Kirjasto polkee ihmisten luokse
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tuusulan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Autoasemankatu 2
04300
Ansvarsperson : 
Riikka Mustajärvi
Telefonnummer : 
0403143445
E-post : 
riikka.mustajarvi@tuusula.fi
Projektets målsättning: 

Haemme avustusta  hankkeelle, joka tähtää hakeutuvien kirjastopalveluiden kehittämiseen ja kirjaston näkyvyyden parantamiseen. Hankitaan kirjastoille kuormapyörät, joilla kirjastopalvelut voi viedä joustavasti ihmisten luokse kouluihin ja laitoksiin. Pyörät mahdollistavat uusien toimintatapojen ja kokonaisuuksien kehittämisen osana hakeutuvia kirjastopalveluja. Pyörien avulla kirjasto voi osallistua erilaisiin tapahtumiin, parantaa kirjaston näkyvyyttä ja tavoittaa uusia asiakkaita. Hankkeen teema on laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Pidetään kirjaa eri paikkoihin tehtävistä vierailuista, asetetaan tavoitteita vierailujen määrästä kevät-, kesä- ja syyskausille. Seurataan pyörien lainamääriä sekä pyörän käynneillä rekisteröityjen asiakkaiden määrää. Kerätään palautetta pyörästä suoraan asiakkailta, sekä välittömästi vierailujen ja tapahtumien yhteydessä, että osana kirjaston yleisiä käyttäjäkyselyitä. Seurataan kirjaston näkyvyyttä paikallisissa tiedotusvälineissä sekä sosiaalisessa mediassa.

Projektbeskrivning : 

Päätös hankkeen rahoituksesta tulee keväällä 2018. Heti rahoituspäätöksen jälkeen jaetaan hankkeen toteutukseen liittyvät työt henkilöstölle ja aletaan valmistella hankintoja, hankintakanavien pitäisi olla selvillä kesään mennessä. Työnjako pitäisi olla selvillä lomakauden alussa. Hankinnat aloitetaan heti kun se on mahdollista, viimeistään loppukesällä 2018, jolloin pyörät saadaan käyttökuntoon alkusyksyllä. Erilaisissa tapahtumissa aletaan vierailla heti kun pyörät ovat käyttökunnossa, myös kouluvierailuille pyörän voi ottaa käyttöön saman tien. Laitosvierailuja aletaan suunnittelemaan syksyllä, samalla käydään läpi niitä muutoksia, joita pyörä mahdollistaa kouluvierailujen suhteen ja tehdään suunnitelma pyörien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Laitosvierailuja aletaan markkinoimaan eri tahoille kun niiden konseptit valmistuvat. Ensimmäiset vierailut tehdään loppuvuodesta 2018. Käytäntöjä hiotaan ja kouluvierailuja kehitetään kokemusten perusteella kevään kuluessa. Tapahtumissa pyritään vierailemaan aina henkilöstötilanteen salliessa. Tavoite on, että pyörät olisivat liikenteessä kerran pari viikossa. Syksyllä 2019 arvioidaan toiminnan tuloksia ja jatketaan vierailuja hyviksi katsotuilla tavoilla.Hankeajan päättyessä vuoden 2019 loppuun toiminta on vakiintunut osaksi kirjaston normaaleja palveluita ja sitä voidaan jatkaa.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€4 300
Budget sammanlagt: 
€14 300
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000