Kirjasto mediakasvatuksen ohjaajana
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Marttilan kirjasto
Marttilan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Härkätie 723
21490
Bibliotekets telefonnummer : 
02 4845342
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@marttila.fi
ISIL-kod : 
FI-Marti
FO-nummer : 
0135086-2
Ansvarsperson : 
Taina Jurttila-Nurminen
Telefonnummer : 
02 4845342
E-post : 
taina.jurttila-nurminen@marttila.fi
Projektbeskrivning : 

Marttilan vastavalmistuneessa kirjastossa aloitetaan osallistava mediakasvatuskampanja, jonka tavoitteena on kehittää  asiakkaiden kansalaisvalmiuksia ja mediataitoja nopeasti kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.

Painopisteenä on luoda ala-asteikäisille valmiudet kriittiseen ja turvalliseen mediaympäristön käyttöön. Kirjastoon hankitaan 6 kannettavaa tietokonetta, dataprojektori, blu-ray soitin, 5 i-pad –laitetta, kamera, videokamera, taulutietokone, skanneri ja valkokangas. Projektityöntekijä organisoi opetuksen, järjestää tapahtumat ja valmistelee käytettävän materiaalin.

Marttilan kunta on rakentanut uuden kirjaston, joka avattiin yleisölle elokuussa 2013. Uuden rakennuksen valmistuttua on käytettävissä oleva tila kaksinkertaistunut. Tämä antaa mahdollisuuksia uudenlaiseen laajempaan toimintaan.

Koulun kanssa tehtävää yhteistyötä pystytään nyt lisäämään. Tähän saakka toiminta on keskittynyt lainaukseen ja kirjavinkkaukseen, mutta nyt olisi mahdollista aloittaa mediakasvatuksen kehittäminen alakouluikäisten kanssa. Tämä lisäisi heidän valmiuttaan siirtyä yläasteelle.

Nykyaikana lapsilla ja nuorilla on yhä kasvavat mahdollisuudet käyttää moderneja laitteita sekä opiskelussa että vapaa-aikana. Lapsilla on pääsy internetin, sosiaalisen median ja erilaisten pelien suureen maailmaan. Koska lapset myös helposti omaksuvat teknisten laitteiden käytön, unohtuu usein opastus siitä kuinka näitä mahdollisuuksia hyödynnetään oikein ja turvallisesti.

Kirjasto on monenlaisen tiedon lähde ja onkin luontevaa, että kirjastosta saa kasvatusta myös erilaisten medioiden oikeanlaiseen käyttöön. Koska lapset oppivat parhaiten kokeilemalla ja itse tekemällä, on saatavilla oltava oikeat laitteet käytännön harjoitteluun. Kirjaston nykyiset tekniset laitteet eivät vastaa nykyajan tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Dataprojektorin avulla voitaisiin opastusta antaa isommalle ryhmälle. Kaikille oppilaille olisi myös annettava tasapuolinen mahdollisuus tutustua erilaisiin nykyaikaisiin medialaitteisiin.

Kirjaston v. 2014 painopistealueena on sähköisten palvelujen tarjoaminen ja kehittäminen. Uusilla laitteilla mahdollistettaisiin myös aikuisväestön opastaminen jatkuvasti enenemässä määrin vaadittujen sähköisten mediataitojen pariin. Oikealla välineistöllä houkutellaan kirjastoon yhä laajempaa käyttäjäjoukkoa ja kehitetään kansalaisvalmiuksia.

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä 3 kuukaudeksi tekemään materiaalia, ohjaamaan opetusta ja järjestämään tapahtumia.

Webbsidor, publikationer och material: 

Tiedonhakutehtävälistoja, tiedonhakusuunnistustehtäviä mobiililaitteilla luettavia qr-koodeja seuraten, tiivistelmiä mobiililaitteiden ja tietoyhteyksien ominaisuuksista senioriväestölle, verkkopankin tietoturvallisuustiedote, opas kriittisen medialukutaidon hallintaan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Aikuisväestö sai käytännönläheistä tietoa ja opastusta mobiililaitteiden ja tietoverkkojen käytöstä. Moni seniori on hankkinut itselleen älylaitteen jokapäiväiseen käyttöön. Sähköisiin palveluihin on ollut mahdollisuus tutustua kirjaston laitteilla ja opastusta niiden käyttöön on ollut saatavilla kirjaston henkilökunnalta.
Oppilaat innostuivat kehittämään tiedonhakutaitojaan uusien mobiililaitteiden avulla. On tärkeää, että kirjasto osallistuu nuorten tiedonhaun ja informaatiolukutaidon kehittämiseen. Mediakasvatuksella on onnistuttu kiinnittämään nuorten huomio tiedontuottajien luotettavuuteen ja lähteiden alkuperään. Osana tätä kasvatusta on opittu myös hyviä verkkokäytäntöjä. Tavoitteena on ollut, että nuoret oppivat kuinka paljon sosiaalinen media ja internet tallentavat tietoja sekä käyttäjistään että käyttäjän antamia tietoja. Tuloksena on ollut nuorten suhtautuminen nettimaailmaan terveen kriittisesti.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston käyttäjillä on jatkossakin mahdollisuus tutustua projektissa hankittuihin medialaitteisiin ja niiden käyttöön on mahdollista saada opastusta. Tämä palvelee erityisesti niitä henkilöitä, joilla ei vielä ole laajaa sähköisten palvelujen tuntemusta. Verkkoviikkoja eri teemoilla jatketaan ja uusia elektronisia palveluja asiakkaille kehitetään.
Kouluyhteistyötä edistetään jatkamalla erityisesti 5. – 6.-luokkalaisille suunnattua tiedonhallintataidon opetusta.
Medialukutaitoa kehittäessä on otettava huomioon myös nuoria osallistava mediatuotanto, jolloin jo varhain totutaan mobiilipedagogiikkaan, joka on tulevaisuuden oppimismuoto.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 400
Egen finansiering: 
€2 000
Budget sammanlagt: 
€17 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 183
Egen finansiering: 
€183
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
66henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
48henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.