KirjastoKerho
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Paimion kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Vistantie 18
21530
Bibliotekets telefonnummer : 
02-474 5320
Bibliotekets e-postadress : 
paimio.kirjasto@paimio.fi
ISIL-kod : 
FI-Pamka
FO-nummer : 
0136169-2
Ansvarsperson : 
Kari Pohjola
Telefonnummer : 
02-474 5321
E-post : 
kari.pohjola@paimio.fi
Projektbeskrivning : 

Paimion kirjasto hakee rahoitusta KirjastoKerho-hankkeelle. KirjastoKerhoon kutsutaan alakoulun kolmannen luokan oppilaita yhtenä päivänä viikossa lukemisen ja kirjallisuuden pariin. Tavoitteena on aktivoida 9-10-vuotiaita lapsia lukemaan ja kertomaan lukemastaan aikuisen ohjauksessa. Osana kerhotoimintaa lapsille opastetaan kiinnostavaa luettavaa ja lapset kannustetaan kertomaan toisilleen lukemistaan kirjoista. Myös kirjastonkäytön opetus ja tiedonhaun opastus sisältyvät kerhon ohjelmaan. Toimintaa ohjaa Paimion kirjastossa kouluyhteistyöstä vastaava kirjastonhoitaja.

Kerhossa on kerrallaan kymmenen oppilasta, ja alkuvaiheessa käynnistämme yhden ryhmän syyslukukaudella 2014 ja toisen kevätlukukaudella 2015. Kokoontumisia kummallekin kerholle on suunniteltu kymmenen.

MItä on tehty:
Syyslukukaudella käynnistimme kerhon Vistan koulun kolmasluokkalaisten kanssa. Kahteen ryhmään saimme lapsia yhteensä 9. Kerhokokoontumisia oli syksyn aikana yhteensä 20. KirjastoKerho kokoontui kirjastossa ja paikallisessa käsityömuseo Miilassa.

Keväällä kerho käynnistyi Jokelan koulussa. Kerholaisia oli yhteensä 23, ja kokoontumisia 10.

KirjastoKerhossa luettiin kirjoja ja kerrottiin kirjoista, kirjoja myös kuunneltiin, askarreltiin, valmistettiin ja kuvattiin nukketeatteriesitys, pelattiin pelejä ja harjoiteltiin tiedonhakuja tablettitietokoneella.

Pilottivaiheessa toiminta käynnistetään kirjaston läheisyydessä sijaitsevassa Vistan koulussa, ja jatkossa käytäntö on tarkoitus ulottaa myös muihin Paimion alakouluihin. Olemme valinneet kolmannen luokan oppilaat kohderyhmäksi sen vuoksi, että joidenkin tutkimusten mukaan jo 9-10-vuotiaiden lasten lukemisharrastus alkaa laskea.

Mitä on tehty:
Lukuharrastusta pyrittiin vahvistamaan eri keinoilla: ääneen lukemisella ja muiden lukemisen kuuntelemisella ja vertaisvinkkauksella. Tarkoitus oli myös laajentaa ymmärrystä kirjastonkäytön erilaisista mahdollisuuksista.

 Haettavalla rahoituksella rahoitetaan toiminnan suunnittelutyö ja varsinaisten kerhoiltapäivien järjestäminen. Muita kustannuksia toiminnasta ei aiheudu. Jatkossa tulemme mahdollisesti hakemaan Opetushallitukselta yhdessä Paimion koulutoimen kanssa rahoitusta tabletti-tietokoneiden hankintaan, jolloin lapsia voisi tutustuttaa Kerhossa kyseisten laitteiden toimintaan.

Mitä on tehty:
KirjastoKerhon suunnittelu käynnistettiin ennen syyslukauden alkua, ja varsinainen kerhotoiminta saatiin liikkeellä suunnitellussa aikataulussa. Saimme rahoitusta myös tablettitietokoneiden hankintaan kirjastoon, ja niitä on hyödynnetty aktiivisesti KirjastoKerhoissa. Näin lapset on saatu myös hyötykäyttämään tabletteja.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Vistan koulu, Paimio

Tidigare projekt: 

Paimion kirjastossa on ollut usean vuoden ajan käynnissä säännöllinen kirjastonkäytön opetus ala-asteen neljäsluokkalaisille ja yläasteen seitsemäsluokkalaisille. Lukemisharrastukseen edistämiseen liittyviä hankkeita on tehty paljon ja tehdään jatkuvasti. Tässä hankkeessa mahdollistetaan lapsille myös turvallinen yhdessäolo aikuisen seurassa tutussa paikassa - kirjastossa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kerholaisten kanssa tehtiin nukketeatterinäytelmä, joka myös kuvattiin tabletilla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kerholaisten (Vistan koulun kolmasluokkalaisia) lukuintoa kykenimme ainakin tilapäisesti nostamaan. Pysyväisvaikutuksena näyttäisi olevan kirjastonkäytön kasvu, sillä ne luokat, joiden oppilaita osallistui syksyllä 2014 KirjastoKerhon toimintaan, ovat käyneet säännöllisesti kirjastossa seuraavana syksynä (2015). Jatkoa kerholle on toivottu.

KirjastoKerhon kenties suurimpana vaikutuksena voi pitää kouluyhteistyön kysynnän kasvua. Osalle opettajista on ollut täysin uutta se, että kirjastonhoitaja tulee kouluun (jalkautuminen on ollut uusi asia).

Kerholaiset ovat selvästi näkyneet aktiivisina ja rohkeina kirjastonkäyttäjinä.

 

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeesta saatuja kokemuksia olemme hyödyntäneet myös kuluvan vuoden hankkeessa (OPS!sta - kirjasto koulureppuun) yhtenä toimintamuotona. Toiminta on muuttunut kirjaston järjestämästä iltapäiväkerhosta koulupäivän (tai oppitunnin) sisäiseksi toiminnaksi. Seuraavassa vaiheessa tarkoituksemme on mallintaa paikallinen kirjaston ja koulun yhteistyö osaksi paikallista opetussuunnitelmaa.

Ytterligare information: 

Kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia liittyen KirjastoKerhon suunnitteluun, kerhotuntien valmisteluun ja varsinaiseen kerhotoimintaan. Lisäksi hankimme kalustusta kirjaston satunurkkaan kerhotunteja varten.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 500
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 800
Egen finansiering: 
€4 300
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
30kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
32henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.