opettajien näkemyksiä siitä, mitä he odottavat kirjastolta ja millaisia ideoita heillä olisi yhteistyön kehittämiseksi. Yhdessä opettajien kanssa suunnitellaan ja toteutetaan eri oppiaineisiin ja käsiteltäviin aiheisiin sopivia kirjastokäyntejä.
Tavoitteena on tutustuttaa oppilaita kirjaston tarjoamiin aineistoihin, ohjata heitä tiedonhaun prosessissa ja tiedonhallintataidoissa sekä tukea monilukutaidon kehittymistä.
Laaditaan uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuva kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma.
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi syys -18, kevät - 19 ja syys - 19 lukukausien aikana perusopetuksessa.
Hanke on tarkoitus toteuttaa niin, että kirjaston vakinainen työntekijä siirtyy osittain työskentelemään hankkeessa ja hänen tilalleen otetaan osa-aikainen sijainen.
Lisäksi järjestetään 2-3 asiantuntijavierailua.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€18 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 000