Kirjasto saapuu päiväkotiin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koivumäentie 2
33471
Kirjaston puhelin : 
040 133 1431
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylo
Y-tunnus : 
0158221-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Ojala
Puhelin : 
050 390 4619
Sähköposti : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on muotoilla uusi yhteistyömuoto kirjaston ja päiväkotien välille sekä edistää lukuinnon viriämistä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Päiväkotikäyntien määrä

Toimintaan osallistuneiden lasten määrä

Kuvaus : 

Ylöjärvellä on tällä hetkellä 25 kunnallista päiväkotia ja 4 palvelusetelipäiväkotia, joista kirjastoauto käy 24:llä. Kirjastoauton tiukka aikataulu mahdollistaa käytännössä vain aineiston lainauksen, eikä muuhun toimintaan ole normaalisti aikaa. Pääkirjastossa pääsevät asioimaan vain muutaman lähimmän päiväkodin lapset. Hankkeen tarkoituksena on muotoilla uusi yhteistyömuoto kirjaston ja päiväkotien välille. Lähtökohtana on alle kouluikäisten lukuinnon viriämisen edistäminen. Avustusta haetaan ns. kiertävän kirjastonhoitajan palkkaamiseen (6 kk 50 % työajalla = 9000 €). Projektityöntekijän tehtävänä on kiertää päiväkoteja, pitää esimerkiksi satutuokio, vinkata katseltavaa, lukemista ja kuunneltavaa sekä tutustuttaa kirjastoon liikkuvan kirjaston avulla. Samalla myös kartoitetaan päiväkotien toiveita yhteistyön syventämisestä. Näin kirjasto olisi tasapuolisesti kaikkien päiväkotilasten saavutettavissa.

Omarahoitus muodostuu hankkeen hallinnoinnista (500 €), liikkuvan kirjaston tarvikkeista, laitteista ja yhteyksistä (800 €), matkakuluista (500 €) sekä hankittavasta uudesta kohdennetusta aineistosta (1000 €). Yhteensä 2800 €.

Hanketyöntekijän palkattaisiin 1.10.2017 alkaen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatus
Aiemmat hankkeet: 

Tuutikki 3, Vaalan kirjasto

Runoratsu Pegasos ja Hurmilus Hiiri: Luhangan kirjastojen ja päivähoidon lastenkirjastoyhteistyö.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjasto saapuu päiväkotiin -hankkeen ja sen jatkon, Päiväkoti saapuu kirjastoon -osion, tavoitteena oli edistää lasten lukuinnon viriämistä ja etsiä uusia yhteistyömuotoja kirjaston ja päivähoidon välille.

Alun perin hanke ajoitettiin vuosille 2017 ja 2018. Koska hankerahaa oli vuoden 2018 lopussa vielä jäljellä, hankkeelle anottiin ja myönnettiin jatkoaikaa vuoden 2019 loppuun asti. Vuosina 2017 ja 2018 varsinainen hanke toteutettiin alkuperäisellä nimellä Kirjasto saapuu päiväkotiin. Hankkeen jatko toteutettiin nimellä Päiväkoti saapuu kirjastoon.

A.      Kirjasto saapuu päiväkotiin:

Kirjastonhoitaja Päivi Juuti palkattiin hankkeen työntekijäksi. Päivi teki yhteistyötä kirjaston henkilökunnan kanssa, erityisesti lastenkirjastotyöstä vastaavan Annika Långin kanssa. Kirjaston omarahoitusosuus muodostuu suurimmaksi osaksi Annika Långin työpanoksesta.

Hankkeen kohderyhmänä olivat päiväkotien henkilökunta ja 3-5 -vuotiaat lapset. Myös perhepäivähoitajat hoitolapsineen voivat halutessaan osallistua satutuokioihin ja kirjavinkkaukseen alueensa päiväkodissa. Yksi tilaisuuksista (satutuokio ja vinkkaus) pidettiin kirjastossa perhepäivähoitajille ja heidän hoitolapsilleen.

Päiväkotivierailu tehtiin kaikkiin 3-5 -vuotiaiden ryhmiin Ylöjärven päiväkodeissa eli 25 kunnalliseen ja viiteen yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin sekä yhteen ryhmäperhepäivähoitokotiin ja lisäksi oli em. tilaisuus perhepäivähoidolle kirjastossa. Lapsille pidettiin noin puoli tuntia kestänyt satutuokio ja aikuisille vinkattiin yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja sekä lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvää tietokirjallisuutta. Satutuokiossa tärkeintä oli tarinallisuus ja lapsen ilon ja innostuksen herättäminen tarinakorin, satujen, loruleikin, aarrearkusta lopuksi löytyneen pöllötarran ja pehmolelun, pöllö Oranssin houkuttelemana. Tarinallisessa satutuokiossa oli myös kirjastotietoa, mm. pöllö Oranssin taskusta löytyneen kirjastokortin muodossa.

B.    Päiväkoti saapuu kirjastoon:

Hanketta jatkettiin työnimellä Päiväkoti saapuu kirjastoon ajalla 5.2.-9.4. 2019. Yhdelletoista pääkirjastosta pitkähkön matkan päässä sijaitsevalle päiväkodille annettiin mahdollisuus tuoda n. 30 3-5 -vuotiasta lasta Ylöjärven pääkirjastoon kirjastokierrokselle, johon kuului satutuokio ja tutustumiskierros eli ”pöllökierros” kirjastossa. Ryhmille järjestettiin bussikuljetus kirjastoon ja takaisin päiväkotiin. Yhdeksänä tiistaina kirjastoon saapui lapsia kymmenestä päiväkodista.

Kirjastovierailulla kuljettiin pöllöreittiä, joka oli merkitty kirjastoon pöllökuvin, jotka lapset saivat itse löytää.

Satutuokiossa olivat mukana päiväkotivierailulta tutut pöllö Oranssi ja tarinakori. Satutuokiossa luettiin tu­tusti satu ja lisäksi juteltiin kirjastoasioita: muisteltiin, mitä pöllö Oranssin taskusta löytyvällä kirjastokortilla tehdäänkään, pohdittiin, mitä pitäisi vielä tehdä tarinakorista löytyneelle, muovittamattomalle kirjalle, että sen voisi lainata ja korista löytyneen, aivan rikkinäisen kirjan innoittamina mietittiin, miten kirjoja täytyy käsitellä ja mitä rikkinäisille kirjoille kirjastossa tapahtuu. Satutuokion jälkeen lähdettiin tutustumaan kirjas­toon: käytiin työhuoneessa katsomassa, miten koristamme löytynyt kirja sai muovin eli takin ylleen, missä on kirjaston kirjasairaala ja mitä siellä tehdään, lainattiin muovitettu kirja lainausautomaatilla pöllö Oranssin kirjastokortilla – ja palautettiin kirja saman tien palautusautomaatilla, koska tuo pöllöjen pöllö ei sitä enää halunnutkaan lukea. Toive lasten mahdollisuudesta tutustua siihen, mitä kaikkea kirjastossa tehdään, tuli Kirjasto saapuu päiväkotiin -hankkeen palautteista.

Pöllökierroksen päätteeksi lapset saivat mukaansa Oma pöllösatuni -piirustustehtävän, jonka he voivat tehdä joko päiväkodissa tai kotona. Päiväkotiryhmä sai mukaansa satudiplomin koontilomakkeen ja sille ehdotettiin satudiplomin suorittamista nyt ryhmänä.

Myös ensimmäinen Kirjasto saapuu päiväkotiin -hankkeen myötä toteutettu lastenkirjojen uutuuskirjavinkkilista annettiin päiväkoteihin mukaan. Pöllökierroksesta on päiväkotien vierailujen ja palautteen saannin jälkeen tehty mallikierros, jonka ohjein kuka hyvänsä kirjaston henkilökunnasta voi tehdä kirjastokierroksen alle kouluikäisten lasten kanssa.

C.      Esitelmätilaisuus marraskuussa 2019. Päivi Heikkilä-Halttunen: Rakkaus kirjaan ja kieleen syntyy aina sylissä. Varhaisen perhelukemisen tukeminen kotona, neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.

Päivi Heikkilä-Halttunen kertoi ensin pienille lapsille lukemisen merkityksestä, vaikutuksista ja suositeltavista lastenkirjoista. Tämän jälkeen oli tilaisuus vapaaseen keskusteluun, jota virisikin mukavasti. Päivi Heikkilä-Halttunen oli valmistellut valikoimaluettelon uusista lastenkirjoista osallistujien vapaaseen käyttöön.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeeseen liittyvä materiaali

-          Luetaan yhdessä! -kirjalista : yhteisiin lukuhetkiin sopivia lastenkirjoja

-          Tietoa, ajatuksia ja ideoita näistä – kirjalista : Lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyviä tietokirjoja ja linkkivinkkejä

-          Satudiplomin koontilista

-          Satudiplomi

-          Päiväkodeissa esille laitettava kuva pöllö Oranssista ja sen siskoista ja veljistä, jotka toivottavat lapset tervetulleiksi kirjastoihin ja kirjastoautoon

-          Oma pöllösatuni -askartelutehtävä

-          Pöllökierroksen eli alle kouluikäisten lasten kirjastokierroksen ohje henkilökunnalle

Koulutus

-          Projektityöntekijä Päivi Juuti oli kertomassa hankkeesta AVIn Miten ja miksi luen lapselle? -koulutuspäivässä Seinäjoella 30.10.2018

-       Päivi Juuti vieraili pyynnöstä myös YKN:n (Yleisten Kirjastojen Neuvosto) kokouksessa Tampereella 21.11. kertomassa hankkeesta. Vierailusta on jo seurannut yhteydenotto eräästä kirjastosta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Päiväkotivierailuilla ja päiväkotiryhmien kirjastovierailuilla sekä kirjallisesti saadun palautteen perusteella hanke on nähdäksemme saavuttanut tavoitteensa.

Lapset saivat iloa ja intoa satutuokioista, samoin aikuiset, mikä välillisesti vaikuttaa myös lapsiin. Iloinen ja hieman yllättävä asia olikin, että satutuokiot tuntuivat niin paljon inspiroivan päivähoidon aikuisia ja anta­van heille ”työkaluja” ja intoa satutuokioiden järjestämiseen, mikä toivottavasti edelleen osaltaan pitää yllä ja edistää lasten lukuintoa.

Päivähoidon aikuisten kirjavinkeistä ja keskusteluista saama tieto ja innostus toivon mukaan kannustaa ja innostaa heitä pitämään kirjallisuuden ja lukemisen monipuolisesti mukana päiväkotien ja perhepäivähoi­don arjessa.

Kirjaston jo olemassa olevista palveluista kertominen ja muistuttaminen osoittautui hyväksi ja tarpeel­liseksi. Niin ”aineistopakettien” tilaaminen, mahdollisuus lasten näyttelyiden tuomiseen kirjastoon kuin kirjastovierailut aiottiin pitää mielessä ja niitä aiottiin hyödyntää. Kirjaston matala kynnys tuntui vierailujen jälkeen mataloituvan päiväkotiryhmille entisestään.

Ylöjärvellä on kolmekymmentä päiväkotia, yksi ryhmäperhepäivähoitoryhmä ja lisäksi perhepäivähoitoa, joten palautteissa paljon toivotut vuosittaiset vierailut kirjastosta päiväkoteihin on vaikea toteuttaa, se vaatisi niin paljon aikaa ja muitakin resursseja. Hankkeen jatko-osiossa tehty mallikierros voi ainakin osin vastata tähän toiveeseen, koska lapsiryhmät voivat tulla vierailulle kirjastoon ja heille voidaan tarjota pöllö­kierros satutuokioineen ja kirjastokierroksineen.

Päiväkoteihin sähköisesti lähetettävä lastenkirjojen uutuuskirjavinkkilista on tarkoitus koota ja lähettää vuosittain kerran keväällä ja kerran syksyllä. Listaan voidaan laittaa myös tietoa uusista lastenkirjallisuuteen ja lapsille lukemiseen liittyvistä kirjoista.

Satudiplomia voidaan käyttää lukemiseen innostamisessa eri tilanteissa.

Hankkeen maskotti, pöllö Oranssi ja sen siskot ja veljet Ylöjärven kirjastoissa ja kirjastoautossa ovat muistuttamassa lapsia visiiteistä.

Päivi Heikkilä-Halttusen tilaisuudessa oli paikalla kaupunginvaltuutettu, jonka erityinen kiinnostuksen kohde on lasten ja nuorten lukemisen edistäminen. Hän sai Heikkilä-Halttusen esitelmän diat pyynnöstään käyttöönsä. Näin voimme toivoa, että lukemista edistetään Ylöjärvellä hankkeen ansiosta myös poliittisella tasolla.

Asiakaspalautteet:

Hanketyöntekijä Päivi Juuti keräsi kirjaston pyynnöstä palautetta hankkeen molempien osien jälkeen Webropol-kyselyn muodossa.

Tässä Kirjasto saapuu päiväkotiin -osion palautteita:

”Oli kiva saada lista kirjoista, jotka sopivat tietyn ikäisille lapsille ja uutuuksistakin löytyi joitakin oikein hyviä.”

”Kivoja, tarpeellisia ja hyviä kirjavinkkejä.”

”Projekti toi tärkeää tietoa työntekijöille.”

” Hän (sadunkertoja) innoitti ja inspiroi myös meitä aikuisia. Kertoi erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää kirjaston palveluja sekä madalsi kynnystä olla yhteydessä kirjastoon erilaisten projektien ja aiheiden tiimoilta.”

”Oli todella kiva saada vinkkejä lastenkirjoista ja myös niistä muista kirjoista, joita me voimme hyödyntää työssämme. Ne kirjalistat olivat todella hyödyllisiä. Emme tienneet, että voimme tilata kirjastosta kirjapaketteja aiheittain, joten sitä tulemme varmasti hyödyntämään. Ja lasten taidenäyttely kirjastoon on ajatuksissamme.”

”Vanhemmiltakin saimme positiivista palautetta. Olivat pitäneet kotiin jaetuista kirjallisuusdiplomeista.”

Poimintoja Päiväkoti saapuu kirjastoon -osion palautteista:

”Olimme tosi tyytyväisiä koko retkeen. Tarinatuokio pöllöineen kovasti kiinnosti lapsia ja aikuisia ja tuokio oli sopivan pituinen. Päivi kertoi meille elävästi ja ilmeikkäästi tarinaa ja kun siirryimme kirjastosairaalaan, sekin oli tosi mielenkiintoista. Myös lainaus ja palautus oli kiva nähdä konkreettisesti. Kuljetuskin hoidettu… niin retkemme oli meille suuri elämys.”

”Satuhetki oli mukaansa tempaava ja pöllö Oranssi lasten (ja aikuistenkin) suuri suosikki. Myös käynti kirjaston ”takahuoneessa” katsomassa kirjan muovitusta ja kirjasairaalaa oli mieleenpainuva. Hienoa, että asioiden tekemistä näytettiin konkreettisesti.”

”Lapset tykkäsivät tosi paljon sekä kirjastovierailusta että Päivin vierailusta päiväkodilla. Kirjastossa oli sopivasti monipuolista ohjelmaa, oli jännä päästä käymään myös takahuoneissa. Kirjastovierailu oli todella hyvin suunniteltu ja järjestetty. Kiitos!”

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa luotua Pöllökierros-mallia tullaan käyttämään kirjastossa.

Uusien lastenkirjojen suosituslistoja lähetetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa paitsi päiväkodeille myös neuvoloille, joiden kanssa yhteistyö aloitettiin hankkeen aikana mutta siitä erillisenä ja ilman erillistä rahoitusta. Neuvolat voivat jakaa suosituslistoja pienten lasten vanhemmille.

Ylöjärven varhaiskasvatus on anonut Opetushallitukselta avustusta lukemisenedistämishankkeeseen yhdessä perusopetuksen kanssa. Kirjasto on mukana, joskaan ei suoraan anomuksessa mutta vahvana käytännön yhteistyökumppanina. Tämä hanke on vahvistanut hyviä yhteyksiä varhaiskasvatukseen ja on siten helpottanut uusien yhteistyömuotojen luomista.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 125
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€2 025

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
95kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 234henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi