Kirjastojen kotiseutuaineistot tunnetuiksi
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Toholammin kunnankirjasto
Toholammin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 2
69300
Bibliotekets telefonnummer : 
040-1505280
Bibliotekets e-postadress : 
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
ISIL-kod : 
FI-Tohol
FO-nummer : 
0182779-8
Ansvarsperson : 
Satu Kinnari
Telefonnummer : 
040-1505281
E-post : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa kirjastojen kotiseutukokoelma-aineistojen saatavuutta, näkyvyyttä ja monipuolista käyttöä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kotiseutuaineistojen käyttöasteen seuranta

Järjestetyt tapahtumat ja niihin osallistujat

Medianäkyvyys

Projektbeskrivning : 

Sekä Toholammin että Lestijärven kirjastossa on lainattava kotiseutukokoelma, jota täydennetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti kotiseutukokoelman hankintaperiaatteiden mukaisesti. Tällä hetkellä kotiseutuaineistoja ei vielä ole hyödynnettävissä verkossa.

Hankkeen tavoitteena on

  1. Kartoittaa ja käydä läpi molempien kirjastojen kotiseutukokoelmat ja selvittää, onko kokoelmissa aineistoa mitä olisi vielä luetteloitava. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuuksia kuntien ja ja kotiseutuyhdistysten kanssa sekä kartoitetaan kuntien arkistojen kuva- ja arkistoaineistoa ja niiden hyödyntämistä hankkeessa.
  2. Digitoida kotiseutukokoelmien aineistoja ja siirtää niitä digi.kirjastot.fi -palveluun jonka kautta aineisto ovat saatavilla myös kansallisen Finna-palvelun kautta.
  3. Tehdä kotiseutuaineistoja näkyviksi sekä omassa että naapurikunnissa ja tehostaa aineistojen käyttöä tiedottamisella, tapahtumilla ja paikallishistoriaan liittyvällä luentosarjalla.

Yksi hankkeen keskeinen tavoite on digitoida kirjastojen kotiseutukokoelmien aineistoja ja saada ne näkyville ja käyttöön niin omassa kunnassa kun laajemmaltikin. Esimerkiksi Toholammin kirjaston kotiseutukokoelma sisältää mielenkiintoisen äänitesarjan paikallishistoriaan liittyvää muistitietoa, Lestijärvella taas on toivottu Lestijärven kotiseutuyhdistyksen julkaiseman Lestin Mutti -lehden numeroiden saamista digitoituun muotoon. Naapurusten Toholammin ja Lestijärven kirjastojen kotiseutukokoelmat sisältävät molemmat aineistoja, jotka kiinnostavat naapurikunnassakin - hankkeen kautta kokoelmat saadaan laajempaan käyttöön. Digitoidut kokoelmat on tarkoitus siirtää digi.kirjastot.fi -palveluun sikäli kun se on tekijänoikeuksien kannalta mahdollista. Järjestelmään luodaan kirjastoille omat kokoelmat.

Toholammin kirjastossa on digitointilaite, jolla voidaan digitoida esimerkiksi VHS-kasetteja.

Kotiseutukokoelmien sisältöjä nostetaan esiin seuraavin tavoin:

  • molemmissa kirjastoissa järjestetään paikallishistoriaan liittyvä luentosarja
  • kotiseutukokoelman aineistoja nostetaan esille mm. verkkokirjaston artikkeleissa, näyttelyin ja paikallislehtiin tarjottavin juttusarjoin
  • kotiseutukokoelmat yhdistetään paikallisiin tapahtumiin, esimerkiksi Lestijärvellä vuonna 2018 järjestettäviin kunnan 150-vuotisjuhlatapahtumiin

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä tekee kotiseutukokoelmien kartoitustyön sekä selvittää yhteistyön mahdollisuuksia. Projektityöntekijä digitoi kotiseutukokoelmien aineistoja ja vie ne digi.kirjastot.fi -palveluun. Projektityöntekijä työskentelee sekä Lestijärven että Toholammin kirjastoissa, projektityöntekijän pääasiallinen työskentelypiste on mahdollista sijoittaa kumpaan tahansa kirjastoon. Mahdollinen kotiseutuaineistoin luettelointi- ja kuvailutyö tehdään kirjastojen oman henkilökunnan voimin samoin kuin tapahtumien ja luentosarjojen järjestäminen.

 

Aikataulu

Hankkeelle laaditaan projektisuunnitelma keväällä 2017. Kartoitustyötä ja digitointia varten palkataan projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi. Projektityöntekijä aloittaa työt kesällä 2017. Projektityöntekijä käy läpi kirjastojen kotiseutukokoelmat ja selvittää yhteistyömahdollisuuksia paikallisten kotiseutuyhdistysten kanssa. Projektityöntekijä selvittää aineistojen tekijänoikeudet ja digitoi kokoelmien aineistoja vie ne digi.kirjastot.fi -palveluun.

Aineistojen mahdollinen luettelointityö tapahtuu syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Molemmissa kirjastoissa järjestetään paikallishistoriaan liittyvä luentosarja (kolme luentoa / kirjasto) vuoden 2018 aikana, samoin muut tapahtumat järjestetään vuoden 2018 aikana.

Samarbetspartner/s: 
Lestijärven kunnankirjasto
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lestijärven kunnankirjasto

Lestintie 38 A

69400 Lestijärvi

Tidigare projekt: 

Iisalmi eilen ja tänään (Iisalmen kaupunginkirjasto 2016)

Kotiseutuaineisto käyttöön (Nakkilan kunnankirjasto 2015)

Kotiseutukokoelman digitointityö (Nokian kaupunginkirjasto 2013)

Kotiseutukokoelma kuuluu kaikille (Karkkilan kaupunginkirjasto 2013)

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeeseen palkattiin projektityöntekijä kesäksi 2017. Projektityöntekijä kartoitti aineiston digitointimahdollisuuksia sekä oli yhteydessä kotiseutuyhdistyksiin. Kävi kuitenkin ilmi, että etenkään Lestijärven kirjastossa digitoitavaa ei ollut kovin paljoa, sillä kotiseutuyhdistyksillä oli omia suunnitelmia esimerkiksi kotiseutulehtien digiotimiseen. Toholammin kirjastossa projektityöntekjä digitoi kokonaisuudessaan laajan, paikallishistoriaan liittyvää muistitietoa sisältävän äänitekokoelman sekä joitakin paikallisesti tuotettuja VHS- ja C-kasetteja. Projektityöntekjä selvitti mahdollisuudet viedä aineistoja digi.kirjastot.fi -palveluun, mutta tästä pyrkimyksestä luovuttiin tekijänoikeuskysymysten vuoksi.

Projektityöntekijän työpanosta käytettiin myös kotiseutukokoelmien järjestämiseen, karsimiseen ja luettelointiin. Kirjastojen henkilökunta poisti kirjastojärjestelmästä sinne aikojen saatossa luetteloidut lehtileikkeet, esitteet ym. ja projektityöntekijä laati kotiseutukokoelmien sekalaisesta lehtileike- ja muusta aineistosta selkeät luettelot. Jos kuntien omissa kotiseutuarkistoissa oli samoja valokopioita, vihkosia ym. aineistoja niin kirjastojen kokoelmista nämä poistettiin. Kirjaston kokoelmista myös siirrettiin aineistoa kuntien kotiseutuarkistoihin. Pyrkimyksenä oli, että varsinainen arkistoaineisto löytyisi kunnanarkistoista ja kirjastojen kotiseutukokolmatyössä keskitytään enemmän lainattavaan aineistoon kuten kirjallisuuteen ja äänitteisiin. Projektityöntekijä laati myös useita paikallishistoriaan ja paikallisuuteen liittyviä näyttelyitä sekä artikkeleita, joita julkaistiin muun muassa verkkokirjastossa.

Molemmissa kirjastossa järjestettiin yksi kirjailijavierailu sekä yhteinen luentosarja. Toholammin kirjastossa vieraili keväällä 2018 toholampilaislähtöinen kirjailija Juhani Kellosalo luennoiden aiheesta "Lestijokilaaksoa ja muuta maailmaa".  Lestijärvellä vieraili syksyllä 2018 Lestijärveltä kotoisin oleva kirjailija Salla Sivula. Sivula esiintyi myös Lestin koulun alakoululuokille. Kirjastoissa järjestettiin syksyllä 2018 yhteinen paikallishistoriaan liittyvä luentosarja: tutkija Arto Hautala luennoi Lestijärven kirjastossa aiheesta "Mistä lestiläiset ovat tuleet? - Lampin Lestin suvut 16 vuotta" ja Toholammin kirjastossa aiheesta "Lamppilaiset kirjojen takaa - mitä kotiseutuaineisto kertoo toholampilaisista." Paikalliset aiheet kiinnostivat sekä Lestijärvellä että Toholammilla, ja samankaltaisia luentoja toivottiin lisää. Vuosien 2017 ja 2018 aikana ilmestyi hankkeen kannalta sopivasti paljon uutta paikallisuuteen liittyvää ja paikallisten kirjoittamia teoksia - etenkin Toholammilla - ja näitä nostettiin näkyvästi esille.

Hankerahaa käytettiin prjoektityönteijän palkkaan ja matkakuluihin sekä vierailijoiden palkkioihin ja matkakuluihin. Omavastuuosuutta käytettiin kirjaston henkilökunnan työpanokseen, osaan vierailijoiden matkakuluista sekä toimistotarvikkeisiin ja elintarvikkeisiin.

Webbsidor, publikationer och material: 

Projektityöntekijä laati kotiseutuaineistoihin liittyvät seuraavat artikkelit:

Siihen aikahan -haastattelut kertovat Toholammin paikallishistoriasta

Sukujen tarinat - kotiseutukokoelmien sukukirjat

Aukusti Oravala - kotiseuturakas kirjailijapappi

Tienaamaan ja turvaa etsimään - siirtolaistarinoita Toholammilta

 

Artikkelit julkaistiin verkkokirjastossa ja artikkeleita jaettiin mm. kirjastojen sosiaalisissa medioissa. Artikkeleita tullaan hyödyntämään jatkossa mahdollisesti esimerkiksi Toholammin kirjaston tulevilla uusilla nettisivuilla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Vaikka molemmissa kirjastoissa kotiseutukokoelman kartuttaminen on suunnitelmallista ja aktiivista, hanke mahdollisti sen, että kokoelmat saatiin järjestettyä helpommin saavutettavimmiksi ja löydettävimmäksi. Tärkeä oivallus oli, että kaikkea ei tarvitse kirjaston säilyttää, vaan arkistoaineisto siirrettiin kunnanarkistoihin. Paikallishistoria ja paikallisuus kiinnostavat, ja tämä huomattiin järjestettäessä näyttelyitä sekä luentoja. Lainaustilastojen mukaan kotiseutuaineistoa lainattiin hankkeen aikana suurin piirtein yhtä paljon kuin ennenkin eli varsinaista nousua ei tullut, mutta ei toisaalta laskuakaan kuten lainaustilastoissa muuten on tapahtunut. Hanke antoi selkeyttä kotiseutukokoelman hoitamiseen ja kartuttamiseen. Hankkeen kirjailija- ja luennoitsijavierailut saivat jonkin verran medianäkyvyyttä paikallislehdissä. Sosiaalisessa mediassa nostettiin aktiivisesti esille kirjastojen kotiseutukokoelmia sekä projektityöntekijän laatimia artikkeleita.

Fortsatta åtgärder: 

Toholammin ja Lestijärven kirjastojen kotiseutukokoelmia kartutetaan jatkossakin samoin periaattein: kokoelmiin hankitaan paikkakuntiin liittyvää ja paikallisten ihmisten tuottamia julkaisuja. Paikallishistoriaan liittyviä luentoja tullaan järjestämään jatkossakin niiden saaneen hyvän vastaanoton ja kysynnän vuoksi, ja kirjastoissa nostetaan säännöllisesti esiin kotiseutukokoelmien uudempaa ja vanhempaa aineistoa. Kirjastoissa seurataan myös paikkakunnilla järjestettäviä muita paikallishistoriaan ja paikallisuuteen liittyviä tapahtumia, luentosarjoja ym. ja nostetaan näitä aiheita myös kirjastoissa esille aineistonäyttelyin.

Projektet börjar : 
02/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 600
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€15 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 896
Egen finansiering: 
€2 896
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
135henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .