Kirjastoauton uudet tuulet
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 746 0267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Peltonen
Puhelin : 
040 838 7072
Sähköposti : 
tarja.peltonen@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastoautopalveluiden kehittäminen.

Tapahtumatuotannon vienti kirjastoauton välityksellä kaupungin syrjäalueille.

Yhteistyön kehittäminen paikallisten yhdistysten ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

tapahtumien lukumäärä

tapahtumiin osallistujien lukumäärä

saatu asiakaspalaute

Kuvaus : 

Kemijärven kirjastossa on meneillään kirjastoauton hankintaprosessi, uusi auto on käytössä vuoden 2015 alussa. Tämän hankkeen avulla kirjastoautopalveluja elävöitetään ja perinteisten kirjastopalvelujen rinnalle tuodaan muitakin palveluja. Kirjastoauto tulee olemaan sosiaalisen kanssakäymisen edistäjä erityisesti niissä kylissä, joissa ei ole enää kokoontumispaikkaa. 

Kirjastoauto on suunniteltu siten, että sen sisätila on muunneltavissa tarvittaessa. Osa hyllyistä voidaan irrottaa ja saada näin tilaa esim. pienille kokoontumisille. Auton keulassa on äänieristetty ovellinen tila, jossa voi järjestää vastaanottoja.

Hankkeen avulla tiedotetaan uuden kirjastoauton mahdollisuuksista niin asiakkaille kuin mahdollisille yhteistyökumppaneille. Yhteistyössä eri tahojen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan kokeiluluontoisesti kirjastoautoon sopivia palveluita.

Alustavasti on suunniteltu, että Kemijärven nuorisotoimi ja kansalaisopisto voisivat järjestää kirjastoautossa toimintaa. Kirjastoauto voisi olla kohtauspaikka nuorille jossakin tapahtumassa, ja nuorisotoimi järjestäisi autoon ja sen ulkopuolelle omaa toimintaansa. Kansalaisopisto voisi järjestää pieniä kursseja autossa sellaisilla paikoilla, joissa muuta kokoontumistilaa ei ole. Kirjasto tuotaa kirjastoautoon soveltuvia taide-esityksiä, esim. nukketeatteria ja lausuntaa.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi järjestää kirjastoautossa vuoden 2015 aikana muutama teemapäivä, joissa jokin paikallinen järjestö olisi mukana. Teemapäivien suunnittelu aloitetaan jo vuoden 2014 puolella.  

Lisäksi hankerahoilla painatetaan kirjastoauton aikatauluja ja tehdään lehtimainoksia. 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kemijärven kaupungin nuorisotoimi, Kemijärven kansalaisopisto.

Paikalliset järjestöt.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kemijärven uudessa, vuonna 2015 käyttöön otetussa Kyläluuta kirjastoautossa otettiin perinteisten kirjastoautopalvelujen rinnalle uusia palveluja.  Aiemmin kirjastoautopalvelun pääsisältö oli kirjastomateriaalin välittäminen asiakkaille ja materiaalin vastaanottaminen asiakkailta eli perinteiset lainaus- ja palautustoiminnot.  Kyläluudasta on hankkeen aikana kehitetty Kemijärven kaupunginkirjaston haja-asutusalueella toimiva kirjastoauto, joka tulee lähelle ihmistä. Kyläluuta tarjoaa nyt kirjastopalveluiden lisäksi internetin, opastuksen ja teematapahtumien avulla palveluita ja iloa ihmisten arkeen. Internetin kautta voit käyttää esim. pankkipalveluja ja sähköpostia. Kyläluudassa voit mittauttaa verenpaineen ja jopa verensokerin, silloin kun terveysalan opiskelija on auton mukana.  Perinteisesti kirjastoauto jatkoi toimintaa ennakkoäänestyspaikkana.
Kirjastoauto vei kirjastopalvelujen Kemijärven kaupungin kaukaisimpiin kyliin eli niille alueille, joissa on vähän tai ei ollenkaan julkisia palveluja ja joissa ei ole enää asukkaille yhteistä kokoontumispaikkaa.
Koska uusi auto antaa mahdollisuuden sisätilojen muunneltavuuteen, pystyttiin järjestämään erilaisia tilaisuuksia autossa.
Tilaisuuksia järjestivät mm. Koillis-Lapin reumayhdistys ja Kemijärven Sydänyhdistys.

Päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille järjestettiin elokuviaesityksiä ja kirjavinkkausta auton tiloissa.

Ostopalveluna kirjastoautossa järjestetiin syksyllä 2016 ja toisen kerran ennen joulua koko perheen tapahtumia, joissa vierailijana oli (näyttelijä) Prinsessa HomssanTomssa, joka oli kokonaisia päiviä kirjastoauton mukana eri reiteillä, ennen muuta kaukaisimmilla kirjastoauton pysäkeillä.  Prinsessa esiintymisestä tiedotettiin tehokkaasti ja tapahtuma ikään kuin alkoi jo siinä vaiheessa kun kaupunikilaiset lukivat Koti-Lappi lehdestä kuninkaallisia ilmoituksia. HomssanTomssan touhuilun lisäksi, prinsessa vinkkasi erilaista kirjallisuutta kirjastoautossa. Syksyllä oli esim. lapsille prinsessa-aiheista kirjallisuutta ja ennen joulua jouluun valmistautumisen kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia ja satuja. Prinsessa myös luki satuja ja tarinoita kirjastoautossa. Joulunalusviikolla joulupukki istahti kirjastoauton rattiin. Tämä toi iloa ja joulumieltä kirjastoauton asiakkaille ja myös muille kaupunkilaisille.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

kirjastoautopalvelujen uudet esitteet 

kirjaston Facebook- ja Instagram -sivuilla on kuvia, tekstejä, mainoksia ym. kirjastoautopalveluista ja tapahtumatuotannosta
kaupungin kotisivut, kirjaston kotisivut jne. 
http://www.visitkemijarvi.fi/fi/info/tapahtumat/archive/view/1475472290/           Prinsessa Hompssan Tomssa

tapahtumatuotannon esitteet 

paikallislehti Koti-Lappiin kirjoitetut artikkelit ja mainokset 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Autokirjaston asiakkaat antoivat  hyvää palautetta kirjastoautossa hankkeen aikana järjestetyistä tapahtumista, tilaisuuksista ja tietoiskuista.  Ne koettiin tarpeellisiksi kaupungin syrjäalueilla, joissa on vähän julkisia palveluja saatavilla. Kirjaston kotipalvelulle on kova tarve. Kirjastoauton kautta vietiin hankkeen aikana syrjäalueiden iäkkäille asiakkaille kirjoja ym. kirjastomateriaalia kotiin asti. Kirjastoautopalveluista tiedotettiin tehokkaasti ja säännöllisesti sekä perinteisessä mediassa että sosiaalisessa mediassa. Asiakkaat löysivät kirjastoautopalvelut paremmin.  

Jatkotoimenpiteet: 

Tapahtumapalvelut ja yhteistyö:
Hankkeen aikana hyväksi havaitut ja koetut toiminnat ja käytänteet otetaan osaksi kirjastoautopalveluja. Huomioidaan tapahtumatuotannon järjestämisessä asiakkaiden toiveet, asiakaspalaute.
Hyviä tapahtumatuonnan sisältöjä ovat:  esimerkiksi elokuvaesitykset, nukketeatteri ja erilaiset esiintyjävierailut, jotka sopivat koko perheelle. Hyviä ajankohtia ovat kevättalvi ja joulun aika sekä lukuviikko.
Yhteistyötä paikallisten vapaaehtoisjärjestöjen ja yhdistyksien kanssa jatketaan ja kehitetään. Niitä kaikkia kehitetään siten, että nk. kolmas sektori ja vapaaehtoiset ovat mukana auttamassa palvelujen vientiä kaupunkilaisten keskuuteen. Sisällytetään järjestöjen toiminnan ja tavoitteiden esittelyt ja eri teemapäivät autokirjastotoiminnan vuosikelloon säännölliseksi ja vuosittain toistuvaksi toiminnaksi.  Joka toinen vuosi järjestetään asiakaskysely kirjastoauton aikatauluista ja reiteistä, ensimmäisen kerran keväällä 2017. Aikatauluja ja reittejä päivitetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti, asiakaslähtöisesti.

Jatkossa pitää panostaa siihen, miten kirjastoauto voi palvella nuoria asiakkaita paremmin. Edelleen tarvitaan nuorisopalvelujen kanssa yhteistyötä. Tässä on vielä tekemistä ja haastetta.
Kirjaston tulee suunnitella kotipalvelua siten, että se voidaan jatkossa toteuttaa kirjastoauton kautta siten, että siihen on riittävästi aikaa ja henkilökuntaa.

Palvelujen tehokas tiedottaminen on tärkeää.  Kirjastossa mietitään voiko tiedotusta vielä kehittää paremmaksi. 
Tapahtumatuotantoon liittyviä ostopalveluja käytetään budjetin sallimissa rajoissa.

Lisätietoa: 

Hankkeeseen kirjaston oman henkilöstön työpanos oli paljon suunniteltua suurempi.
Yhteistyötahojen kanssa suunnittelupalaverit, tiedotuksen suunnittelu ja toteuttaminen
erilaiset painotyöt ja sosiaalisen median päivittäminen sekä tapahtumien käytännön järjestelyt veivät
kirjaston oman henkilökunnan aikaa paljon, otettava jatkohankkeissa huomioon 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€450
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 450
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 734
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
391henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hakemus on avustuskriteerien mukainen muuten, mutta kirjastoauton aikataulujen painattaminen on kirjaston perustoimintaa. Sitä ei voi kehittämisavustuksella rahoittaa.