Kirjastoautojen uudet kujeet
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Sipoon kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pohjoinen Koulutie 2
04130
Bibliotekets telefonnummer : 
09-23537020
Bibliotekets e-postadress : 
nickbib@sipoo.fi
ISIL-kod : 
FIsipoo
FO-nummer : 
0203533-8
Ansvarsperson : 
Anne Laitinen
Telefonnummer : 
050-5485682
E-post : 
anne.laitinen@sipoo.fi
Projektets målsättning: 

Selvitys kirjastoautotoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta Sipoossa sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoitus

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Toteutunut raportti
Yhteistyösopimuksen aikaansaaminen

Projektbeskrivning : 

 Selvityksen pohjalta laaditaan keväällä 2014 kirjastoautotoiminnan toimintasuuunnitelma, jonka pohjalta Sipoon ja Porvoon kirjastoautotoimintaa kehitetään,  uudet kirjastoautot profiloidaan ja hankitaan.  Tavoitteena on myös lisätä  kuntien välistä yhteistyötä kirjastoautotoiminnassa.

Selvityksen aihioita: 

A) Selvitetään, miten kirjastoauto parhaalla mahdollisella tavalla voi palvella kouluja ja päiväkoteja kahdella eri kielellä, miten kirjastoauton aineistovalikoima voi kevyesti muuntua asiakaskieliryhmien mukaan ja miten kirjastoauto voi innostaa lapsia lukemisen pariin (lapsiystävällinen kalustaminen ja toiminnot esim. satuhetkiet, vinkkaukset kiertävät lukuintokapsäkit ym).

B) Miten Porvoon ja Sipoon kirjastoautot voivat täydentää toisiaan ja miten varsinkin kuntarajan läheisyydessä tarjottavat kirjastoautopalvelut voisi koordinoida? Lisäksi selvityksessä arvioidaan onko kannattavaa perustaa kahden kirjaston yhteinen kirjastoauto-osasto. Lisääntyisikö henkilöstön riittävyys, helpottuisiko sijaistamiset ja olisiko enemmän aikaa ja pontta kehittämistyölle? (Tällä hetkellä kirjastoautopalvelu jää isommassa kirjastossa herkästi marginaaliin ja panostukset toiminnan kehittämiseen eivät useimmiten ole riittävät.)

C)Selvitetään itsepalvelulainauksen toteuttaminen kirjastoautossa. Miten lainaus- ja palautusautomaatit mahdutetaan kirjastoautoon? Kesäisin kun suurin asiakasryhmä lomailee (lapset ) voisiko kirjastoauto silloin toimia saaristokylissä itsepalveluperiaattella (ovi avautuisi kirjastokortilla ja pin-koodilla). Itsepalvelukirjastoauto, eli "kylmä" bussi, voisi seistä esim. viikon saaristokaupan yhteydessä ja seuraavan viikon vaikka camping-alueelle. Toimisiko tällainen konsepti? Tämä edellyttäisi yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa tietyn valvonnan suhteen. Sipoon kunnankirjastolla on käytössä Rfid. Mikäli tämä toimintatapa olisi mahdollinen, se lisäisi kirjastoauton käyttöastetta kohtuukustannuksin.

 D) Arvioidaan myös muiden Porssekirjastojen kirjastoautotarpeet ja voidaanko nämä huomioida ilman että oman kunnan palvelut heikentyisivät (Askola, Pornainen).

Toimintatapa vaikuttaa  sekä kirjastoauton kalustamiseen että laitehnakintoihin mikä täten voidaan huomioida ennen uusien kirjastoautojen tilaamista (2015 - 2016). Selvityksessä arvioidaan myös käyttötarpeet ja asiakkaiden toiveet (karttapohjainen käyttäjäkysely), reitit ja henkilöstön tarve.

Normaalityön puitteissa eivät resurssit riitä uudenlaisten toimintatapojen selvittämiseen, varsinkaan Sipoon ja Porvoon kokoisissa kirjastoissa. Siksi tehtävään tulee palkata erillinen asiaan kokoaikaisesti paneutuva henkilö.

Sipooseen hankitaan uusi kirjastoauto vuonna 2015 ja Porvoo on hankkimassa uuden kirjastoauton vuonna 2016. Siksi tässä vaiheessa olisi tärkeääon selvittää toimintatavat ja tarpeet. Selvityksen laatimiseksi palkataan kolmeksi  kuukaudeksi projektityöntekijä, jonka tehtävänä on laatia tutkimustensa pohjalta Sipoon ja Porvoon kirjastoautojen profilointi ja yhteistyö- sekä toimintasuunnitelma. Työ toteutetaan luonnollisesti tiivissä yhteistyössä kirjastonjohtajien ja kirjastoautohenkilökunnan kanssa sekä kysellään kuntalaisten mielipiteitä. Hanke sisältää myös tutustumisia muihin kirjastoautoihin (bench marking) ja työapajatyöskentelyä.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Porvoon kaupunginkirjasto Aleksi Haapanen ja Mervi Kukkonen.

Sipoon ja Porvoon kirjastoautojen henkilökunnat, saaristoyrittäjät, koulujen ja päiväkotien henkilökunta, kuntalaiset.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjastonhoitaja Leena Rehnström laati 1.6.-31.12.2014 raportin kirjastoautotoiminnasta Sipoossa ja yhteistyömahdollisuuksista Porvoon kaupungin kirjastoautotoiminnan kanssa. *Raportti toimi taustatietona, koska Sipooseen suunniteltiin uuden kirjastoauton hankintaa. sipoon kunta päätti olla hankkimatta kirjastoautoa, mutta sen sijaan on tehty sopimus Porvoon kaupunginkirjaston kanssa kirjastoautopalveluyhteistyöstä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kunnassa arvioitiin, että uuden kirjastoauton investointikustannukset olivat liian suuret suhteessa kirjastoauton lainauslukuihin. Myönteistä kuitenkin oli saada käyntiin kirjastoautoyhteistyö Porvoon kanssa, jolloin syrjällä sijaitsevat koulut ja päiväkodit myös jatkossa saavat palvelua Sipoossa. Myös kirjastoista kauempana asuvat kuntalaiset voivat koulupysäkeiltä hakea kirjastoaineistoa.

Fortsatta åtgärder: 

Yhteistyö Porvoon kanssa jatkuu ja siihen olemme hyvin tyytyväisiä. Ilman tätä haketta yhteistyö tuskin olisi niin sujuvasti lähtenyt liikkeelle.

Projektet börjar : 
01/03/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 

Kommun

Landskap

InfluensområdeFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€18 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€17 217
Egen finansiering: 
€7 217
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
17henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000