KirjastoKerho
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Paimion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Vistantie 18
21530
Kirjaston puhelin : 
02-474 5320
Kirjaston sähköposti : 
paimio.kirjasto@paimio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pamka
Y-tunnus : 
0136169-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Kari Pohjola
Puhelin : 
02-474 5321
Sähköposti : 
kari.pohjola@paimio.fi
Kuvaus : 

Paimion kirjasto hakee rahoitusta KirjastoKerho-hankkeelle. KirjastoKerhoon kutsutaan alakoulun kolmannen luokan oppilaita yhtenä päivänä viikossa lukemisen ja kirjallisuuden pariin. Tavoitteena on aktivoida 9-10-vuotiaita lapsia lukemaan ja kertomaan lukemastaan aikuisen ohjauksessa. Osana kerhotoimintaa lapsille opastetaan kiinnostavaa luettavaa ja lapset kannustetaan kertomaan toisilleen lukemistaan kirjoista. Myös kirjastonkäytön opetus ja tiedonhaun opastus sisältyvät kerhon ohjelmaan. Toimintaa ohjaa Paimion kirjastossa kouluyhteistyöstä vastaava kirjastonhoitaja.

Kerhossa on kerrallaan kymmenen oppilasta, ja alkuvaiheessa käynnistämme yhden ryhmän syyslukukaudella 2014 ja toisen kevätlukukaudella 2015. Kokoontumisia kummallekin kerholle on suunniteltu kymmenen.

MItä on tehty:
Syyslukukaudella käynnistimme kerhon Vistan koulun kolmasluokkalaisten kanssa. Kahteen ryhmään saimme lapsia yhteensä 9. Kerhokokoontumisia oli syksyn aikana yhteensä 20. KirjastoKerho kokoontui kirjastossa ja paikallisessa käsityömuseo Miilassa.

Keväällä kerho käynnistyi Jokelan koulussa. Kerholaisia oli yhteensä 23, ja kokoontumisia 10.

KirjastoKerhossa luettiin kirjoja ja kerrottiin kirjoista, kirjoja myös kuunneltiin, askarreltiin, valmistettiin ja kuvattiin nukketeatteriesitys, pelattiin pelejä ja harjoiteltiin tiedonhakuja tablettitietokoneella.

Pilottivaiheessa toiminta käynnistetään kirjaston läheisyydessä sijaitsevassa Vistan koulussa, ja jatkossa käytäntö on tarkoitus ulottaa myös muihin Paimion alakouluihin. Olemme valinneet kolmannen luokan oppilaat kohderyhmäksi sen vuoksi, että joidenkin tutkimusten mukaan jo 9-10-vuotiaiden lasten lukemisharrastus alkaa laskea.

Mitä on tehty:
Lukuharrastusta pyrittiin vahvistamaan eri keinoilla: ääneen lukemisella ja muiden lukemisen kuuntelemisella ja vertaisvinkkauksella. Tarkoitus oli myös laajentaa ymmärrystä kirjastonkäytön erilaisista mahdollisuuksista.

 Haettavalla rahoituksella rahoitetaan toiminnan suunnittelutyö ja varsinaisten kerhoiltapäivien järjestäminen. Muita kustannuksia toiminnasta ei aiheudu. Jatkossa tulemme mahdollisesti hakemaan Opetushallitukselta yhdessä Paimion koulutoimen kanssa rahoitusta tabletti-tietokoneiden hankintaan, jolloin lapsia voisi tutustuttaa Kerhossa kyseisten laitteiden toimintaan.

Mitä on tehty:
KirjastoKerhon suunnittelu käynnistettiin ennen syyslukauden alkua, ja varsinainen kerhotoiminta saatiin liikkeellä suunnitellussa aikataulussa. Saimme rahoitusta myös tablettitietokoneiden hankintaan kirjastoon, ja niitä on hyödynnetty aktiivisesti KirjastoKerhoissa. Näin lapset on saatu myös hyötykäyttämään tabletteja.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vistan koulu, Paimio

Aiemmat hankkeet: 

Paimion kirjastossa on ollut usean vuoden ajan käynnissä säännöllinen kirjastonkäytön opetus ala-asteen neljäsluokkalaisille ja yläasteen seitsemäsluokkalaisille. Lukemisharrastukseen edistämiseen liittyviä hankkeita on tehty paljon ja tehdään jatkuvasti. Tässä hankkeessa mahdollistetaan lapsille myös turvallinen yhdessäolo aikuisen seurassa tutussa paikassa - kirjastossa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kerholaisten kanssa tehtiin nukketeatterinäytelmä, joka myös kuvattiin tabletilla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kerholaisten (Vistan koulun kolmasluokkalaisia) lukuintoa kykenimme ainakin tilapäisesti nostamaan. Pysyväisvaikutuksena näyttäisi olevan kirjastonkäytön kasvu, sillä ne luokat, joiden oppilaita osallistui syksyllä 2014 KirjastoKerhon toimintaan, ovat käyneet säännöllisesti kirjastossa seuraavana syksynä (2015). Jatkoa kerholle on toivottu.

KirjastoKerhon kenties suurimpana vaikutuksena voi pitää kouluyhteistyön kysynnän kasvua. Osalle opettajista on ollut täysin uutta se, että kirjastonhoitaja tulee kouluun (jalkautuminen on ollut uusi asia).

Kerholaiset ovat selvästi näkyneet aktiivisina ja rohkeina kirjastonkäyttäjinä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta saatuja kokemuksia olemme hyödyntäneet myös kuluvan vuoden hankkeessa (OPS!sta - kirjasto koulureppuun) yhtenä toimintamuotona. Toiminta on muuttunut kirjaston järjestämästä iltapäiväkerhosta koulupäivän (tai oppitunnin) sisäiseksi toiminnaksi. Seuraavassa vaiheessa tarkoituksemme on mallintaa paikallinen kirjaston ja koulun yhteistyö osaksi paikallista opetussuunnitelmaa.

Lisätietoa: 

Kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia liittyen KirjastoKerhon suunnitteluun, kerhotuntien valmisteluun ja varsinaiseen kerhotoimintaan. Lisäksi hankimme kalustusta kirjaston satunurkkaan kerhotunteja varten.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
30kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
32henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.

 
okm
avi