Kirjasto välittää - sekä asiakkaistaan että tietoa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kaustisen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappelintie 13
69600
Kirjaston puhelin : 
0503465466
Kirjaston sähköposti : 
kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaust
Y-tunnus : 
0178981-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Myllymäki
Puhelin : 
0504436885
Sähköposti : 
kaustinen.kirjasto@kaustinen.fi
Kuvaus : 

Osa kirjaston palveluista on monelle asiakkaalle, saati sitten ei-käyttäjälle, hämärän peitossa. Tavoitteenamme on tutustuttaa kunnan asukkaat sekä kirjaston perus- että uusiin palveluihin sekä kirjastokohtaiseen erityistoimintaan. Kirjasto on muuttunut viime vuosikymmenien aikana monipalveluvetoisemmaksi ja varsinkin uusimmat palvelut kuten esim. e-kirja- ja e-lehtipalvelut sekä muut verkkokirjaston mahdollisuudet ovat vielä suurissa määrin tuntemattomia.

Ideanamme olisi luoda esim. erillisiä infopisteitä ympäri kirjastoa, joissa kerrotaan esim. julisteilla, opasteilla yms. keinoilla kirjaston eri palveluista. Vaikkapa lasten osastolla voitaisiin kertoa esim. kirjavinkkauksesta, koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä sekä satutunneista ja kirjaston eri aineistomuodoista. Palvelutiskin luona voisi puolestaan olla infopiste mm. seutu- ja kaukolainoista ja hankintatoiveiden esittämisestä.

Kirjastolta on toivottu usean erilaisen ryhmän toimesta - koulujen lisäksi - myös paljon kirjastonkäytön opetusta ja haluaisimme tämän projektin olevan osa kyseessä olevaa opetusta. Infopisteillä ja niiden avulla tapahtuvalla opastuksella helpottuisi myös eri aineistolajien esittely ja esilletuonti.

Mainonnan avulla haluaisimme tavoittaa kirjaston ei-käyttäjiä ja samalla selventää kuntapäättäjille, että markkinointibudjetille olisi kirjastoissa tarvetta.

Rahoitus olisi siis hyvin tarpeellinen Kaustisen kirjaston entistä sujuvamman toiminnan kannalta. Se auttaisi tekemään kirjastostamme helpommin lähestyttävän, kun kirjaston palvelut ja toiminnan mahdollisuudet tuotaisiin paremmin esiin jokaiselle kuntalaiselle.

Mikäli hanke toteutuisi olisi mahdollista käyttää samaa mallia myös muiden kirjastojen opintopohjana. Näin myös muut kirjastot hyötyisivät Kaustisen kirjaston hankkeesta.

Kirjasto välittää - sekä asiakkaistaan että tietoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi