Kirjasto saapuu päiväkotiin
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Koivumäentie 2
33471
Kirjaston puhelin : 
040 133 1431
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylo
Y-tunnus : 
0158221-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Ojala
Puhelin : 
050 390 4619
Sähköposti : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on muotoilla uusi yhteistyömuoto kirjaston ja päiväkotien välille sekä edistää lukuinnon viriämistä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Päiväkotikäyntien määrä

Toimintaan osallistuneiden lasten määrä

Kuvaus : 

Ylöjärvellä on tällä hetkellä 25 kunnallista päiväkotia ja 4 palvelusetelipäiväkotia, joista kirjastoauto käy 24:llä. Kirjastoauton tiukka aikataulu mahdollistaa käytännössä vain aineiston lainauksen, eikä muuhun toimintaan ole normaalisti aikaa. Pääkirjastossa pääsevät asioimaan vain muutaman lähimmän päiväkodin lapset. Hankkeen tarkoituksena on muotoilla uusi yhteistyömuoto kirjaston ja päiväkotien välille. Lähtökohtana on alle kouluikäisten lukuinnon viriämisen edistäminen. Avustusta haetaan ns. kiertävän kirjastonhoitajan palkkaamiseen (6 kk 50 % työajalla = 9000 €). Projektityöntekijän tehtävänä on kiertää päiväkoteja, pitää esimerkiksi satutuokio, vinkata katseltavaa, lukemista ja kuunneltavaa sekä tutustuttaa kirjastoon liikkuvan kirjaston avulla. Samalla myös kartoitetaan päiväkotien toiveita yhteistyön syventämisestä. Näin kirjasto olisi tasapuolisesti kaikkien päiväkotilasten saavutettavissa.

Omarahoitus muodostuu hankkeen hallinnoinnista (500 €), liikkuvan kirjaston tarvikkeista, laitteista ja yhteyksistä (800 €), matkakuluista (500 €) sekä hankittavasta uudesta kohdennetusta aineistosta (1000 €). Yhteensä 2800 €.

Hanketyöntekijän palkattaisiin 1.10.2017 alkaen.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatus
Aiemmat hankkeet: 

Tuutikki 3, Vaalan kirjasto

Runoratsu Pegasos ja Hurmilus Hiiri: Luhangan kirjastojen ja päivähoidon lastenkirjastoyhteistyö.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 

 
okm
avi