Kirjastoauton kulttuurikuukausi
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna Szalay
Puhelin : 
040 8004836
Sähköposti : 
anna.szalay@tampere.fi
Kuvaus : 

Tampereen kaupunginkirjaston uuden strategian yksi päätavoite on edistää lukemista ja lukutaitoa. Tämä projekti on osa strategian toteuttamista. Tavoitteena on innostaa tamperelaisia päiväkoti- ja alakouluikäisiä lapsia lukemiseen ja tarjota heille kirjastoautokäynnin yhteydessä entistä kokonaisvaltaisempia kulttuurielämyksiä erilaisten esitysten muodossa. Tampereen kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yhteisenä tavoitteena on saattaa palveluitaan mahdollisimman kattavasti myös niille alueille, joilla ei ole kiinteää rakennusta kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tarjoamiseen. Tästä syystä Tampereen kaupunginkirjaston kirjastoautot ovat luonteva paikka projektin toteuttamiseen.

Edellisten tavoitteiden lisäksi projektin kautta halutaan työllistää paikallisia taiteilijoita ja kulttuuriyhdistyksiä sekä lisätä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Miten projekti toteutetaan?

Tampereen kirjastoautojen kulttuurikuukausi toteutetaan yhteistyössä Tampereen kulttuuripalveluiden ja paikallisten taiteilijoiden ja kulttuuriyhdistysten kanssa toukokuussa 2013. Kirjastoautot pysähtyvät viikoittain 25 koululla. Lisäksi toinen kirjastoautoista on käytettävissä maanantaisin aamupäivällä, jolloin voidaan järjestää toimintaa esimerkiksi päiväkodeilla.

Kulttuurikuukauden aikana kirjastoautoissa on jokaiselle viikolle oma ohjelmansa. Taidemuodot ja esitykset kytkeytyvät kirjaston aineistoihin ja lukuharrastuksen edistämisee. Toimintamuodot ovat osallistavia. Esiintyjä tai esiintyjät kulkevat pääsääntöisesti kirjastoautojen mukana päivittäisillä koulureiteillä. Esitykset toteutetaan aamupäivisin kirjastoautojen koulukäyntien yhteydessä, ja ne ovat kestoltaan n. 10-15 minuuttia. Esitykset järjestetään pääasiassa kirjastoauton edustalla. Koululaisille jätetään riittävästi aikaa myös normaaliin asiointiin kirjastoautossa.

Kuukauden kulttuuriohjelmat:

1 viikko: Kirjavinkkaus-sanataide
2 viikko: Teatteri
3 viikko: Musiikki ja tanssi
4 viikko: Kuvataide

Kuluista tarkemmin:

- taiteilijoiden suunnittelu- ja esiintymispalkkiot 4vk x 2000€

- markkinointi ja viestintä 1500€ (lehti-ilmoitukset, esitteet)

- puolet kirjastoautojen kuukauden käyttökuluista  4000 € (omavastuuosuutta, jossa 1100 diesel- ja 2900€ huollon, tallin etc.kuluja)

- järjestelyihin osallistuvien kirjastolaisten palkat 830 €(omavastuuosuutta)

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, paikalliset taiteilijat

Kaupungin kulttuuritoimi on järjestämässä isompaa kulttuurikuukaisi-kokonaisuutta omine rahoituksineen; kirjasto hoitaa kirjastoauton osuuden.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoauto tuli uudella tavalla tutuksi koulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Kirjastoauton henkilökunta sai kokemusta miten pienimuotoisia tapahtumia voidaan järjestää myös kirjastoautoissa. Kirjavinkkaus ja lukemaan houkuttelu yhdistyivät mukavalla tavalla kokonaisuuden teemaan ja lapset lainasivat paljon esillä ollut ötökkäkirjallisuutta. Kouluilla oli mahdollisuus saada monen eri taiteenlajin esityksiä suoraan omalle pihalle eikä opettajien tarvinut lähteä oppilaiden kanssa esitystä katsomaan muualle.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastoautoa voi mainiosti suositella käytettävän pienimuotoisten kulttuuriesitysten viemiseen kirjastoautojen pysäkeille. Erityisesti nonstop-pajat tai nopeat ja lyhyet esitykset ovat omiaan kirjastoautopysäkeille. Kirjastoauto kulttuuribussina toimisi erittäin hyvin haja-asutusalueella ja maaseutupaikkakunnilla joissa ei ole paljoa omaa kulttuuritarjontaa.

Lisätietoa: 

Kirjastoauton kulttuurikuukausi –hanke toteutettiin Tampereen kaupunginkirjastossa toukokuussa 2014. Neljän viikon ajan eri alojen taitelijoita kulki kahden kirjastoauton mukana koulupysäkeille. Mukana oli tanssitaitelijoita, improvisaatioteatterilaisia, kirjavinkkareita ja kuvataitelijoita. Kukin taiteenlaji oli autokierroksilla mukana viikon ajan.

 Hankkeen tavoitteena oli tarjota osallistavia kulttuuriesityksiä koululaisille, joiden koulujen läheisyydessä ei ole kirjastoja. Samalla tavoitteena oli työllistää paikallisia taiteilijoita ja testata konseptin soveltuvuutta kirjastoautoihin yleisemmin.

 Kaikki taitelijat esiintyivät 25 koulupysäkillä, yhteensä esityksiä koululaisille oli noin 130. Pidemmillä pysäkeillä esitys pidettiin useampaan kertaan. Esitykset kestivät n 10-15 minuuttia. Ötökkäaskarteluun lapsia ohjattiin non-stoppina koko pysäkin keston ajan.

Kirjastoautojen matkustajamääräykset ja työvuorossa olevan henkilökunnan määrä vaikuttavat siihen kuinka monta ylimääräistä matkustajaa voidaan autoon ottaa mukaan. Tampereen kaupunginkirjaston toisessa kirjastoautossa pystyy matkustamaan 1 ylimääräinen henkilö ja toisessa 2 ylimääräistä henkilöä.

 Kulttuurikuukauden teema ”Ötökät” suunniteltiin ja päätettiin yhteistyössä mukana olevien taiteilijoiden kanssa. Kirjastoautosta lähetettiin rehtoreille ja yhteysopettajille tiedote hyvissä ajoin ja mainostettiin tulevaa ”Kulttuuria ja ötököitä” –teemakuukautta. Kouluille jaettiin myös teemaviikon mainosjulisteita luokkiin ja käytäville laitettavaksi. Aktiivisesta viestinnästä huolimatta tieto Kirjastoauton kulttuurikuukaudesta ei tavoittanut kuin osan koulujen opettajia.

 Sateen sattuessa esitykset olivat koulujen katoksessa, auloissa, luokissa, liikuntasaleissa tai käytävillä. Myös kirjastoautossa tanssittiin ja vinkattiin. Äänentoistoon varauduttiin kannettavilla äänentoistolaitteilla, mutta käytännössä niitä ei kuitenkaan kukaan esiintyjä tarvinnut. Kirjavinkkareilla ja kuvataitelijoilla oli autossa mukana taittopöydät, jotka saatiin nopeasti levitettyä kirjastoauton viereen koulun pihassa.

 Kirjastoauton henkilökunnan mielestä hanke onnistui erinomaisesti. Vastaanotto kouluilla oli positiivista ja monilla kouluilla opettajat toivat koululaisia aktiivisesti katsomaan esityksiä tai osallistumaan askarteluhetkiin.

 Hankkeeseen osallistuneiden taiteilijoiden kokemuksia viikosta:

 ”Tällaista toimintaa ehdottomasti lisää! Kirjastoauto luo hyvän valmiin rakenteen esimerkiksi tanssiteoksen kierrättämiselle. Tanssiteoksia on vaikea myydä kouluille erillisenä, ns. irrallisena tapahtumana.” (tanssi)

”Mielenkiintoinen juttu oli, että mielestäni paras vinkkaustilanne oli se, kun rupesi satamaan ja vinkkauskirjat piti viedä autoon sisälle. Istuin laatikon kanssa lainaustiskille muodostuvan jonon viereen ja aloin nostelemaan laatikosta kirjoja joita vinkkasin muutamalla lauseella. Melkein jokaisen jonossa seisovan matkaan lähti vähintään yksi kirja!” (vinkkaus)

”Vaikka kirjastoauton kulttuurikuukautta oli mainostettu kouluilla etukäteen, ei yksikään pöydän ympärillä käynyt opettaja ollut perillä, mitä kirjastoautolla oli meneillään (ainakaan omilla reiteilläni).” (vinkkaus)

”Suosittelen lämpimästi vastaavaa yhteistyötä myös muille kirjavinkkareille! Ehkäpä konseptia voisi kuitenkin vielä vähän hioa. Jos vinkkaus järjestettäisiinkin tarkoituksella kirjastoauton sisällä, olisi kävijöillä otollinen tilaisuus, muuta aineistoa lainatessaan, joutua alttiiksi kirjavinkeille ja lukusuosituksille!” (vinkkaus)

”Koulun rehtorin ja opettajien rooli ja valvonta tämmöisissä on ehdottoman tärkeä. Lapset saavat eniten irti esityksestä kun sitä saa katsoa suht rauhallisessa ympäristössä.” (improvisaatioesitys)

”Yksi omia parhaita kokemuksia oli kun esiinnyimme vain yhdelle luokalle ja eturiviin, opettajan pöydän eteen, oli selkeästi asemoitu villit pojat. Kun esitys alkoi, makasi toinen tympääntyneenä pulpetillaan mutta kun hokasi mistä on kyse, alkoi innokkaana silmät hehkuen osallistumaan esitykseen.” (improvisaatioesitys)

”Ja suurimmaksi osaksi esitykset, joissa olin mukana toimivat hyvin. Jos opettajaa ei ollut mukana, ei esitys oikein toiminut, sillä ei pysty olla samaan aikaan kurinpitäjä ja esiintyjä.” (improvisaatio)

”Koulut valittelivat, että tieto bussin esityksistä ei ole kulkeutunut heille. Tämä kuitenkin vaihteli suuresti koulusta riippuen, joissakin oltiin jo etukäteen odottamassa esitystä. Eli tää on varmasti riippuvainen koulun henkilökunnan omasta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Toisaalta itse mietin, että erillistä järjestelyä kouluilta ei edes tarvittu, koska esitys ja hahmo toimivat mielestäni hyvin myös yllätyksenä oppilaille.” (tanssi)

”Mielestäni tämä on hyvä systeemi tuoda erilaista kulttuuria ja taidetta kouluihin.” (tanssi)

Yhteistyökumppanit/työryhmä:

Kirjastoauton kulttuurikuukausi  –hankkeessa mukana olleet taiteilijat:

Kirjavinkkaus: Tampereen kaupunginkirjaston lastenosastolaiset

Improvisaatioteatteri: Improvisaatioteatteri Snorkkeli

Tanssitaide: Pauliina Aladin ja Maija-Leena Ikonen

Kuvataiteet: Jenni Perttu ja Pauliina Pesonen

 Kulttuurikuukausi-hanketta oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Tampereen kaupunginkirjaston lisäksi Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/08/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 830
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 330
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 920
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 920
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
130kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi