"Kirjasto on OK!" Lisää virtaa nuortenkirjastotyöhön
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Virpi Viiru
Saarijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 131, Sivulantie 12
43100
Kirjaston puhelin : 
0444598257
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@saarijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Saari
Y-tunnus : 
0176975-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Viiru
Puhelin : 
044 459 8257
Sähköposti : 
virpi.viiru@saarijarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeella pyritään kehittämään Saarijärven kaupunginkirjaston nuortenkirjastotoimintaa yhdessä kaupungin koulu-, nuoriso- ja sosiaalitoimen kanssa. Kehitämme uusia tapoja aktivoida nuoria kirjaston käyttäjiksi.

Saarijärven kaupunginkirjaston nuortenkirjastotyö on ollut resurssien vähyyden takia hyvin pientä. Kaupungin nuorison kanssa on ollut haasteellista toimia ja kirjaston henkilökunta on aiemmin kokenut nuorisoryhmät häiritsevästi käyttäytyvinä. Myös lukuharrastus on hiipunut. Nyt on saatu nuorisoille suunnattuja palveluja uuteen alkuun. Kirjastonkäytönopetusta on uudistettu ja kirjallisuusharrastusta on tuettu uusilla vinkkausmuodoilla. Haluaisimme jatkaa tätä kehitystyötä.

Kirjavinkkaus. Saarijärven kaupunki on hakeutunut yhteistoimintamenettelyyn vastikää ja uutta henkilökuntaa ei saada palkata. Kirjaston ulospäinsuuntautuva työ on entisestään pienentynyt eikä aikaa kirjavinkkauksen kehittämiseen enää ole. Haluaisimme kuitenkin jatkaa kehitystyötä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kirjastonhoitaja on tehnyt kirjavinkkausta alakoulun oppilaille. Nyt haluaisimme tehdä vinkkausta myös yläkoulun oppilaille, koska tarvetta on yläasteen kirjallisuusopintojen lisääntymisen myötä. Toivomme, että vinkkauksesta voisi tulla säännöllinen tapa yläkoululle. Jotta pääsemme alkuun, tarvitsemme sijaistusta perustyöhön. Hankkeen rahoituksella palkattaisiin kirjastoammatillinen henkilö, jotta kirjastonhoitajan työpanosta vapautuisi kirjavinkkien valmistamiseen ja itse kirjavinkkauksiin.

Nuortentapahtumat. Järjestämme tapahtumia yhdessä nuorisotoimen kanssa. Suunnitteilla on esimerkiksi yökirjasto/-bussi ja muusikkovierailija. Kirjasto elämyspaikkana toisi kirjaston näkyville nuorison keskuudessa.

Kirjallisuusterapia/Sanataide. Hankkeella saadaan nuorille kirjallisuusterapia-/sanataidekokeilu kutsumalla kokenut vetäjä ohjaamaan ryhmää. Kokeilu kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Yhteistyössä koulun ja sosiaalitoimen kanssa etsittäisiin nuoria. Rahoitusta tarvitaan vetäjän palkkaamiseen. Tällä kokeilulla on tarkoitus kartoittaa onko tällaiselle palvelulle kysyntää. Jatkossa tästä voitaisiin kehittää palvelu yhteistyössä Kansalaisopiston kanssa.

Verkkokirjaston kehittäminen. Tavoitteena on saada aktivoitua nuoria uuden Keskikirjastot -seutukirjaston verkkosivujen sisältöjen luontiin ajatuksella nuorilta nuorille. Kiinnostuneita kirjoittajia haetaan opettajien sekä sanataidekokeilun kautta ja motivoidaan pienille palkkioilla.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Saarijärven kaupunginkirjasto, nuorisotoimi, sosiaalitoimi ja yläaste

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ei varsinaisia verkkosivuja, mutta Keski-kirjastojen verkkosivulla oli aineistoa benrevinkkauslistoista esillä nuorten sivulla. https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/nuoret

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen kuului kirjavinkkauksen tekeminen yläasteen 8.luokille. Heidän opetussuunnitelmaansa kuuluu genrekirjallisuuteen liittyvän kaunokirjallisuuden lukeminen, joten tällaiseen kirjavinkkaukseen oli tarvetta. Marraskuussa 2014 palkkasimme kirjastovirkailijan hankerahalla tuuraamaan kirjastonhoitajaa perustöissä niin että kirjastonhoitajalle jäi lukuaikaa ja kirjavinkkauksen valmisteluaikaa. Virkailija oli töissä kuukauden.  Kirjastonhoitajan työ jatkui myös tämän jälkeen ja kuormitti vielä työkavereita. Lainaustiskivuoroja tuli enemmän kuin ennen muille työntekijöille. Tuloksena oli videomateriaalia ja perinteistä vinkkausta yhdistävä kirjavinkkaustunti, joka voitiin esittää oppilaille kirjaston tiloissa. Esityksen pohjana oli Powerpoint esitys kirjojen kansikuvineen. Videot olivat teoksiin liittyviä kirjatrailereita ynnä muita sopivia teoksiin liittyviä lyhyitä videoita, jotka esitettiin videotykin kautta. Kirjastonhoitaja tutustui myös itse kirjatrailerin tekemiseen valmistamalla yhden oman trailerin. Hankkeen avulla 84 kuulijaa sai elämyksellisen kokemuksen kirjojen maailmasta. Vinkattavana oli kirjoja seuraavista genreistä: scifi, fantasia, kauhu, jännitys ja rakkaus. Vinkkaus aktivoi nuoria etsimään itselleen sopivaa luettavaa. Vinkkauksen tavoitteena oli saada ohjattua nuoria kirjojen maailmaan. Mielestäni se tavoite saavutettiin. Kirjastonhoitaja ja opettajat olivat tyytyväisiä. Yleisö aplodeerasikin kerran. Oppilaat jaksoivat kuunnella hyvin ja kirjatrailereita pidettiin elävöittävinä. Vinkattuja kirjoja valittiin kirjaesitelmien tekoa varten. Palautteessa toivottiin kirjasuosituksia jaoteltavan myös sen mukaan sopivatko ne vähän vai paljon lukevalle. Joillekin ryhmille vinkkaustunnin aikataulutus teetti vaikeuksia. Jokin genrealue jäi vähemmälle.

Toisena osana hankkeeseen kuului kirjallisuusterapiakokeilu. Kohderyhmäksi toivottiin nuoria, joilla voisi olla erityistä tarvetta tähän kokeiluun. Jo hyvin alkuvaiheessa kohderyhmä löytyi yläasteen joustavan opetuksen, Jopo -ryhmän nuorista. He olivat iältään 15 -vuotiaita. Kun nuoria haettiin eri puolilta, Sitku -ryhmän palaverinkin kautta ei ilmaantunut muita sopivia. Jopo -ryhmän kanssa oli helppo sopia kokoontumisajoista ja ne voitiin sopia kouluaikaan. Niihen käytettiin äidinkielen tunteja. Tällöin ryhmän kokoontuminen ei rasittanut nuoren vapaa-aikaa.  Kirjallisuusterapiaohjaaja tavoitettiin Kirjallisuusterapiayhdistyksen kautta. Nea Kukkonen palkattiin hankerahalla ohjaamaan yhteensä 10 kertaa 1,5 tunnin rupeaman. Lisäksi kahdella kerralla oli mukana toinen ohjaaja Eeva Åkerblad. Nuoret olivat mukana toiminnassa hyvin. Nuorilta itseltään kyseltiin kommentteja palautelomakkeen ja loppukeskustelun avulla. Plussaa oli, että sai heittäytyä ja tehdä kaikkea mukavaa koulun ulkopuolella. Sanataidekerroilla naurettiin paljon. Joku kertoi oppineensa nauramaan, toinen kertoi oppineensa heittäytymään ja tuntemaan itsensä paremmin. Mukavimmat harjoitukset olivat pysäytetty kuva + selitys -harjoitus, tuotteiden esittely sekä yleensäkin kaikki missä ei tarvinnut kirjoittaa.  Aluksi ryhmä pelkäsikin että sanataidetunneille joutuu kirjoittamaan paljon. He olivat positiivisesti yllättyneitä miten monipuolista työskentely oli. Sanataidetunnit sisälsivät piirtämistä, leikkejä ja irrottelua. työskentely lisäsi nuorten kykyä olla hetkessä  ja valmiutta keksiä nopeasti asioita. Vaikeaksi koettiin taide-/fiiliskortit sekä ammatista kirjoittaminen. Heittäytyminen oli aluksi haastavaa, mutta loppua kohden se helpottui. Kirjallisuusterapiakokeilun vaikutuksena oli se, että opettajat huomasivat että tällaista luovaa otetta asioihin ei oikein pääse syntymään missään oppiaineessa. Opettajien mielestä oppitunneilla kirjoittamaan ryhtyminen helpottui ja asioista kertominen oli helpompaa kuin aikaisemmin. Sanataidetunnit olivat opettajien mielestä myös tärkeä osa ryhmäytymistä ja tukivat koko ryhmän yhteishengen kasvua. Luokkaryhmän tiivistymistä oli selkeästi havaittavissa. Joidenkin oppilaiden kohdalla tunnit olivat opettajien mielestä tärkeitä terapeuttisuuden takia. Sanataideryhmässä persoonaltaan taiteellinen oppilas pääsi toteuttamaan omaa taiteellisuuttaan, joka normaalissa luokkatilanteessa ei aina ole mahdollista. Sanataideopinnot lisäävät omiin kuvioihinsa uppoutuneen nuoren luovuutta selvitä arkiasioista.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjavinkkausta tullaan jatkossakin tarjoamaan yläasteelle. Genrevinkkaus on valmis paketti, jota voidaan hyödyntää kahdeksasluokkalaisille. Vinkkausta täydennetään uusilla kirjoilla ja kirjatrailereiden etsintää ja valmistustakin olisi kiinnostava jatkaa. Jatkohanketarve on selvä. Yhdeksäsluokkalaiset tarvitsevat klassikkokirjavinkkausta.

Kirjallisuusterapian/sanataideterapian jatkoa kyseltiin opettajien taholta kovasti. Opettajat toivovat jatkossa samanmoista yhteistyötä, koska joustavan opetuksen luokkaan tulevat oppilaat tarvitsevat juuri tällaista toimintaa, joka eroaa paljon normaalista opetuksesta. Jatkossa ryhmä voisi aloittaa jo syksyllä, koska silloin oppilaat pääsisivät ryhmäytymään heti alusta saakka. Myös sanataideryhmän hedelmiä olisi sitten keväällä paremmin mahdollista hyödyntää, koska nyt ei oikein jäänyt aikaa siihen. Suunnittelemme miten kirjallisuusterapeuttista toimintaa voitaisiin jatkaa. Jopo -ryhmä vaihtuu joka lukuvuosi ja sen oppilaisiin toimintaa kohdentamalla voidaan kyllä aktiivisesti saada kiinni nuoret, joilla on epävarmuutta ja haasteita tekstien tuottamisessa ja sosiaalisuudessa. Toinen vaihtoehto on kysellä vähän vanhempia nuoria esimerkiksi etsivän nuorisotyön kautta. Sanataideopinnot voisivat olla myös koulujen itsensä tarjoama opintovaihtoehto. Kirjallisuusterapian työskentelytavat auttavat nuorta kommunikoimaan. Rahoituksen saaminen vierailevalle ammattitaitoiselle ohjaajalle on kuitenkin työn takana.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 280
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 930
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 022
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 522
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
16kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
167henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014