Kirjasto uusiksi kierrättämällä
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Kirjaston puhelin : 
(09) 83922816
Kirjaston sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vantaa
Y-tunnus : 
0124610-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Aho
Puhelin : 
(09) 83922816
Sähköposti : 
tuulikki.aho@vantaa.fi
Kuvaus : 

TAUSTA

Hakunilan kirjasto on Vantaalla sijaitseva keskisuuri kirjasto, jonka pinta-ala on 586 hum², vakituisen henkilöstön määrä seitsemän ja vuonna 2010 lainaus oli 180 807. Kirjasto avattiin v. 1976 ja asiakastiloihin tehtiin pintaremontti syyskuussa 2002 - helmikuussa 2003. Kirjaston hyllyt ja muut kalusteet ovat kirjava kokoelma: vanhimmat hyllymme ovat 70-luvulta ja lisäksi kirjastoon on sijoitettu Itä-Hakkilan ja Korson kirjaston vanhoja hyllyjä ja huonekaluja. Hakunilan kirjaston palveluita on kehitetty aktiivisesti ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa (ks. Hakunilan kirjaston esittelyvideo YouTubesta), mutta kirjastomme on käynyt fyysisenä tilana auttamattoman vanhanaikaiseksi. Se on 70-lukulainen reliikki, jota on piristetty muutamilla nykyaikaisilla hankinnoilla (= lainaus- ja palautusautomaatit, asiakkaiden käytössä olevat tietokoneet, kirjaston mainoksia pyörittävä infotaulu ja Playstation3-pelikonsoli + taulutelevisio, joita käytetään kirjaston viikoittaisessa konsolipelikerhossa).

Rakennukseen on tulossa perusparannus syksyllä 2012, mikä tarkoittaa kirjaston osalta putki- ja ilmastointiremonttia sekä arviolta kolmen kuukauden sulkemisaikaa. Perusparannuksen yhteydessä olisi mahdollista uudistaa kirjastotilamme vastaamaan paremmin nykymaailman odotuksia, mutta Vantaan kaupunki voi rahoittaa uusien hyllyjen ja muiden kalusteiden hankkimista vain osittain.

Toisaalta: miksi hankkia uutta, jos on mahdollista tuunata vanhaa? Kestävä kehitys on ollut päivän sana jo pitkään. Suomen hallitus on linjannut kestävän kehityksen politiikkaa vuodesta 1990 ja Suomen kansallisen kestävän kehityksen strategia hyväksyttiin vuonna 2006. Vantaallakin on 2000-luvun aikana nostettu kestävän kehityksen näkökulmia aktiivisesti esille, ja kestävä kehitys on yksi Vantaan kaupungin kolmesta arvosta. Tästä huolimatta julkisia tiloja ei ole juurikaan suunniteltu kestävän kehityksen lähtökohdista.

On korkea aika kokeilla tuunausta kirjaston uudistamisessa!

TAVOITE, SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Kirjasto uusiksi kierrättämällä - hankkeen tarkoituksena on kokeilla, onko vanhanaikainen tila mahdollista muuntaa uudenlaiseksi, nykyaikaista kirjastotoimintaa tukevaksi tilaksi kierrätystä hyödyntämällä. Jos hanke onnistuu, niin se kiinnostanee suomalaisia medioita ja saanee huomiota kansainvälisessä kirjastomaailmassakin.

1. Asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen

Almeren kirjastossa Hollannissa muodostettiin kattavan asiakaskysely avulla kokoelmaprofiilit, joiden perusteella suunniteltiin aivan uudenlaiset, tieto- ja kaunokirjallisuutta yhdistävät osastot. Almeren kirjastolaiset kutsuvat näitä osastoja nimellä shop, ja esimerkiksi Hochspannung-osasto/shop sisälsi autoja, urheilua, tekniikka ja taloutta käsittelevää tietokirjallisuutta sekä kaunokirjallisuuden puolelta jännityskirjallisuuden.

Myös tässä hankkeessa aikuisasiakkaiden tarpeiden kartoittaminen aloitetaan kyselylomakkeilla, jossa selvitetään kattavasti paitsi asiakkaiden kirjastonkäyttöä ja siihen liittyviä toiveita myös heidän harrastuksiaan ja muita kiinnostuksenkohteitaan. Kyselylomaketta levitetään paitsi kirjastossa myös eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan ja muiden alueen toimijoiden kautta. Lapsille ja nuorille tehdään omat kyselylomakkeensa, joita levitetään myös nuorisotilan ja koulujen kautta. Kyselylomakkeista tehdään myös nettiversiot, ja niitä levitään kirjaston Facebook-sivuilla ja muualla Internetissä.

Käyttäjien osallistamisesta palveluiden suunnitteluun ja kirjastotilojen kehittämiseen on paljon hyviä esimerkkejä maailmalta (ks. esim. Almgrenin ja Jokitalon Kirjasto 2011 -teos, s. 41-85), joten kyselylomaketta ei kannata jättää ainoaksi tavaksi kommunikoida asiakkaiden kanssa. Kyselylomakkeen avulla voidaan myös selvittää, olisiko vastaaja halukas osallistumaan kirjaston uudistamista työstävään ja kommentoivaan, asiakkaista ja kirjaston henkilökunnasta koostuvaan ryhmiin. Ryhmiä perustetaan kolme: lasten ryhmä, nuorten ryhmä ja aikuisten ryhmä. Tällaisten ryhmien perustaminen liittyy paitsi tähän hankkeeseen myös parhaillaan meneillään olevaan HakuVerkko-hankkeeseen, joka World Design Capital -hanke ja Vantaan alueellisen osallisuusmallin palvelumuotoiluhanke.

Kyselylomakkeen suunnittelu aloitetaan marraskuussa 2012, ja sen jakaminen asiakkaille vuoden 2013 alussa. Asiakasryhmien toiminta aloitetaan heti, kun tieto hankkeen rahoituksesta saadaan.

2. Kierrätetyn kirjastotilan suunnittelu & toteutus

Kirjastotilan suunnittelee asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeiden perusteella kierrätyksestä kiinnostunut sisustusarkkitehti. Parasta jälkeen -hankkeen yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa toteuttanut Minna Haapakoski on käynyt tutustumassa kirjastoon ja tehnyt tarjouksen, joka on sisällytetty hankkeen kustannusarvioon. Lisäksi kirjaston opasteiden suunnittelua varten palkataan graafinen suunnittelija tai kenties useampikin, sillä lasten-, nuorten- ja aikuistenosastojen opasteet vaativat omat ilmeensä.

Tällä hetkellä on vaikea sanoa, millainen asiakkaiden ja henkilökunnan yhdessä ideoimasta kierrätetystä kirjastotilasta tulisi. Voi olla, että emme päädy aivan yhtä radikaalille kokoelman uudistuslinjalle kuin Almeren kirjasto. Henkilökunnan haavena olisi kuitenkin uudistaa kokoelman esillepanoa ainakin hieman ja kehitellä esimerkiksi erilaisia teemamoduuleja (esim. ruoka, sisustus, käsityöt yms. aineistot sisältävä Koti-moduuli), jotka olisivat tunnistettavissa eriväristä hyllyistä. Vanhoja hyllyjähän on mahdollista pätkiä, madaltaa ja maalata, ja kaikkiin hyllyihin kannattaisi laittaa rullat alle, mikä tekee kirjastotilasta helposti muunneltavan esimerkiksi erilaisia tapahtumia varten. Vantaan kaupungin rahoituksella (10 000 €) voimme hankkia myös uusia hyllyjä sellaisten hyllyjen tilalle, jotka ovat liian huonossa kunnossa tuunattaviksi.

Suunnittelussa huomioidaan myös muut kuin kokoelmaan liittyvät toiveet. Jos asiakkaamme toivovat esimerkiksi viihtyisiä lukunurkkauksia, joita kirjastossamme ei tällä hetkellä juurikaan ole, niin silloin toteutamme sellaisia. Budjettiin on laskettu myös asiakkaiden toivomat välinehankinnat. Kirjastossamme toimii kerran viikossa nuorten konsolipelikerho, ja jos osaamme kirjastossa pelaavien nuorten toiveita yhtään ennustaa, niin ne voivat kohdistua muun muassa kirjaston pelilaitteisiin ja muihin tietoteknisiin välineisiin.

Toteutus aloitetaan syksyllä 2012, kun Hakunilan kirjasto suljetaan perusparannusta varten. Kuten Minna Haapakosken ja Kierrätyskeskuksen aikaisemmin toteuttamassa Parasta jälkeen - hankkeessa, myös tässä hankkeessa hyllyjen ja kalusteiden tuunaukseen osallistuvat alan opiskelijat esimerkiksi Vantaan ammattiopisto Variasta. Lisäksi Vantaalla  toimii nuorille työttömille suunnattuja työpajoja (esim. puu- ja erikoismaalauspaja ja verhoilu- ja käsityöpaja). Myös Kierrätyskeskuksen osaamista voidaan hyödyntää. Sisustussuunnittelija on mukana opastamassa tuunaajia myös hankkeen toteutusvaiheessa.

KUSTANNUSARVIO

Vantaan kaupunki kustantaa uusien kalusteiden hankinnat (10 000 €) ja projektiin osallistuvan kirjastohenkilöstön henkilöstökulut. Projekti on niin suuri, että se työllistää kaikki kirjaston henkilökuntaan kuuluvat vähintään kuukauden ajaksi.

Lisäksi tarvitaan:

Sisustussuunnittelijan palkkio            12 000 € (ei sisällä alv:tä)

(Sisustuussuunnittelun hinta on arvioitu Minna Haapakosken tarjouksen perusteella: itse sisustussuunnittelu 7200 € (+ alv 23 %) ja toteutusvaiheessa mukana olo 60 € (+ alv 23 %) per tunti.)

Graafikon palkkio aikuistenosaston opasteiden laatimisesta 7 000 €

Graafikon palkkio nuortenosaston opasteiden laatimisesta  3 000 €

Graafikon palkkio lastenosaston opasteiden laatimisesta   5 000 €

(Graafikon palkkiot on arvioitu osaston kokojen ja aikaisempien yhteistyökokemusten ja hinnottelujen perusteella. Ammattigraafikot eivät halpoja, erityisesti, jos kyseessä on graafisen ilmeen laatiminen ja useamman tuotteen (ts. tässä tapauksessa hyllyopasteiden) työstäminen.)

Toteutusvaiheeseen osallistuvien opiskelijoiden (ym. tahojen) palkkiot  7 000 €

Tuunauskulut (maalit, kankaat, hylllyjen alle tulevat pyörät yms.) 10 000 €

Asiakkaiden toivomat tietotekniset (yms.) välineet         5 000 €

                                                           yht. 49 000 €

Haemme opetus- ja kulttuuriministeriöltä yht. 49 000 euron suuruista avustusta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tuunaa kirjasto –video on katsottavissa YouTubessa:

http://www.youtube.com/watch?v=y0F0uHh0McU jossa muun muassa työpajoihin osallistuneet nuoret ja sisustussuunnittelija kertovat mielipiteitään.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoite toteutui erinomaisesti – kirjastotilasta tuli uudempi, värikkäämpi, nykyaikaisempi ja asiakkaamme osallistuivat innokkaasti kirjaston uudistamiseen. Esittelimme hanketta kahdessa IFLA-seminaarissa. Helsingissä hanke oli esillä posteriosastolla. Singaporessa meillä oli esitys Library Buildings and Equipment –jaoston organisoimassa satelliittikonferenssissa. Pääsimme myös osaksi varsinaista IFLA-ohjelmaa: Involving Customers in Redesigning and Marketing the Library –esityksemme oli osana Marketing and Management -jaoston järjestämää Marketing on a Shoe String -sessiota.

Millaisessa kirjastossa viihdyt? Mitä palveluja siellä pitäisi olla? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä asiakkaiden kanssa keväällä 2012, kun kirjaston perusparannus oli alkamassa. Halusimme luoda uudenlaista kirjastopalvelua kahden perusperiaatteen - yhteisöllisyyden ja kierrätyksen - mukaisesti.

Sisustussuunnittelijaksi löytyi kierrätyksestä innostunut Minna Haapakoski. Hän oli toteuttanut aiemmin muun muassa Parasta jälkeen -hankkeen Kierrätyskeskuksen kanssa. Minna kuunteli asiakkaiden ja henkilökunnan toiveita ja laati kirjastolle mahdollisimman paljon vanhoja kalusteita hyödyntävän sisustussuunnitelman. Puuseppä Heimo Kosonen teki valtavan urakan: suurin osa kirjaston vanhoista hyllyistä madallettiin, maalattiin ja niihin laitettiin pyörät alle.

Selvitimme asiakkaiden mielipiteitä aluksi kyselyiden avulla, ja sen jälkeen pidimme kuusiTuunaa kirjasto –työpajaa, kolme aikuisille ja kolme 12-15-vuotiaille nuorille. (Alun perin oli tarkoitus osallistaa myös lapsia, mutta totesimme kaikkien osallistamisen vauvasta vaariin aikataulullisesti liian kunnianhimoiseksi.) Kyselyissä selvisi, että aikuiset toivovat kirjaston olevan mukava paikka, jossa voi aineistojen lainauksen lisäksi oleskella, lueskella lehtiä ja kirjoja, juoda kahvia ja nauttia monipuolisesta kulttuuriohjelmasta kirjailijavierailuista elokuvaesityksiin. Nuorilla oli aivan samantapaisia toiveita kuin aikuisilla, mutta heidän vastauksissaan korostui myös mahdollisuus käyttää uusinta tietotekniikkaa, muun muassa pelikonsoleita ja tablettitietokoneita.

Ensimmäisessä työpajassa sekä aikuiset että nuoret arvioivat jo olemassa olevaa kirjastotilaa eriväristen tarralappujen avulla: punaisille lapuille merkittiin huonot asiat ja vihreille kiitokset. Laputuksen tuloksista keskusteltiin vilkkaasti ja hahmoteltiin jo joitakin tarpeita eri käyttäjille.

Toisessa työpajassa pohdittiin aikuisten kanssa, kuinka kirjastosta löytäisi helposti tarvitsemaansa tietoa. Keskusteluissa ideoitiin helposti hahmotettavia kokonaisuuksia ja teemoja, joiden mukaan aineisto järjestettäisiin. Nuoret piirsivät omassa työpajassaan omat näkemyksensä siitä, millainen kirjaston nuortentilan tulisi olla ja heidän piirroksensa toimitettiin sisustussuunnittelijalle.  Seuraavissa työpajoissa sisustussuunnittelija esitti alustavan suunnitelmansa sekä aikuisille että nuorille, ja asiakkaat saivat kommentoida ja vaikuttaa suunnitelmaan.

Syksyllä 2012 järjestimme vielä yhden työpajan, jossa asiakkaat pääsivät ihan konkreettisesti tekemään uutta vanhasta: uudistimme kirjaston pöytiä liisteröimällä niiden pintaan poistokirjoista revittyjä sivuja.

Jatkotoimenpiteet: 

Haluamme ujuttaa Kirjasto uusiksi kierrättämällä -projektin onnistuneimmat asiat – asiakkaiden osallistamisen ja kestävän kehityksen edistämisen – osaksi kirjaston jokapäiväistä elämää. Juuri nyt kehittelemme uusia ideoita!

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€49 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€49 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 826
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 920henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi