Kirjasto paikallisen identiteetin vahvistajana
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Tuusulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Autoasemankatu 2
04300
Bibliotekets telefonnummer : 
09 8718 3444
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tuusula.fi
ISIL-kod : 
FI-Tuusu
FO-nummer : 
Y 0131661-3
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen
Telefonnummer : 
040 314 3442
E-post : 
merja.lonkainen@tuusula.fi
Projektbeskrivning : 

Tuusulan pääkirjaston palvelukonseptin uudistus on alkanut vuonna 2013. Kirjaston automatisoinnilla mahdollistetaan tapahtumatoiminnan lisääminen. Palvelutoiminnan luonteen muuttuessa, kirjastoon tulee avointa tilaa, jota voidaan hyödyntää tapahtuma- ja näyttelytoimintaan.

Tuusula on kasvava ja muuttovoittoinen kunta. Hyrylässä sijaitsevan pääkirjaston läheisyydessä sijaitsee entinen varuskunta-alue, johon on suunniteltu rakennettavaksi asuinalue 10 000 – 15 000 asukkaalle. Kirjaston palvelu- ja tapahtumatoiminnan kehittämisellä voidaan uusille tuusulalaisille tuoda kotikuntaa lähemmäksi arjessa.

Tuusulan pääkirjaston palvelut ovat perinteisesti painottuneet lainauspalveluihin ja tapahtumatoiminta on jäänyt taka-alalle. Tuusula tunnetaan kulttuurikuntana ja kulttuurihistoriallisen perinteen ylläpitämiseksi myös kirjaston tulee tehdä osansa. Kirjastot mielletään paikoiksi, jonne on helppo tulla ja ne ovat lähellä ihmistä. Tavoitteenamme on tehdä Tuusulan pääkirjastosta tuusulalaisten näköinen kirjasto.

Haemme avustusta tapahtumatoiminnan aloittamiseen. Hankkeen aikana syntyviä hyviä käytänteitä sovelletaan jatkossa myös Tuusulan lähikirjastoissa. Hankkeesta syntyviä kokemuksia ja käytänteitä voivat eri kunnat hyödyntää soveltuvin osin ja soveltaen oman kunnan kulttuuriperinteeseen.

Hankesuunnitelma
Aloitamme Tuusulan pääkirjastossa säännöllisen tapahtumatoiminnan, jonka painopistealueena on Tuusula ja tuusulalaisuus. Järjestettävien tapahtumien yhteydessä tarjolla on aineistoa, joka nivoutuu yhteen kunkin tapahtuman sisällön kanssa.

Syys-lokakuusta 2014 alkaen järjestetään Tuusulan pääkirjastossa joka kuukausi tapahtuma, esimerkiksi joka kuukauden ensimmäinen maanantai-ilta. Kuukauden teema on esillä kirjastossa kuluvan kuukauden ajan. Tapahtumia järjestetään yhteensä 8-10 kappaletta, jonka jälkeen tapahtumien ajankohta vakiintuu käyttöön.

Projektiin palkataan työntekijä 5 kuukaudeksi. Projektin toteuttaminen ei onnistu kirjaston oman henkilökunnan voimin, sillä kirjaston vakansseja on vähennetty viimeisen vuoden aikana. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan laadukkaiden kirjastopalveluiden tuottamiseksi henkilöstömäärä suhteessa asukasmäärään tulisi olla vähintään 0,8-1 henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden, ja Tuusulassa jäädään henkilöstömäärässä alle suosituksen.

Projektin kulut koostuvat projektityöntekijän palkasta, esiintyjille maksettavista palkkioista, matkakuluista sekä markkinointi- ja materiaalikuluista.

Esimerkkejä toteutettavista tapahtumista
Historian havinaa
Historioitsija esittelee Tuusulan vaiheita Suomen historian saatossa.

Tuusula kaunokirjallisuudessa
Kirjailijavieraan esityksessä tutustutaan Tuusulaan ja tuusulalaisuuteen kaunokirjallisuudessa.

Tuusula nykykertojien silmin
Millaisena 2000-luvun Tuusula nähdään paikkakunnalla asuvien kirjailijoiden ajatuksissa?

Lyriikat mielenmaiseman kuvaajina
Tuusulalainen runoilija ja muusikko tulevat kertomaan lyriikoistaan.

Kotiseutuni Tuusula
Millaisena Tuusula näyttäytyy Tuusulassa asuneiden silmin?

 

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€37 000
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€41 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0