Kirjasto mediakasvatuksen ohjaajana
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Marttilan kirjasto
Marttilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Härkätie 723
21490
Kirjaston puhelin : 
02 4845342
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@marttila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Marti
Y-tunnus : 
0135086-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Jurttila-Nurminen
Puhelin : 
02 4845342
Sähköposti : 
taina.jurttila-nurminen@marttila.fi
Kuvaus : 

Marttilan vastavalmistuneessa kirjastossa aloitetaan osallistava mediakasvatuskampanja, jonka tavoitteena on kehittää  asiakkaiden kansalaisvalmiuksia ja mediataitoja nopeasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.

Painopisteenä on luoda ala-asteikäisille valmiudet kriittiseen ja turvalliseen mediaympäristön käyttöön. Kirjastoon hankitaan 6 kannettavaa tietokonetta, dataprojektori, blu-ray soitin, 5 i-pad –laitetta, kamera, videokamera, taulutietokone, skanneri ja valkokangas. Projektityöntekijä organisoi opetuksen, järjestää tapahtumat ja valmistelee käytettävän materiaalin.

Marttilan kunta on rakentanut uuden kirjaston, joka avattiin yleisölle elokuussa 2013. Uuden rakennuksen valmistuttua on käytettävissä oleva tila kaksinkertaistunut. Tämä antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen laajempaan toimintaan.

Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä pystytään nyt lisäämään. Tähän saakka toiminta on keskittynyt lainaukseen ja kirjavinkkaukseen, mutta nyt olisi mahdollista aloittaa mediakasvatuksen kehittäminen alakouluikäisten kanssa. Tämä lisäisi heidän valmiuttaan siirtyä yläasteelle.

Nykyaikana lapsilla ja nuorilla on yhä kasvavat mahdollisuudet käyttää moderneja laitteita sekä opiskelussa että vapaa-aikana. Lapsilla on pääsy internetin, sosiaalisen median ja erilaisten pelien suureen maailmaan. Koska lapset myös helposti omaksuvat teknisten laitteiden käytön, unohtuu usein opastus siitä kuinka näitä mahdollisuuksia hyödynnetään oikein ja turvallisesti.

Kirjasto on monenlaisen tiedon lähde ja onkin luontevaa, että kirjastosta saa kasvatusta myös erilaisten medioiden oikeanlaiseen käyttöön. Koska lapset oppivat parhaiten kokeilemalla ja itse tekemällä, on saatavilla oltava oikeat laitteet käytännön harjoitteluun. Kirjaston nykyiset tekniset laitteet eivät vastaa nykyajan tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Dataprojektorin avulla voitaisiin opastusta antaa isommalle ryhmälle. Kaikille oppilaille olisi myös annettava tasapuolinen mahdollisuus tutustua erilaisiin nykyaikaisiin medialaitteisiin.

Kirjaston v. 2014 painopistealueena on sähköisten palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen. Uusilla laitteilla mahdollistettaisiin myös aikuisväestön opastaminen jatkuvasti enenemässä määrin vaadittujen sähköisten mediataitojen pariin. Oikealla välineistöllä houkutellaan kirjastoon yhä laajempaa käyttäjäjoukkoa ja kehitetään kansalaisvalmiuksia.

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä 3 kuukaudeksi tekemään materiaalia, ohjaamaan opetusta ja järjestämään tapahtumia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tiedonhakutehtävälistoja, tiedonhakusuunnistustehtäviä mobiililaitteilla luettavia qr-koodeja seuraten, tiivistelmiä mobiililaitteiden ja tietoyhteyksien ominaisuuksista senioriväestölle, verkkopankin tietoturvallisuustiedote, opas kriittisen medialukutaidon hallintaan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Aikuisväestö sai käytännönläheistä tietoa ja opastusta mobiililaitteiden ja tietoverkkojen käytöstä. Moni seniori on hankkinut itselleen älylaitteen jokapäiväiseen käyttöön. Sähköisiin palveluihin on ollut mahdollisuus tutustua kirjaston laitteilla ja opastusta niiden käyttöön on ollut saatavilla kirjaston henkilökunnalta.
Oppilaat innostuivat kehittämään tiedonhakutaitojaan uusien mobiililaitteiden avulla. On tärkeää, että kirjasto osallistuu nuorten tiedonhaun ja informaatiolukutaidon kehittämiseen. Mediakasvatuksella on onnistuttu kiinnittämään nuorten huomio tiedontuottajien luotettavuuteen ja lähteiden alkuperään. Osana tätä kasvatusta on opittu myös hyviä verkkokäytäntöjä. Tavoitteena on ollut, että nuoret oppivat kuinka paljon sosiaalinen media ja internet tallentavat tietoja sekä käyttäjistään että käyttäjän antamia tietoja. Tuloksena on ollut nuorten suhtautuminen nettimaailmaan terveen kriittisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston käyttäjillä on jatkossakin mahdollisuus tutustua projektissa hankittuihin medialaitteisiin ja niiden käyttöön on mahdollista saada opastusta. Tämä palvelee erityisesti niitä henkilöitä, joilla ei vielä ole laajaa sähköisten palvelujen tuntemusta. Verkkoviikkoja eri teemoilla jatketaan ja uusia elektronisia palveluja asiakkaille kehitetään.
Kouluyhteistyötä edistetään jatkamalla erityisesti 5. – 6.-luokkalaisille suunnattua tiedonhallintataidon opetusta.
Medialukutaitoa kehittäessä on otettava huomioon myös nuoria osallistava mediatuotanto, jolloin jo varhain totutaan mobiilipedagogiikkaan, joka on tulevaisuuden oppimismuoto.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 183
Oma rahoitus yhteensä: 
€183
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
66henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
48henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.