Kirjasto tervehdyttää
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12 (PL 200)
28101
Kirjaston puhelin : 
(02) 6215800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pm
Y-tunnus : 
0137232-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Kuvaus : 

Kohderyhmittäin suunnitelluilla ja tarjottavilla palveluilla on kasvava kysyntä ja tilaus. Erilaiset vammaisryhmät on otettu huomioon tiloja suunniteltaessa, tilaisuuksia järjestettäessä ja aineistoja tarjottaessa. Kasvava kohderyhmä on mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Projektissa kirjasto menee kohtaamaan erilaiset kohderyhmät mm. vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakeskuksiin. Yhdessä  asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa kehitetään kirjastomaisia toimintamuotoja ja palveluja. Kirjaston tulee löytää uusia hakeutuvan kirjastotyön muotoja niin, että ne luontevasti tulevat osaksi kirjaston toimintaa. Kehitetään toimintamalleja, jotka sopivat heikoimmille, koska ne sopivat yleensä kaikille (lead user -periaate).

Projektin yhteydessä Satakunnan maakuntakirjastoalueen kirjastojen henkilöstöä koulutetaan yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa kohtaamaan erilaisia asiakasryhmiä, kuten vammaisia, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

Projektia vetämään palkataan projektityöntekijä, jolla tulisi olla myös sosiaalialan koulutus.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankeraportti "Kirjasto tervehdyttää" on julkaistu Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjaston internet-sivuilla osoitteessa: http://www.pori.fi/kirjasto/kirjastonjulkaisut.html.

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sekä Porin kaupunginkirjasto että Klubitalo Sarastus ovat löytäneet uuden yhteistyökumppanin, jonka kanssa työskentely on ollut helppoa ja idearikasta. Yhteistyön jatkumisesta projektin jälkeenkin on sovittu. Kirjastovierailut jatkuvat eri aiheilla syksyllä 2013, uutena yhteisroimintana mukaan tulee lukupiiripilotti, jossa perusajatusta lukupiiristä lähetystään hieman eri kantilta. Kirjallisuuden terapoiva vaikutus yhdistetään kirjastohenkilökunnan ammattitaitoon.

Vallitsevassa taloustilanteessa kaikki uudet yhteistyökumppanit ovat tervetulleita ja resurssien yhdistämienn erittäin toivottavaa taloudellisestikin. Kirjasto pystyy tarjoamaan räätälöityä palvelua osana jokapäiväistä toimintaansa erityisryhmälle, jolle mielekäs tekeminen on tärkeää arjenhallinnan näkökulmasta. Kuntouttava yksikkö saa kuntoutujille sisältöä ilman suurta rahallista panostusta. Kirjasto kantaa sosiaalista vastuuta olemalla kuntouttamassa ja terhvegdyttämässä esimerkiksi mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia. Yhteistyön lisääntyminen on yhteiskunnallisesti merkittävää, koska kuntoutujan auttaminen takaisin esimerkiksi työelämään on kallista. Näin kustannuksia voidaan jakaa ja lisäksi tehdä kirjaston tunnetuksi myös ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ajatellen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto tervehdyttää -hankkeella on saat hyvä alku Porin kaupunginkirjaston sosiaalista kirjastotyötä ajatellen. Yhteistyö uusien kumppaneiden, Klubitalo Sarastuksen ja Porin kaupungin aikuissosiaalityön, kanssa jatkuu ja saattaa jopa laajentua sanan toimivasta yhteistyöstä välittyessä eteenpäin.

Lisätietoa: 

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 3.7.2013 päivätyllä päätöksellä VARELY/1971/04.00.04.02/2011 hankkeelle myönnetystä avustuksesta on 10 000 € siirretty käytettäväksi Satakirjastot-asiakaslehti-hankkeeseen.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/08/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€13 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€28 853
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 853

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
81henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000
 
okm
avi