Kirjasto polkee ihmisten luokse
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tuusulan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Autoasemankatu 2
04300
Yhteyshenkilön nimi : 
Riikka Mustajärvi
Puhelin : 
0403143445
Sähköposti : 
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Haemme avustusta  hankkeelle, joka tähtää hakeutuvien kirjastopalveluiden kehittämiseen ja kirjaston näkyvyyden parantamiseen. Hankitaan kirjastoille kuormapyörät, joilla kirjastopalvelut voi viedä joustavasti ihmisten luokse kouluihin ja laitoksiin. Pyörät mahdollistavat uusien toimintatapojen ja kokonaisuuksien kehittämisen osana hakeutuvia kirjastopalveluja. Pyörien avulla kirjasto voi osallistua erilaisiin tapahtumiin, parantaa kirjaston näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita. Hankkeen teema on laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pidetään kirjaa eri paikkoihin tehtävistä vierailuista, asetetaan tavoitteita vierailujen määrästä kevät-, kesä- ja syyskausille. Seurataan pyörien lainamääriä sekä pyörän käynneillä rekisteröityjen asiakkaiden määrää. Kerätään palautetta pyörästä suoraan asiakkailta, sekä välittömästi vierailujen ja tapahtumien yhteydessä, että osana kirjaston yleisiä käyttäjäkyselyitä. Seurataan kirjaston näkyvyyttä paikallisissa tiedotusvälineissä sekä sosiaalisessa mediassa.

Kuvaus : 

Päätös hankkeen rahoituksesta tulee keväällä 2018. Heti rahoituspäätöksen jälkeen jaetaan hankkeen toteutukseen liittyvät työt henkilöstölle ja aletaan valmistella hankintoja, hankintakanavien pitäisi olla selvillä kesään mennessä. Työnjako pitäisi olla selvillä lomakauden alussa. Hankinnat aloitetaan heti kun se on mahdollista, viimeistään loppukesällä 2018, jolloin pyörät saadaan käyttökuntoon alkusyksyllä. Erilaisissa tapahtumissa aletaan vierailla heti kun pyörät ovat käyttökunnossa, myös kouluvierailuille pyörän voi ottaa käyttöön saman tien. Laitosvierailuja aletaan suunnittelemaan syksyllä, samalla käydään läpi niitä muutoksia, joita pyörä mahdollistaa kouluvierailujen suhteen ja tehdään suunnitelma pyörien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Laitosvierailuja aletaan markkinoimaan eri tahoille kun niiden konseptit valmistuvat. Ensimmäiset vierailut tehdään loppuvuodesta 2018. Käytäntöjä hiotaan ja kouluvierailuja kehitetään kokemusten perusteella kevään kuluessa. Tapahtumissa pyritään vierailemaan aina henkilöstötilanteen salliessa. Tavoite on, että pyörät olisivat liikenteessä kerran pari viikossa. Syksyllä 2019 arvioidaan toiminnan tuloksia ja jatketaan vierailuja hyviksi katsotuilla tavoilla.Hankeajan päättyessä vuoden 2019 loppuun toiminta on vakiintunut osaksi kirjaston normaaleja palveluita ja sitä voidaan jatkaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000