Kirjastoapinan lukudiplomi ja kirjastonappari
Vuoden 2011 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Liedon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 13
21420
Kirjaston puhelin : 
02-48733401
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lieto
Y-tunnus : 
0134698-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikael Österlund
Puhelin : 
0504339096
Sähköposti : 
mikael.osterlund@lieto.fi
Kuvaus : 

Hankkeen taustalla on Liedossa erittäin voimakkaasti esillä oleva koulukirjastotoiminta ja sitä myötä myös vahva lasten- ja nuortenkirjastotyö. Lukudiplomilla ja napparilla halutaan lisää näkyvyyttä, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta koulujen toiminnan ja kirjastojen välille. Tavoitteet ovat kouluilla ja kirjastoilla yhteiset: tiedonhallintataitojen edistäminen. Tämä hanke kuuluu osana tiedonhallintataitojen opetussuunnitelmaa, jota kunnassa parhaillaan kehitellään.

Hankkeen tarkoituksena on nostaa lukuharrastuneisuutta Liedon alakoululaisten keskuudessa. Hankkeeseen liittyy lukudiplomi, joka lanseerata Liedossa nyt ensimmäistä kertaa. Se tulee kattamaan kaikki alakoululaiset Liedossa, yhteensä 1448 oppilasta. Lukudiplomille on alakouluilla ollut selvä tilaus. Lukudiplomin avulla opettaja pääsee kouluissa itsenäisesti edistämään lukuharrastusta kirjaston tarjoamalla lukudiplomikansiolla ja kirjalistoilla, jotka on laadittu Liedon koulukirjastojen kokoelmien mukaan.

Hankkeeseen liittyvän kirjastonapparin idean on tuotu Ruotsista, jossa sitä esiteltiin Göteborgin kirjamessuilla. Napparia on suunniteltu annettavaksi jokaiselle toisen luokan oppilaalle heidän tullessa kirjastoon kirjastonkäytön opetukseen. Napparin avulla halutaan askartelun ja leikillisyyden myötävaikutuksella opettaa oppilaille kirjastonkäyttöä sekä alustavia tiedonhallintataitoja.

A3 paperille painetaan neliön muotoinen alue taitteluviivoineen. Kuvitus ja tekstit asetellaan sopivasti ja taittelun jälkeen on jokaisella oma nappari, mistä voi lukea ja vaikka kysellä toiselta kirjastoon liittyviä asioita ja lausahduksia. Ennen taittelua painetun A3 paperin reunaan jää kaitale, johon suunnitellaan lasten- ja nuorten kirjastotoiminnasta kertova yleisesite.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastoapinan lukudiplomi ja kirjastonappari -hanke on tuottanut
- lukudiplomiin suositeltavien kirjojen monistettavan luettelopohjan 
- painetun lukudiplomin
- lukudiplomin kuoren; kirjekuorta käytetään myös muussa koulukirjaston tiedottamisessa
- kirjastonapparin alakouluille (2 vaihtoehtoisella tekstityksellä eri luokka-asteille)
- kirjanmerkin

   

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Liedon neljän hengen koulukirjastoryhmä on perehtynyt Kirjastoapinan lukudiplomi ja kirjastonappari -hankkeeseen koulukirjastokokouksissaan helmikuusta 2012 alkaen. Työryhmän jäsenet ovat kokoontuneet myös pienemmissä kokoonpanoissa. Lisäksi yhteistyötä on tehty graafisen suunnittelijan Marjo Malinin ja kirjapainon kanssa. Lukudiplomi ja kirjastonappari lanseerattiin kuudella alakoululla syyskaudella 2013. Lukudiplomi tulee myös yläkoulun käyttöön. Diplomin suorittaminen ja napparin avulla oppiminen on suunniteltu pysyväksi käytännöksi kouluille.

Projekti on ollut koko koulukirjastohenkilöstöä kokoava hanke, joka on innoittanut suunittelemaan koulukirjastojen opetussuunitelmaa eri luokka-asteille.
Diplomikirjat on valittu kuullen oppilaiden ja opettajien näkemyksiä. Koulukirjastojen kokoelman kartuttamisessa otetaan huomioon diplomilistan kirjavalikoimat. Lukudiplomi oli jo ennakkoon odotettu hanke kouluilla.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä lukuharrastusta ja tehdä siitä näkyvämpi (lukulistat) ja sen tavoite konkreettiseksi (diplomin suoritus). Koulukirjaston oma kirjanmerkki toimii lukijan sparraajana lukudiplomikirjojen välissä. Kirjanmerkin visuaalinen toteutus on tehty samaan henkeen kuin kirjalistapohja, diplomi ja kirjekuori.

Napparin käyttöönotto on  haastavaa, mutta erityisen sopiva haaste toiminnallisesta oppimisesta innostuville. Koulukirjaston käyttöä ja lukemista innostetaan näin käsinkosketeltavasti.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Laaditaan lukudiplomi-kirjojen tehtävämonisteet. Suunitteillla on myös tuoteteemaan toteutettu, alaluokille suunnattu koulukirjaston lukujärjestys. Tuotteet vahvistavat koulukirjaston ja sen palveluiden tuntemusta ja palvelujen käyttöä kouluilla.

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 470
Oma rahoitus yhteensä: 
€470
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
8kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
220henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000