Kirjasto tulee kotiin - Kirjaston kotipalvelun käynnistäminen Pudasjärvellä
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Tuulimyllyntie 4, PL 10
93191
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Nivakoski
Puhelin : 
0405609297
Sähköposti : 
outi.nivakoski@pudasjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kotipalvelun kokonaistarpeen kartoittaminen, kotipalvelun toteuttamiseen tarvittavien käytäntöjen luominen sekä kotipalvelun käynnistäminen Pudasjärven kaupungin alueella.

Hanke sijoittuu pääosin teemaan 1: Monipuoliset lukutaidot. Hanke edistää esteellisessä asemassa olevien henkilöiden lukemis- ja kulttuuriharrastusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Kotipalveluasiakkaiden määrä
2. Toimivan kuljetusverkoston toteutuminen
3. Tiedotustilaisuuksien ja mainosten määrä

Kuvaus : 

Hankkeessa palkataan työntekijä, joka vie läpi hankkeen kolme osiota yhteistyössä kirjaston henkilökunnan sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kotipalvelun tarpeen kartoittaminen – Työntekijä koostaa listan kotipalvelua tarvitsevista asiakkaista esimerkiksi kyselyiden ja verkostojen avulla.

Kotipalvelun käytäntöjen luominen – Kotipalveluasiakkaan ja kirjaston välille laaditaan kirjallinen sopimus palvelun tuottamisesta ja henkilötietojen käsittelystä. Kirjaston henkilökunnan keskuudesta valitaan 1 – 2 kotipalveluvastaavaa, jotka tulevat hoitamaan palvelua jatkossa. Luodaan verkosto, jonka avulla asiakkaan haluamat aineistot saadaan toimitettua kotiin.

Kotipalvelun käynnistäminen – Tehdään sopimukset asiakkaiden kanssa. Kotipalvelua markkinoidaan erilaisissa kanavissa (paikallislehdet, kirjaston verkkosivut, erilaiset laitokset, yhdistysten tapahtumat ym.). Kotipalvelua ryhdytään toteuttamaan.

Aikataulutus:
5-6/2018 Työntekijän rekrytointi.
8/2018 Työntekijä aloittaa työskentelyn.
8-10/2018 Työntekijä toteuttaa hankkeen toimenpiteet oman aikataulusuunnitelmansa mukaisesti.
10/2018 Kirjasto osallistuu vanhustenviikkoon 7.-14.10.2018, jolloin mm. tiedotetaan kotipalvelusta.
11/2018 Kotipalvelua ryhdytään toteuttamaan kirjaston oman henkilökunnan voimin.
12/2018 Hanke päättyy.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 215
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 015
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 800
 
okm
avi