Kirjasto lähestyy lähiötä
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
02 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Kuvaus : 

Porissa on useita lähiöitä, joissa ei ole kiinteää kirjaston toimipaikkaa.  Porin Väinölän kaupungiosa on projektin kohde. Väinölä on 2 700 asukkaan lähiö Itä-Porissa n. 4 km:n etäisyydellä keskustasta. Asuintalot ovat enimmäkseen kerrostaloja tai 70-luvun tyylisiä omakotitaloja.  Väinölässä asuu paljon lapsiperheitä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja maahanmuuttajia. Väinölän lähikirjasto lakkautettiin 1999 Porin kirjastoverkon supistamisen yhteydessä. Alueella on useita kirjastoauton pysäkkejä ja lainausluvut ovat korkeita. Väinölän liikekeskuksessa toimii Väinölän kirjatupa, jota pyörittää kirjastoyhdistys. Väinölässä on on myös nuorisotila ja asukastupatoimintaa.  Väinölässä on 300 oppilaan alakoulu.

Projektin teemana on yhteisöllisyys, kotouttaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Projektissa sovelletaan UNESCON Living information –ohjelman ideaa käytäntöön : lisäämällä asukkaiden tietoyhteiskuntataitoja lisätään alueen yhteisöllisyyttä, estetään tiedollista ja sosiaalista syrjäytymistä ja lisätään suvaitsevaisuutta. 

Projekti toteutettaan yhteistyössä koulutoimen, perusturvan (sosiaalitoimen), nuorisotoimen, maahanmuuttajayhdistyksen, asukasyhdistyksen ja kirjastoyhdistyksen kanssa.

Projektiin tullaan palkkaamaan projektityöntekijä vetäjäksi ja koordinaattoriksi 12 kk:n ajaksi.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yhteenveto projektista:

Porin kaupunginkirjaston Kirjasto lähestyy lähiötä –projektista muodostui varsin monipuolinen kokonaisuus. Projektin aikana järjestettiin kaikille avoimia tapahtumia eri-ikäisille kohderyhmille, virkistettiin asiakkaiden muistia kirjaston tarjoamista palveluista, viriteltiin yhteistyötä alueen maahanmuuttajien ja kotouttamisen parissa toimivien tahojen kanssa, sekä laadittiin kirjastolle selkokielinen esite.

Selkokielinen kirjastoesite tulee olemaan käytössä Porin kaupunginkirjastossa pitkään.  Se voidaan antaa asiakkaalle uuden kortin yhteydessä, mutta sitä voidaan myös jakaa tiedotteena kirjaston tarjoamista palveluista vanhainkoteihin, vammaisten asumisyksiköihin ja palvelukoteihin, kuntoutumisyksiköihin yms. Selkoesitettä voidaan jakaa ryhmille kirjaston tutustumiskäynneillä.  Esimerkiksi suomen kieltä vasta opetteleville tai heille, joille yleiskielellä kirjoitetun tekstin lukeminen on vaikeaa, selkoesite tuo konkreettisella tavalla kirjaston palveluja tutuksi.

Projektin aikana järjestettyjen tapahtumien vaikuttavuuden mittaaminen ei ole yksiselitteistä, sillä tulokset eivät välttämättä näy suoraan tilastoissa. Tapahtumien avulla kirjasto sai näkyvyyttä ja tapahtumat muistuttivat asiakkaita siitä, että kirjasto on enemmän kuin kokoelma kirjoja – kirjasto on paikka, jossa tapahtuu.

Yhteistyö projektin yhteistyötahojen kanssa sujui kiitettävästi ja yhteistyötä onkin hyvä jatkaa projektin jo päätyttyä.

Toukokuun tapahtumapäivässä ja kirjastoauton tapahtumassa asiakkaat saivat tutustua lukukoiraan, joka on melko uusi palvelumuoto. Erilaiset tapahtumat antavat rennon tilaisuuden esitellä palveluja. Näin asiakkaat ottavat palvelut osaksi arkeaan myös myöhemmin, tapahtumien jälkeen. Projektissa järjestettyjen tapahtumien vaikuttavuus jatkuu siis myös vielä projektin päätyttyä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Selkokielinen kirjastoesite otetaan käyttöön kaikissa Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston toimipisteissä. Yhteistyötä projektin eri yhteistyötahojen kanssa jatketaan.

Lisätietoa: 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.7.2013 päivätyllä päätöksellään VARELY/1966/04.00.04.02/2011 myöntänyt Porin kaupunginkirjastolle valtionavustuksen käyttötarkoituksen muutoksen hankkeelle koskien 10 000 euron osuutta myönnetystä avustuksesta. Mainittu 10 000 € on siirretty käytettäväksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaan "Satakirjastot-asiakaslehti" -hankkeeseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€28 207
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 207

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
368henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000
 
okm
avi