Kirjasto peliksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tuulimyllyntie 4
93100
Kirjaston puhelin : 
040 826 6435
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Nivakoski
Puhelin : 
040 560 9297
Sähköposti : 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa toteutetaan digitaalinen kirjastonkäytön opetuspeli, jonka kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset nuoret.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pelin julkaiseminen Pelin markkinointisuunnitelma

Kuvaus : 

Pudasjärven kaupunginkirjaston lasten- ja nuorisotyön toimintatapoja ollaan uudistamassa. Uuden Opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma, ja erityisesti kirjastonkäytön opetukseen kaivataan uudenlaisia näkökulmia. Lisäksi kirjaston houkuttelevuuteen vapaa-ajan viettopaikkana on panostettu. Pudasjärven kaupunginkirjaston henkilökuntaa osallistui talvella 2015 – 2016 Osaava Pudasjärvi –hankkeen järjestämälle Pelikurssille, jossa paneuduttiin ammattimaisen pelisuunnittelijan johdolla pelillistämiseen ja pelikasvatukseen sekä annettiin mahdollisuus laatia ohjatusti oma digitaalinen oppimispeli. Kirjaston pelin suunnittelu saatiin hyvälle alulle kurssin aikana, mutta aikataulu- ja rahoitushaasteiden vuoksi pelin toteuttaminen on kurssin päättymisen jälkeen lykkääntynyt. Suunniteltu oppimispeli on suunnattu yläkouluikäisille, ja sen tarkoituksena on antaa pelaajalle kokonaisvaltainen kuva kirjastosta. Pelissä käydään läpi kirjaston peruspalveluita (aineistot, erilaiset palvelut, tilan käyttö) ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Pelaaja hallinnoi omaa kirjastoaan käytössä olevien resurssien puitteissa. Hän voi vaikuttaa esimerkiksi aineistovalikoimaan, henkilökunnan määrään, palvelutarjontaan ja tilasuunnitteluun. Tehdyt valinnat vaikuttavat mm. kirjaston kävijä- ja lainausmäärään, ja sitä kautta jatkossa käytössä olevien resurssien määrään. Pelattavuudeltaan peli tulee olemaan yksinkertainen, niin että sitä voivat pelata myös henkilöt, joilla ei ole juurikaan aiempaa pelikokemusta. Grafiikaltaan peli tulee olemaan kaksiulotteinen, ja se tulee olemaan pelattavissa mobiililaitteilla sekä pöytäkoneella. Peli tullaan sitomaan Koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan osaksi yläkoululaisten kirjastonkäytön opetusta. Lisäksi peliä voidaan hyödyntää kirjaston ja koulun mediakasvatuksessa, esimerkiksi keskustelun avauksena pelaamisen kulttuurista. Peliä tullaan markkinoimaan koulussa ja kirjastossa, ja sitä voidaan hyödyntää pelaamiseen liittyvissä tapahtumissa. Peli tulee olemaan muiden kirjastojen vapaasti käytettävissä. Taloussuunnitelma Nyt haettavalla avustuksella kustannettaisiin pelin loppuvaiheen suunnittelu sekä toteuttaminen julkaisuvalmiiksi asti. Kustannukset kohdistuisivat ammattimaisen pelisuunnittelijan työn kustannuksiin ostopalveluna (6 000 €) sekä pelipalvelimen ensimmäisen vuoden käyttömaksuun (100 €). Kirjaston omakustannusosuuteen sisältyisivät mm. henkilökunnan hanketyöskentelyyn käyttämä työaika (laskennallisesti 23 työtuntia, kustannukset n. 700 €), markkinoinnin suunnittelun ja toteuttamisen kustannukset (500 €, graafisena suunnittelijana toimisi Pudasjärven kaupungin webmaster) sekä pelin ylläpitämisen ja jatkokehittämisen kulut tulevaisuudessa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 7 300 €, jatkossa vuosittainen kuluerä n. 100 €. Aikataulusuunnitelma Huhtikuu 2017: Hankkeen käynnistys, pelisuunnittelijan valinta Toukokuu 2017: Pelisuunnittelijan työskentelyaika alkaa, aikatauluarvio 3 - 5 kuukautta Kesä-elokuu 2017: Pelin markkinointisuunnitelman laatiminen Syys-lokakuu 2017: Peli on julkaisukelpoinen Marras-joulukuu 2017: Hankkeen päättäminen

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi