Kirjasto nyt!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valtimon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Sepänkatu 6
75700
Kirjaston puhelin : 
040 10 41131
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valtimo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valti
Y-tunnus : 
0207709-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Kyllönen
Puhelin : 
04010 41131
Sähköposti : 
arja.kyllonen@valtimo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja helpottaa kirjastokäytön- ja tiedonhaun opetusta asiakkaita kouluttamalla ja edistää lukuharrastusta kutsumalla kirjailijoita vierailulle koululle ja kirjastoon.  

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumiin osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Hanke jatkaa Mikä kirjasto? -hanketta, jonka tarkoituksena oli tarjota asiakkaille elämyksiä ja olla opiskelijan ja tiedonhakijan paras kaveri. Nuorten lukeminen on hiipunut huomattavasti viime vuosina. Harrastukset ja erilaiset median tarjoamat ajanvietemahdollisuudet vievät suurimman osan lasten ja nuorten vapaa-ajasta, joten kirjojen lukeminen on jäänyt vähäiseksi. Kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä kirjastokäytönopetuksessa on tehty aktiivisesti kakkosluokkalaisten kanssa, mutta toiset ala- ja yläkoululaiset ovat jääneet vähemmälle. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan vuonna 2016 ja niissä korostuu tiedon etsiminen erilaisista tiedonlähteistä ja tiedon todenperäinen arviointi. Hankkeella pyrimme uudistamaan nykyistä tiedonhaun opetusta ja edistämään lukuharrastusta. Viime vuoden lopulla siirryimme uuteen kirjastojärjestelmään, joka vaatii asiakkailta totuttelua.  Vaara-kirjastoihin hankittujen e-kirjojen lukeminen omilta koneilta vaatii kirjaston henkilökunnalta osaamista neuvoa asiakkaita. Kirjaston järjestämät kirjailijavierailut ovat tervetulleita vaihteluita tavanomaiseen kirjaston arkeen. Samoin koululaisille järjestetyt kirjailijavierailijat antavat vaihtelua koululaisten arkiseen aherrukseen.

Kirjastokäytön- ja tiedonhaun opettaminen on hankalaa, koska meillä on vain kaksi asiakaspäätettä ja kaksi tablettitietokonetta, joiden avulla pitäisi opettaa hakuja suurille ryhmille. Kirjastolla ei ole  videoprojektoria, jonka avulla voisimme jakaa informaatiota suuremmalle ryhmälle kerralla. Kirjastolla on käytössä langaton verkko, joten taulutietokoneiden käyttö kirjastokäytön- ja tiedonhaun opettamisessa on mahdollista. Taulutietokoneet ovat yleistyneet opetuksessa ja kirjastossa olisi helpompi opettaa ryhmiä niiden avulla. Koululaiset ovat näppäriä ja kiinnostuneita käyttämään laitteita, joten mielenkiinto opetustunnilla säilyisi. Kirjaston asiakkaille voisi pitää opastusta uudesta kirjastojärjestelmästä ja e-kirjoista. Asiakkaiden mahdollisuudet lukea lehtiä verkosta paranevat uusien laitteiden myötä.

Projektin tavoitteena on saada uudenlainen kirjastokäytönopetus jokaiselle luokka-asteelle ala- ja yläkoulussa syksyllä 2016. Haemme hankerahoitusta viiteen uuteen tablettitietokoneeseen ja kolmeen kirjailijavierailuun. Yhden  kirjailijan vierailu olisi tarkoitettu yläkoululaisille ja kaksi kirjailijaa vierailisi kirjastolla. Tablettitietokoneet hankkisimme keväällä 2016, jolloin voisimme pitää asiakkaille opastusta Vaara-kirjaston tietokannasta ja e-kirjoista. Tablettitietokoneet on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön kirjastossa.  Kirjastokäytön- ja tiedonhaun opettaminen aloitetaan ensi syksynä uusin menetelmin.

Aiemmat hankkeet: 

Mikä kirjasto?

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankimme viisi tablettia, joita käytämme kirjastokäytön opetuksessa ja asiakkailla on mahdollisuus käyttää niitä kirjaston tiloissa. Pidimme alakoulun 6-luokkalaisille ja yläkoululaisille uudistetut kirjastokäytön opetustunnit. Luokat olivat jaettu kahtia ja oppilaita oli kerralla noin 10 - 12. Opetustunteja oli kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla tutustuimme kirjaston aineistotietokantaan ja seuraavaksi oli tehtävien vuoro pareittain. Tutustuimme myös e-aineistoon. Opetus on helpompaa oppilaiden seuratessa sitä omista näytöistään. Koululaiset ovat näppäriä ja kiinnostuneita käyttämään laitteita, joten mielenkiinto opetustunnilla säilyy. Kirjastokäytön opetuksia pidettiin myös ammattiopistolaisille. Kirjaston asiakkaille pidettiin opastusta uudesta kirjastojärjestelmästä ja e-kirjoista. Opetusta järjestettiin myös muualla kuin kirjaston tiloissa ja osallistujina olivat Ikäihmisten ATK-ryhmä ja Eläkeliiton kerholaiset. Opastukseen tehtiin monistenippu, joka jaettiin osallistujille. Monisteissa oli kuvattu yksityiskohtaisesti kuinka tehdään esim. varaus kirjasta, laina-ajan uusiminen. Kirjaston vieraina vierailivat kirjailija Ville Kaarnakari ja Runomies Reijo Vähälä. Kirjailijan valinnan perustana oli se, että hänen kirjojaan luetaan ja hän ei ole aiemmin vieraillut kirjastossamme. Laitoimme esille kirjoja ja äänikirjoja, joita asiakkaat saattoivat lainata ja tutustua teoksiin. Kirjailija kertoi tuotannostaan ja kuinka hän työstää niitä. Yleisö oli aktiivinen ja esitti hänelle kysymyksiä. Yläkoululuokka osallistui historian tunnilla vierailuun. Runomies on vieraillut aiemminkin kirjastossamme ja yleisöä riitti nytkin. 7-luokkalaiset osallistuivat tapahtumaan ja he kirjoittivat runoja, joista Vähälä valitsi esitettäväkseen muutaman. Runomies esitti valitsemiaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden runoja. Yläkoulun 8- ja 9-luokkalaisten luona vieraili kirjailija Jyri Paretskoi. Tapahtuma ei ollut tavanomainen kirjailijavierailu, jossa kirjailija esittelee teoksiaan vaan se oli interaktiivinen, johon oppilaat myös osallistuivat näyttelemällä teoksen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjaston kirjailijavierailuista ilmoitettiin paikallislehden tapahtumakalenterissa, jaoimme ilmoitustauluille ja kirjastoon ilmoituksia. Kirjaston ja kunnan kotisivuilla oli ilmoituksia ja tapahtumista ilmoitettiin radiossa. Vierailun jälkeen paikallislehti haastatteli kirjailijaa ja julkaisi artikkelin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut ovat toivottuja tapahtumia koululaisille sekä kirjaston asiakkaille. Vierailut järjestettiin päivällä kirjastossa. Ajattelimme vanhempien ihmisten ja samoin oppilaiden osallistumisen olevan paremmin mahdollista. Kirjailijoiden kirjoja lainattiin ennen ja jälkeen vierailun. Tapahtumissa kävi myös uusia asiakkaita. Vuorovaikutus oli aktiivista esiintyjän ja yleisön välillä. Uudistunut kirjastokäytön opetus oli mielenkiintoisempaa, koska oppilaat seurasivat omalta näytöltä opetusta ja mielenkiinto säilyi koko ajan. Tehtävien tekeminen aiheutti pientä kilpailuhenkisyyttä ja kaikki tekivät tehtävänsä. Asiakkaiden opastus aineistotietokantaan ja e-aineistoon oli aiheellista. Muutamat vanhemmatkin asiakkaat olivat kiinnostuneita ja etsivät nyt kirjoja ja tekevät varauksia verkossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrimme kutsumaan vuosittain kirjailijan vierailulle kirjastoon. Tapahtumaan päivällä voi osallistua koululuokka, jonka opettaja valitsee. Koululle tarjoamme myös kirjailijavierailijaa määrärahojen puitteissa. Kirjastokäytön- ja tiedonhaun opettamista oppilaille jatketaan ja kehitellään uusia menetelmiä. Kirjastossa asiakkaille pidetään opastusta kirjaston aineistotietokannasta ja opastetaan e-kirjoihin sekä e-äänikirjoihin. Asiakkaiden mahdollisuudet lukea lehtiä verkosta paranevat uusien laitteiden myötä.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 598
Oma rahoitus yhteensä: 
€599
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
30kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
353henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
110henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.