Kirjastoautopalvelut jatkumaan
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjastoautonkuljettaja Antti Liimataisen kuva kirjastoauton reitiltä 15.1.2015
Haapaveden kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 64B
86600
Kirjaston puhelin : 
044-7591256
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hapve
Y-tunnus : 
0184872-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Seitajärvi
Puhelin : 
044-7591252
Sähköposti : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa on tarkoitus selvittää kirjastoauton hankinnan rahoitusmahdollisuudet sekä suunnitella tulevaisuuden kirjastoautopalveluja. Hankkeessa kartoitetaan eri monipalvelu-mahdollisuudet, pohditaan mahdollisia uhkakuvia sekä mahdollisuuksia kirjastoautotoiminnan optimaaliseen käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Rahoitusvaihtoehtojen selviäminen

- Kirjastoautontoiminnan tarvekartoituksen osalta käyttäjä- ja lainamäärät, pysäkkimäärät

Kuvaus : 

Haapaveden nykyinen kirjastoauto on hankittu vuonna 2002 ja Haapajärven vuonna 2003. Kirjastoauton elinkaari on noin 15 vuotta.

Kirjastoautot palvelevat kaikkia kyläkouluja koulukirjastona Haapavedellä, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä. Haapajärven kirjastoautopalveluja myydään myös Kärsämäen kahdelle koululle. Haapaveden palveluja taas yhden päivän verran viikossa Raaheen (Lumimetsä, Alpua, Korpikylä, Lampinsaari -alueelle)  Kirjastoautossa on Haapajärvellä 2 henkilötyövuotta ja sitä ajetaan kahdessa vuorossa, Haapavedellä 1,05 ja molempia autoja ajetaan läpi vuoden. Haapaveden kokonaislainauksesta kirjastoauton osuus on noin kolmannes, Haapajärvellä noin 20%.

Haapajärven kirjastoautolla on tähän mennessä ajettu 368 000 km, Haapavedellä vain 290 000 km. Kirjastoauton kilometrimäärä ei ole verrannollinen henkilö kuljetuksiin tarkoitetun linja-auton kilometrimääriin, koska kirjasto auton runkoa rasittaa kuljetettava painava kirja-aineisto ja kirjastoautojen reitit kulkevat kulkuväylillä, jonne linja-autot eivät kulje.

Hankkeessa on tarkoitus selvittää kirjastoauton hankinnan rahoitusmahdollisuudet sekä suunnitella tulevaisuuden kirjastoautopalveluja. Hankkeessa kartoitetaan eri monipalvelu-mahdollisuudet, pohditaan mahdollisia uhkakuvia sekä mahdollisuuksia kirjastoautotoiminnan optimaaliseen käyttöön.

Projekti tarvitaan kirjastoautojen iän, kilometrien ja kulumisen takia, vuosittainen remonttitarve on jo suuri. Näin ollen uutta kirjastoautoa olisi syytä suunnitella jo kovaa vauhtia. Nyt kuitenkin kirjastojen perustamishankerahoitus on loppunut, joten on syytä kartoittaa eri rahoitusvaihtoehdot ja mahdollisuudet kirjastoautolle ja sen toiminnalle. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa kimpan molempien kahden kirjastoauton tulevaisuus ja suunnitella mahdollista yhteishankintaa ja saada sitäkautta synergiaetua.

Toteutus

Projekti toteutetaan kirjastotyöntekijän voimin. Hankerahaa haetaan työntekijän palkkaamiseen niin, että jomman kumman kunnan kirjastonjohtaja tai kirjastonhoitaja voi siirtyä muutamaksi kuukaudeksi tekemään selvitystyötä. On tärkeää, että projektityöntekijä tulee kirjaston sisältä, jotta toimintakenttä on entuudestaan tuttu.

Hankkeeseen perustetaan työryhmä, johon kuuluvat molempien kuntien sivistysjohtajat, kirjastotoimenjohtajat ja kirjastoautonkuljettajat, sekä lautakuntien edustajat.

Yhteistyökumppanina toimivat kirjastoautohenkilöstö, kirjastohenkilöstö, kunnan muut toimijat, valtionhallinnon asiantuntijat, muiden kirjastoautojen henkilöstö ja eri toimijat kunnassa, joiden kanssa on tarkoitus miettiä monipalveluautotoimintaa ja erilaisia yhteistyömuotoja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Projektin ensisijaisena tavoitteena on selvittää eri rahoitusmuodot. Tärkeää on myös hankkia perusteluita päättäjille kirjastoautopalveluiden säilyttämisen tärkeydestä. Projektissa kartoitetaan eri toimintamallit ja mahdolliset yhteistoimintamuodot. Jos realistisia yhteistyömuotoja löytyy, voi myös rahoituspuolelta löytyä uusia kanavia kuten EU-hankerahat. Projektin yhtenä tavoitteena on myös laskea taloudellinen ja optimaalinen kirjastoauton käyttö, reitistö, työntekijämäärä, sekä tutkia asiakaskuntaa hieman tarkemmin kokonaisuutena palvelujen optimoimiseksi tulevaisuudessa.

Projektissa siis tarkastellaan ja tutkitaan tämän hetkinen kirjastoautotoiminta analyyttisesti, pohditaan kirjastoautotoiminnan tulevaisuuden kuvia sekä toimintamalleja sekä etsitään realistisia toimintamalleja sekä rahoituskanavia uutta autoa varten.

Odotetut tulokset ja vaikuttavuus

Odotetut tulokset ovat rahoituskanavan löytäminen, yhteistyökanavien rakentaminen, mahdollisesti uusien kirjastoautopalveluiden kehittäminen ja keskustelu päättäjien kanssa niin, että heidät saataisiin hankkeen taakse rahoitusmallista riippumatta.

Ennen kaikkea projektin tärkeä tehtävä on asian nostaminen kunnallisen päätöksenteon areenalle sekä julkisuuteen. Yleinen mielipide kirjastoautosta on positiivinen ja on tärkeää että tätä pystytään vahvistamaan ja saamaan ääntä ja yleistä mielipidettä uuden auton hankinnasta esille.

Kustannusarvio:

Hankkeen kustannukset koostuvat työntekijän palkasta, matkakorvauksista ja laitteistokuluista.

  • työntekijän palkka 4kk  (kirjastonhoitaja/johtaja)
  • matkakorvauksia
    • vierailu muutamaan kirjastoon, jonne on hankittu lähiaikoina uusi kirjastoauto tai jossa on jonkinlainen monipalveluauto todellisessa käytössä.
  • laitekustannukset (kannettava, puhelin)

Seuranta ja aikataulu

Projektin seuranta tapahtuu keskustelemalla ja tuloksia tarkkailemalla On tärkeää että projektin edistyessä löytyneitä tietoja arvioidaan ja tarvittaessa korjataan hankkeen suuntaa.

Aikatauluna syksy 2016.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Haapajärven kaupunginkirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Haapajärven kaupunginkirjasto

Haapajärven kirjasto | Käyntiosoite: Kauppakatu 19 | Postiosoite: PL 58, 85801 Haapajärvi | p. 044 4456 207 | kirjasto@haapajarvi.fi | Pyhäjärven kirjasto | Tunturitie 1, 86800 Pyhäsalmi | p. 044 4456 198 | pyhajarven.kirjasto@haapajarvi.fi Kirjastoauto | p. 044 4456 416 | kirjastoautohj@haapajarvi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastoautojen osalta kummassakaan kunnassa ei ole hankkeita. Vain vuoden 2002 ja 2003 kirjastoautojen hankinta hankkeet.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

- Hankkeessa työskenteli hanketyöntekijä yhteensä neljä kuukautta (syksy 2016, viikko keväällä 2017). Hän kirjoitti yksityiskohtaisen hankeraportin kirjastoautojen nykytilasta, käytöstä, hankkeessa toteutetuista tapahtumista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä erilaisista kirjastoautoissa toteutettavista muista palvelumahdollisuuksista.

- Kartoitettiin nykyistä kirjastoautotoimintaa Haapajärvellä ja Haapavedellä

- Selvitettiin rahoitusmahdollisuudet

- Tutustuttiin olemassaoleviin kirjastoautoihin (kirjastoautopäivät, vierailu Conlogin tehtaalla sekä Kiitokorin edustajan vierailu)

- Kartoitettiin asiakkaiden toiveita kirjastoautotoiminnasta ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin markkinoitiin kirjastoautoja omilla paikkakunnilla (Lasten maatalousnäyttely ja Taiteiden yö, kysely- ja näyttely: Tiesitkö tämän kirjastoautoista)

- Asiakkaiden toiveesta tehtiin pysäkkikartat aikataulujen yhteyteen Kirikirjastojen verkkosivuille (kirikirjastot.verkkokirjasto.fi -> kirikirjastot -> kirjastoautot)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Yksityiskohtainen hankeraportti löytyy Kirikirjastojen verkkosivuilta kirikirjastot.verkkokirjasto.fi Sieltä kirikirjastot ->kirjastoautot. Raportin saa myös sähköisenä sari.seitajarvi@haapavesi.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

- Rahoitusvaihtoehtojen keskitetty selvittäminen selkeytti sekä niiden ymmärtämistä että eteenpäin esittämistä huomattavasti.

- Asiakaskyselyjen seurauksena tehtiin jo muutoksia kirjastoautotoiminnan markkinoinnissa ja löydettiin myös uusia asiakkaita. Lisäksi Asiakaskyselyjen avulla saatiin uudenlaista materiaalia autotoiminnan tarpeellisuudesta tilastotiedon päälle.

- Tapahtumiin osallistuminen toi uudenlaista näkyvyyttä kirjastoautoille

- Uusiin ja keskeneräiseen kirjastoautoon tutustuminen toi ideoita siihen, millaisia toimintoja mahdollisiin uusiin kirjastoautoihin tarvittaisiin ja mitkä ideat toimisivat tällä alueella.

Jatkotoimenpiteet: 

- Esitetetään molemmissa kunnissa kirjastoautojen uusimista. Haapajärvellä autohankinta on taloussuunnitelmassa investointiesityksenä vuodelle 2020. Haapavedellä ei ole.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 240
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 240
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
350henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.